Pompeblêd Scholengroep

Pompeblêd Scholengroep Leeuwarden, Nederland
18 jun, 2018
Docent(e) Biologie Functie-omschrijving Voor het Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles, zoeken wij een 1e graads Docent(e) Biologie voor 0,3 fte met mogelijk uitbreiding van uren gedurende het schooljaar. Het gaat om lessen in de bovenbouw. PER DIRECT zoeken we bovendien een vervanger voor 4 klassen in de onderbouw (in totaal 8 lesuren). Functie-eisen We zoeken een kandidaat die beschikt over een 1e graad bevoegdheid biologie. De voorkeur gaat uit naar een stevige, zelfredzame kandidaat die vanuit goed contact met de leerlingen samen met hen tot mooie resultaten weet te komen en daarnaast ook graag een bijdrage wil leveren aan de sectie. Bedrijfsprofiel Het Stedelijk Gymnasium is een school die gekenmerkt wordt door klassiek modern onderwijs. We hebben een mooi oud gebouw. De klassieke talen en cultuur nemen een belangrijke plaats in. Alle leerlingen maken gebruik van de iPad voor leermiddelen. We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien. Voor de leerlingen die ‘meer’ aankunnen zoeken we in overleg met deze leerling naar een passende invulling voor dat ‘meer’. Dat is maatwerk. De cultuur van het Stedelijk Gymnasium is warm en betrokken. Wellevendheid, respect, plezier en presteren staan daarbij centraal. De leerlingen en docenten weten zich gekend. We hebben veel aandacht voor de academische vaardigheden, we leggen de lat hoog. De overgrote meerderheid van onze leerlingen kiest voor een universitaire vervolgopleiding. In 2016 zijn we gestart met het project ‘vwo in 5 jaar’. Een leerling die laat zien veel te kunnen, kan eventueel het diploma in vijf jaar behalen. Het Stedelijk Gymnasium is een school van openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl. Onze school is gehuisvest in een 19e-eeuws gebouw aan de rand van het oude centrum van Leeuwarden. De oude manege naast onze school is omgebouwd in leslokalen en gebruiken we als studieruimte voor de leerlingen. De leerlingen in de manege worden begeleid door onderwijsassistenten die wij nestoren noemen. Ons team bestaat uit zo’n 45 collega’s. De meeste collega’s werken niet fulltime. De secties zijn klein en bestaan soms maar uit 1 docent. We werken graag met kritische, nieuwsgierige collega’s die in staat zijn onze leerlingen te enthousiasmeren en stimuleren. Onze school staat bekend om zijn spectaculaire grote fuif, die door en voor leerlingen wordt georganiseerd. Iedereen is trots op het Stedelijk Gymnasium. Kijk voor meer informatie op www.stedelijkgymnasium.piterjelles.nl. Arbeidsvoorwaarden Het betreft een tijdelijke aanstelling vanwege een periode van onbetaald verlof en per direct komen er bovendien 8 lesuren beschikbaar vanwege ziektevervanging. Omvang uren PER DIRECT komen er bovendien 8 lesuren beschikbaar in de onderbouw vanwege ziektevervanging. Omvang FTE 0,3 fte, mogelijk uitbreiding van uren gedurende het schooljaar. Vacature met ingang van 1 september 2018, voor het schooljaar 2018-2019. PER DIRECT komen er bovendien 8 lesuren beschikbaar in de onderbouw vanwege ziektevervanging. Contactpersoon vacature Meer informatie kun je opvragen bij Niesje Mooiman, rector van het Stedelijk Gymnasium, via het telefoonnummer 058-8801203 of via e-mailadres nmooiman@pj.nl. Wil je solliciteren? Dat kan eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag samengevoegd in één bestand. De vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! Referentienummer PJSGDB20181106
Pompeblêd Scholengroep Heerenveen, Nederland
08 jun, 2018
Docenten (m/v) Nederlands Functie omschrijving OSG Sevenwolden, locatie Buitenbaan, is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar twee enthousiaste docenten (m/v) Nederlands, 2e graad bevoegdheid voor ca. 0,8 fte. (regulier) en ca. 0,5-0,6 fte. (vervanging). De uren moeten in de totale omvang worden ingevuld. Functie eisen Je moet beschikken over een 2e graad onderwijsbevoegdheid. Bedrijfsprofiel OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 2770 leerlingen. Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.osg-sevenwolden.nl. De leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en wijde omgeving met schoolkeuzes mavo (vmbo theoretisch), havo en vwo kunnen instromen op de locaties Buitenbaan en Fedde Schurer in Heerenveen. In de eerste fase spelen we in op het talent en de mogelijkheden van iedere leerling en halen alles uit de leerling wat er in zit. De eerste fase van OSG Sevenwolden vertegenwoordigt de eerste drie leerjaren van de mavo, havo en vwo en het vierde jaar van de mavo. Met het brede palet aan opleidingen sluiten we aan op de verschillen in leerstijl, wensen en mogelijkheden: er valt veel te kiezen! Leerlingen kunnen kiezen uit drie stromen met elk een eigen onderwijsconcept: SportLifeStyle: Bestemd voor sportieve leerlingen en talentvolle (top)sporters die d.m.v. uitdagend programma onderwijs en sport willen combineren. Jenaplan: Bestemd voor leerlingen die het accent willen leggen op samenwerkend, projectmatig en creatief leren, op weg naar zelfstandigheid. AVO Plus: Bestemd voor leerlingen die gericht aan hun succes willen werken en hun talenten willen inzetten. Je wilt verder uitbouwen waar je goed in bent. Omvang FTE Het gaat om 0,80 fte (21 lesuren) en 0,50-0,60 fte (15 lesuren). Vacature met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019. Contactpersoon vacature Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Erik de Vries, teamleider SportLifeStyle. Dit kan telefonisch via nummer 06 41821920. Reageren op deze vacature kan heel eenvoudig via de site door gebruik te maken van de button "direct solliciteren". Wij ontvangen je motivatie en CV graag samengevoegd in één bestand. De vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Referentienummer SWBBNed20180106
Pompeblêd Scholengroep Heerenveen, Nederland
05 jun, 2018
Docenten (m/v) Nederlands Functie omschrijving OSG Sevenwolden, locatie Buitenbaan, is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar twee enthousiaste docenten (m/v) Nederlands, 2e graad bevoegdheid voor ca. 0,8 fte. (regulier) en ca. 0,5-0,6 fte. (vervanging). De uren moeten in de totale omvang worden ingevuld. Functie eisen Je moet beschikken over een 2e graad onderwijsbevoegdheid. Bedrijfsprofiel OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 2770 leerlingen. Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.osg-sevenwolden.nl. De leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en wijde omgeving met schoolkeuzes mavo (vmbo theoretisch), havo en vwo kunnen instromen op de locaties Buitenbaan en Fedde Schurer in Heerenveen. In de eerste fase spelen we in op het talent en de mogelijkheden van iedere leerling en halen alles uit de leerling wat er in zit. De eerste fase van OSG Sevenwolden vertegenwoordigt de eerste drie leerjaren van de mavo, havo en vwo en het vierde jaar van de mavo. Met het brede palet aan opleidingen sluiten we aan op de verschillen in leerstijl, wensen en mogelijkheden: er valt veel te kiezen! Leerlingen kunnen kiezen uit drie stromen met elk een eigen onderwijsconcept: SportLifeStyle: Bestemd voor sportieve leerlingen en talentvolle (top)sporters die d.m.v. uitdagend programma onderwijs en sport willen combineren. Jenaplan: Bestemd voor leerlingen die het accent willen leggen op samenwerkend, projectmatig en creatief leren, op weg naar zelfstandigheid. AVO Plus: Bestemd voor leerlingen die gericht aan hun succes willen werken en hun talenten willen inzetten. Je wilt verder uitbouwen waar je goed in bent. Omvang FTE Het gaat om 0,80 fte (21 lesuren) en 0,50-0,60 fte (15 lesuren). Vacature met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019. Contactpersoon vacature Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Erik de Vries, teamleider SportLifeStyle. Dit kan telefonisch via nummer 06 41821920. Reageren op deze vacature kan heel eenvoudig via de site door gebruik te maken van de button "direct solliciteren". Wij ontvangen je motivatie en CV graag samengevoegd in één bestand. De vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Referentienummer SWBBNed20180106
Pompeblêd Scholengroep Oosterwolde, Nederland
31 mei, 2018
Docent(e) Nederlands Functie-omschrijving Voor het nieuwe schooljaar zoeken wij een enthousiaste docent(e) Nederlands voor het VMBO. Functie-eisen Je hebt een 2e graads bevoegdheid of je bent studerend hiervoor! Bedrijfsprofiel Het Stellingwerf College wil een kwaliteitsrijke school zijn met goed onderwijs, goede onderwijsresultaten en een goed rendement. Een school die ruime mogelijkheden en kansen biedt aan leerlingen van alle niveaus. In het onderwijsleerproces wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen in talent, leerstijl en ambitie. In de visie van het Stellingwerf College is beslissend voor goed onderwijs: een gemotiveerd team van docenten, begeleiders en andere medewerkers, dat samen voortdurend streeft naar verdere kwaliteitsverbetering en, niet te vergeten, vast probeert te houden aan wat goed is. Goed onderwijs wordt weliswaar gemaakt door gemotiveerde docenten en begeleiders, maar de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de zorg voor een goed thuisklimaat is tenminste van even groot belang. In de opvoeding vullen we elkaar aan. De onderwijskundige structuur van de school is opgebouwd in vier afdelingen met een doorlopende leerlijn voor vmbo (basis en kader), mavo, havo en atheneum, inclusief verrijkt vwo. Kijk voor meer informatie op www.stellingwerfcollege.nl. Omvang uren Het gaat om ongeveer zeven lesuren per week. Vacature met ingang van 27 augustus 2018. Contactpersoon vacature Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Ellen Liklikwatil. Dit kan via telefoonnummer 0516 568500 of per mail ellen.liklikwatil@stellingwerfcollege.nl. Reageren? Dat kan heel eenvoudig met de button "direct solliciteren". Wij ontvangen je motivatiebrief en CV graag samengevoegd in één bestand. De vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Referentienummer STWNed20183005
Pompeblêd Scholengroep Oosterwolde, Nederland
31 mei, 2018
Docent(e) Mens en Maatschappij Functie-omschrijving Voor het Stellingwerf College zoeken wij voor het nieuwe schooljaar een enthousiaste docent(e) Mens & Maatschappij voor lessen binnen het VMBO. Functie-eisen Je beschikt over een 2e graads bevoegdheid maar ook studerenden nodige wij van harte uit om te reageren! Bedrijfsprofiel Het Stellingwerf College wil een kwaliteitsrijke school zijn met goed onderwijs, goede onderwijsresultaten en een goed rendement. Een school die ruime mogelijkheden en kansen biedt aan leerlingen van alle niveaus. In het onderwijsleerproces wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen in talent, leerstijl en ambitie. In de visie van het Stellingwerf College is beslissend voor goed onderwijs: een gemotiveerd team van docenten, begeleiders en andere medewerkers, dat samen voortdurend streeft naar verdere kwaliteitsverbetering en, niet te vergeten, vast probeert te houden aan wat goed is. Goed onderwijs wordt weliswaar gemaakt door gemotiveerde docenten en begeleiders, maar de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de zorg voor een goed thuisklimaat is tenminste van even groot belang. In de opvoeding vullen we elkaar aan. De onderwijskundige structuur van de school is opgebouwd in vier afdelingen met een doorlopende leerlijn voor vmbo (basis en kader), mavo, havo en atheneum, inclusief verrijkt vwo. Kijk voor meer informatie op www.stellingwerfcollege.nl. Omvang uren Het gaat om ongeveer zes lesuren per week. Vacature met ingang van 27 augustus 2018. Contactpersoon vacature Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Ellen Liklikwatil. Dit kan via telefoonnummer 0516 568500 of per mail ellen.liklikwatil@stellingwerfcollege.nl. Reageren? Dat kan heel eenvoudig met de button "direct solliciteren". Wij ontvangen je motivatiebrief en CV graag samengevoegd in één bestand. De vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Referentienummer STWm&m20183005
Pompeblêd Scholengroep 9251 Burgum, Nederland
31 mei, 2018
Docent(e) Duits Functie-omschrijving Voor OSG Singelland, locatie Burgum, zoeken wij een enthousiaste docent(e) Duits. Het gaat om een vacature die gedeeltelijk uit vervanging ouderschapsverlof bestaat en een gedeelte reguliere uren. Het betreft een tijdelijke aanstelling van een jaar. Functie-eisen De voorkeur gaat uit naar een docent met een 2e graads bevoegdheid. Maar als je nog niet bevoegd maar wel een goede docent bent, word je ook van harte uitgenodigd om te solliciteren. Bedrijfsprofiel Singelland Burgum is niet zomaar een school. Het is een eigentijdse en sfeervolle school met oog en hart voor de talenten van onze leerlingen. Zo vinden we het belangrijk dat iedere leerling een diploma behaalt, maar ook dat de leerling zijn of haar talenten zo breed mogelijk kan ontwikkelen. Dat doen we door kwalitatief goed onderwijs, dat volop kansen biedt. Leerlingen met een VMBO-basis t/m VWO advies kunnen bij ons terecht. Als je VMBO-theoretisch of HAVO onderwijs volgt, kun je in Burgum je diploma halen. Leerlingen die vanaf klas 3 een VMBO basis of kaderopleiding of VWO gaan doen, kunnen probleemloos overstappen naar een andere locatie of school. Kijk voor meer informatie op www.singelland.nl Arbeidsvoorwaarden Inschaling is afhankelijk van ervaring en vorige salaris. Omvang uren Het gaat om negen tot tien lesuren per week. Omvang FTE Het gaat om 0,35 - 0,4 fte. Uitbreiding met 0,4 fte op een andere locatie van OSG Singelland behoort tot de mogelijkheden. Vacature met ingang van 1 augustus 2018. Contactpersoon vacature Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de heer . A. Haandrikman, locatiedirecteur. Dit kan op telefoonnummer: 0511-460210 / 06 29155547 of per email a.haandrikman@singelland.nl Reageren op deze vacature kan eenvoudig via de button "direct solliciteren". Wij zien je motivatiebrief en CV graag samengevoegd in één bestand uiterlijk vrijdag 15 juni a.s. tegemoet. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer SLBuDui20183005
Pompeblêd Scholengroep 8401 Gorredijk, Nederland
31 mei, 2018
Docent(e) Wiskunde Functie-omschrijving Wij zoeken een enthousiaste docent(e) wiskunde met een 2e graads bevoegdheid voor 0,5 - 0,7 fte. In eerste instantie gaat het om een aanstelling voor een jaar. Functie-eisen Je moet beschikken over een 2e graads bevoegdheid. Bedrijfsprofiel De Burgemeester Harmsma School is een gewone school, maar toch anders dan andere scholen. Een VMBO-school die een zo breed mogelijk onderwijs- en vormingsaanbod heeft. Het uitgangspunt hierbij is dat we kansen bieden aan iedere leerling. Een school die in beweging is en zowel voor leerlingen als voor haar medewerkers ontwikkeling heel belangrijk vindt. Wij hebben rond de 600 leerlingen en 110 medewerkers. Kijk voor meer informatie op www.bhs.frl. Omvang FTE 0,5 - 0,7 fte. Vacature met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019. Contactpersoon vacature Voor nadere (functie-inhoudelijke) informatie kun je contact opnemen met Marcel ten Vergert, adjunct-directeur via telefoonnummer 0513 463455 of per mail mtenvergert@bhs.frl. Reageren op deze vacature? Dat kan heel eenvoudig met de button "direct solliciteren". Wij zien je motivatiebrief en CV graag samengevoegd in één bestand tegemoet. De vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer BHSwis20183005
Pompeblêd Scholengroep Joure, Nederland
29 mei, 2018
Docent(e) Frans Functie-omschrijving Voor OSG Sevenwolden, locatie Joure, zijn wij op zoek naar een 2e graads bevoegd Docent(e) Frans. Je geeft les aan HAVO onderbouw en VMBO onderbouw (theoretisch). Functie-eisen Voor deze vacature zoeken wij een 2e graads bevoegd Docent Frans. Bedrijfsprofiel OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 3100 leerlingen. Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.osg-sevenwolden.nl. Leerlingen die in Joure of omgeving wonen, kunnen de eerste twee jaren van de onderbouw dichtbij huis volgen bij OSG Sevenwolden in Joure. Goed onderwijs in een modern schoolgebouw waar leerlingen terecht kunnen met een advies van vmbo tot en met vwo. Na het tweede jaar stromen de leerlingen door naar één van de bovenbouwlocaties in Heerenveen. Dat geldt niet voor iedereen: Leerlingen met een vmbo-tl advies volgen hun hele opleiding in Joure en leerlingen met een havo advies gaan pas na het derde jaar naar locatie Fedde Schurer in Heerenveen om daar hun diploma te halen. Arbeidsvoorwaarden Inschaling LB Omvang uren 7 lesuren van 75 minuten per week Omvang FTE 0,4 fte Vacature met ingang van Schooljaar 2018-2019 Contactpersoon vacature Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met T. van der Vlies via het e-mailadres t.vandervlies@sevenwolden.nl of via telefoonnummer 0513-482161. Wil je solliciteren? Dat kan eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag in één bestand. Solliciteren kan tot en met maandag 11 juni a.s. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer SWJODF20182805
Pompeblêd Scholengroep Joure, Nederland
29 mei, 2018
Docent Wiskunde Functie-omschrijving Voor OSG Sevenwolden, locatie Joure, zijn wij op zoek naar een 2e graads bevoegd Docent(e) Wiskunde. Je geeft les aan VMBO onderbouw (basis, kader, theoretisch) en VWO onderbouw. Functie-eisen Voor deze vacature zoeken wij een 2e graads bevoegd Docent Wiskunde. Bedrijfsprofiel OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 3100 leerlingen. Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.osg-sevenwolden.nl. Leerlingen die in Joure of omgeving wonen, kunnen de eerste twee jaren van de onderbouw dichtbij huis volgen bij OSG Sevenwolden in Joure. Goed onderwijs in een modern schoolgebouw waar leerlingen terecht kunnen met een advies van vmbo tot en met vwo. Na het tweede jaar stromen de leerlingen door naar één van de bovenbouwlocaties in Heerenveen. Dat geldt niet voor iedereen: Leerlingen met een vmbo-tl advies volgen hun hele opleiding in Joure en leerlingen met een havo advies gaan pas na het derde jaar naar locatie Fedde Schurer in Heerenveen om daar hun diploma te halen. Arbeidsvoorwaarden Inschaling LB Omvang uren 10 lesuren van 75 minuten per week Omvang FTE 0,63 fte Vacature met ingang van Schooljaar 2018-2019 Contactpersoon vacature Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met T. van der Vlies via het e-mailadres t.vandervlies@sevenwolden.nl of via telefoonnummer 0513-482161. Wil je solliciteren? Dat kan eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag in één bestand. Solliciteren kan tot en met maandag 11 juni a.s. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer SWJODW20182805
Pompeblêd Scholengroep Joure, Nederland
29 mei, 2018
Docent(e) Nederlands Functie-omschrijving Voor OSG Sevenwolden, locatie Joure, zijn wij op zoek naar een 2e graads bevoegd Docent(e) Engels. Je geeft les aan VMBO onderbouw (basis, kader, theoretisch). Functie-eisen Voor deze vacature zoeken wij een 2e graads bevoegd Docent Nederlands. Bedrijfsprofiel OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 3100 leerlingen. Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.osg-sevenwolden.nl. Leerlingen die in Joure of omgeving wonen, kunnen de eerste twee jaren van de onderbouw dichtbij huis volgen bij OSG Sevenwolden in Joure. Goed onderwijs in een modern schoolgebouw waar leerlingen terecht kunnen met een advies van vmbo tot en met vwo. Na het tweede jaar stromen de leerlingen door naar één van de bovenbouwlocaties in Heerenveen. Dat geldt niet voor iedereen: Leerlingen met een vmbo-tl advies volgen hun hele opleiding in Joure en leerlingen met een havo advies gaan pas na het derde jaar naar locatie Fedde Schurer in Heerenveen om daar hun diploma te halen. Arbeidsvoorwaarden Inschaling LB Omvang uren 8,75 lesuren van 75 minuten per week Omvang FTE 0,5 fte Vacature met ingang van Schooljaar 2018-2019 Contactpersoon vacature Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met T. van der Vlies via het e-mailadres t.vandervlies@sevenwolden.nl of via telefoonnummer 0513-482161. Wil je solliciteren? Dat kan eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag in één bestand. Solliciteren kan tot en met maandag 11 juni a.s. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer SWJODN20182805
Pompeblêd Scholengroep Joure, Nederland
29 mei, 2018
Docent(e) Engels Functie-omschrijving Voor OSG Sevenwolden, locatie Joure, zijn wij op zoek naar een 2e graads bevoegd Docent(e) Engels. Je geeft les aan HAVO onderbouw en VMBO theoretisch bovenbouw. Functie-eisen Voor deze vacature zoeken wij een 2e graads bevoegd Docent Engels. Bedrijfsprofiel OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 3100 leerlingen. Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.osg-sevenwolden.nl. Leerlingen die in Joure of omgeving wonen, kunnen de eerste twee jaren van de onderbouw dichtbij huis volgen bij OSG Sevenwolden in Joure. Goed onderwijs in een modern schoolgebouw waar leerlingen terecht kunnen met een advies van vmbo tot en met vwo. Na het tweede jaar stromen de leerlingen door naar één van de bovenbouwlocaties in Heerenveen. Dat geldt niet voor iedereen: Leerlingen met een vmbo-tl advies volgen hun hele opleiding in Joure en leerlingen met een havo advies gaan pas na het derde jaar naar locatie Fedde Schurer in Heerenveen om daar hun diploma te halen. Arbeidsvoorwaarden Inschaling LB Omvang uren 5,75 lesuren van 75 minuten per week Omvang FTE 0,3 fte Vacature met ingang van Schooljaar 2018-2019 Contactpersoon vacature Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met T. van der Vlies via het e-mailadres t.vandervlies@sevenwolden.nl of via telefoonnummer 0513-482161. Wil je solliciteren? Dat kan eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag in één bestand. Solliciteren kan tot en met maandag 11 juni a.s. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer SWJODE20182805
Pompeblêd Scholengroep Sneek, Nederland
29 mei, 2018
Docent(e) Scheikunde Functie-omschrijving Voor RSG Magister Alvinus zijn wij ter vervanging van zwangerschapsverlof op zoek naar een 2e graads Docent(e) Scheikunde voor 8 lesuren per week. Je geeft les aan VWO 3. Functie-eisen Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat die 2e graads bevoegd Docent(e) Scheikunde is. Bedrijfsprofiel RSG Magister Alvinus is een scholengemeenschap waar vmbo bb/kb, vmbo gt, havo of vwo gevolgd kan worden. Er zijn zes onderwijsteams. RSG Magister Alvinus begeleidt elke leerling zó, dat hij of zij de kennis, vaardigheden en houding ontwikkelt om succesvol te zijn in de vervolgopleiding, in het werk en als burger. Ontwikkelen van talenten, zowel bij de leerling als bij de medewerker, staat binnen de school centraal. Iedere leerling en medewerker haalt het maximale uit zichzelf, de begeleiding is daar op gericht. Kijk voor meer informatie op www.rsg-sneek.nl. Omvang uren 8 lesuren per week Vacature met ingang van Schooljaar 2018-2019, periode tot de kerstvakantie (mogelijk langer). Contactpersoon vacature Meer informatie over deze vacature kun je opvragen bij Gosse Bruinsma, teamleider, via telefoonnummer 06-20233274. Wil je solliciteren? Dat kan heel eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV +sollicitatiebrief graag samengevoegd in één bestand . Wij zien je sollicitatie graag uiterlijk donderdag 7 juni a.s. tegemoet. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer MADS20182805
Pompeblêd Scholengroep Leeuwarden, Nederland
29 mei, 2018
Docent(e) Nederlands Functie-omschrijving Voor het Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles, zoeken wij een 1e graads Docent Nederlands voor een vacature ter vervanging van zwangerschapsverlof. Je geeft les aan de bovenbouw van het Gymnasium. De voorkeur gaat uit naar een stevige, zelfredzame kandidaat die vanuit goed contact met de leerlingen met hen tot mooie resultaten weet te komen en daarnaast ook graag een bijdrage wil leveren aan de sectie. Functie-eisen Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat die 1e graads Docent Nederlands is. Bedrijfsprofiel Het Stedelijk Gymnasium is een school die gekenmerkt wordt door klassiek modern onderwijs. We hebben een mooi oud gebouw. De klassieke talen en cultuur nemen een belangrijke plaats in. Alle leerlingen maken gebruik van de iPad voor leermiddelen. We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien. Voor de leerlingen die ‘meer’ aankunnen zoeken we in overleg met deze leerling naar een passende invulling voor dat ‘meer’. Dat is maatwerk. De cultuur van het Stedelijk Gymnasium is warm en betrokken. Wellevendheid, respect, plezier en presteren staan daarbij centraal. De leerlingen en docenten weten zich gekend. We hebben veel aandacht voor de academische vaardigheden, we leggen de lat hoog. De overgrote meerderheid van onze leerlingen kiest voor een universitaire vervolgopleiding. In 2016 zijn we gestart met het project ‘vwo in 5 jaar’. Een leerling die laat zien veel te kunnen, kan eventueel het diploma in vijf jaar behalen. Het Stedelijk Gymnasium is een school van openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl. Onze school is gehuisvest in een 19e-eeuws gebouw aan de rand van het oude centrum van Leeuwarden. De oude manege naast onze school is omgebouwd in leslokalen en gebruiken we als studieruimte voor de leerlingen. De leerlingen in de manege worden begeleid door onderwijsassistenten die wij nestoren noemen. Ons team bestaat uit zo’n 45 collega’s. De meeste collega’s werken niet fulltime. De secties zijn klein en bestaan soms maar uit 1 docent. We werken graag met kritische, nieuwsgierige collega’s die in staat zijn onze leerlingen te enthousiasmeren en stimuleren. Onze school staat bekend om zijn spectaculaire grote fuif, die door en voor leerlingen wordt georganiseerd. Iedereen is trots op het Stedelijk Gymnasium. Kijk voor meer informatie op www.stedelijkgymnasium.piterjelles.nl. Omvang FTE 0,4 fte. De lessen worden gegeven op donderdag en vrijdag. Vacature met ingang van 1 september 2018 tot aan medio februari 2019. Contactpersoon vacature Meer informatie over deze vacature kun je opvragen bij Niesje Mooiman, rector van het Stedelijk Gymnasium, via het telefoonnummer 058-8801203 of e-mailadres nmooiman@pj.nl. Wil je solliciteren? Dat kan eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag in één bestand. De vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer PJSGDN20182405
Pompeblêd Scholengroep Oosterwolde, Nederland
29 mei, 2018
Docent(e) Informatica Functie-omschrijving Voor het Stellingwerf College zijn wij op zoek naar een 1e graads Docent Informatica. Ook studerenden worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. Functie-eisen Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat die 1e graads bevoegd is, of hiervoor studerende is. Bedrijfsprofiel Het Stellingwerf College wil een kwaliteitsrijke school zijn met goed onderwijs, goede onderwijsresultaten en een goed rendement. Een school die ruime mogelijkheden en kansen biedt aan leerlingen van alle niveaus. In het onderwijsleerproces wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen in talent, leerstijl en ambitie. In de visie van het Stellingwerf College is beslissend voor goed onderwijs: een gemotiveerd team van docenten, begeleiders en andere medewerkers, dat samen voortdurend streeft naar verdere kwaliteitsverbetering en, niet te vergeten, vast probeert te houden aan wat goed is. Goed onderwijs wordt weliswaar gemaakt door gemotiveerde docenten en begeleiders, maar de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de zorg voor een goed thuisklimaat is tenminste van even groot belang. In de opvoeding vullen we elkaar aan. De onderwijskundige structuur van de school is opgebouwd in vier afdelingen met een doorlopende leerlijn voor vmbo (basis en kader), mavo, havo en atheneum, inclusief verrijkt vwo. Kijk voor meer informatie op www.stellingwerfcollege.nl. Omvang uren +/- 14 lessen per week Vacature met ingang van 27 augustus 2018. Het betreft een reguliere vacature. Contactpersoon vacature Meer informatie over deze vacature kun je opvragen bij Ellen Liklikwatil, bereikbaar via 0516-568500 of ellen.liklikwatil@stellingwerfcollege.nl Wil je solliciteren? Dat kan eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag in één bestand . Reageren kan tot en met 4 juni a.s. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer SCDI20182405
Pompeblêd Scholengroep Leeuwarden, Nederland
28 mei, 2018
Coach/Docent(e) AVO Functie-omschrijving Voor De Brêge, school van OSG Piter Jelles, zijn wij op zoek naar een Coach/Docent(e) AVO voor 0,5 fte. Je geeft les aan de 2e klas van de praktijkschool. Functie-eisen Ervaring binnen het praktijkonderwijs of binnen het VSO is een vereiste. Je hebt aantoonbare ervaring als coach van een klas. Bedrijfsprofiel De Brêge is een school voor praktijkonderwijs die optimaal rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Dit doen we door te werken met individuele ontwikkelingsplannen. Hierin ligt de nadruk meer op het aanleren van vaardigheden dan op het vergaren van kennis. We werken in een veilige leeromgeving met veel structuur en duidelijkheid. In het onderwijsprogramma besteden we veel aandacht aan normen en waarden. Respect voor elkaar en anderen neemt een belangrijke plaats in. Het aantal docenten waarmee de leerling te maken krijgt, beperken we zoveel mogelijk. Elke groep heeft een eigen coach die een groot deel van de lessen in de groep verzorgt. Dit maakt het onderwijs heel persoonlijk, zowel voor de leerlingen als voor de docenten. Kijk voor meer informatie op www.debrege.piterjelles.nl. Omvang FTE 0,5 fte Vacature met ingang van Schooljaar 2018-2019. Contactpersoon vacature Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Helga Moll, directeur van De Brêge, via het telefoonnummer 058-8801252 of e-mailadres hmoll@pj.nl. Solliciteren kan eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag samengevoegd in één bestand . Solliciteren kan tot en met 8 juni a.s. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer PJDBCD20182505
Pompeblêd Scholengroep Heerenveen, Nederland
25 mei, 2018
Docent(e) Nederlands SPOED Functie-omschrijving In verband met ziektevervanging zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste docent(e) Nederlands met een 1e graads bevoegdheid. Het betreft lessen voor VWO-leerlingen en de vervanging is uiterlijk tot de zomervakantie. Functie-eisen Je beschikt over een 1e graads bevoegdheid en bent per direct inzetbaar. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs, de leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling, professionalisering en de beoordeling van leerlingen. Bedrijfsprofiel OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 3100 leerlingen. Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.osg-sevenwolden.nl. De leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuzeadvies vmbo theoretisch, havo en vwo kunnen instromen op de locaties Buitenbaan en Fedde Schurer in Heerenveen. De betere vwo-leerling kan al vanaf de eerste klas starten in het gymnasium op locatie Fedde Schurer. Met ruim 1000 leerlingen is Fedde Schurer de grootste locatie. Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich hier toch thuis voelen, is de school in zes "deelscholen"opgedeeld. Leerlingen hebben de meeste lessen in hun eigen deelschool en hier zijn ook de kluisjes en de garderobe. Er is één gezellige kantine waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten. De locatie Fedde Schurer heeft prima faciliteiten voor sport en cultuur. Omvang uren Het gaat om 12 lesuren per week van 50 minuten. Omvang FTE 0,3960 fte. Vacature met ingang van Per direct. Contactpersoon vacature Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. Atte Visser. Dit kan per mail via a.visser@sevenwolden.nl of via telefoonnummer 0513 657385. Reageren op deze vacature kan door middel van de button "direct solliciteren". Wij verzoeken je om motivatiebrief en CV samengevoegd in één bestand naar ons toe te sturen. De vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Referentienummer SWFSNed20182305
Pompeblêd Scholengroep Leeuwarden, Nederland
22 mei, 2018
Docent(e)/coach Duits Functie-omschrijving We zoeken een zelfbewuste docent(e) voor het vak Duits, coach en teamlid voor een van de huizen van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles. Functie-eisen Als coach op !mpulse ben je het vaste aanspreekpunt en begeleider van 20 leerlingen. Op verschillende momenten in de week ben je actief in de coachkring, waar je samen met de groep activiteiten organiseert om leerlingen van elkaar en met elkaar te laten leren. Een coach zet zich in om leerlingen te ontwikkelen op drie vlakken: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. De nieuwe coach op !mpulse gaat deelnemen aan de training coach-de-coach. Van de coach wordt niet perse een lesbevoegdheid gevraagd, maar wel een passende opleiding en/of ervaring. Als docent zoeken wij iemand die: 1 e graad bevoegd is of studerend hiervoor Affiniteit heeft met zowel havo- als vwo-onderwijs Coachend en gedifferentieerd lesgeeft Leerlingen op hoog niveau weet uit te dagen Prikkelend en enthousiast onderwijs geeft Zijn/haar vakkennis vakoverstijgend kan inzetten Een teamspeler is Een duidelijke eigen onderwijsvisie heeft (toetsing, klassikaal uitleg vs. coaching, ontwikkeling eigen onderwijsmateriaal, doel van het vak enz.) Bedrijfsprofiel !mpulse heeft een dialooggerichte leeromgeving. Dat betekent dat we in ons dagelijkse werk structureel afstemmen op de leer-, coach-, begeleidings- opleiding- behoefte en vragen van de leerlingen. De dialoog tussen leerlingen, teamleden en ouders is gericht op vakkennis, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor is onze school continu in ontwikkeling. Door wat goed werkt te verbeteren en met nieuwe dingen te experimenteren, sluiten wij niks uit: wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn. Op !mpulse krijg je als teamlid vertrouwen en verantwoordelijkheid om je talenten creatief en krachtig in te zetten. Je werkt samen in een hecht team waar het eigenaarschap en motivatie groot is om samen het maximale uit leerlingen en het team te halen. De ruimte om als mens met al je passies en talenten jezelf te ontwikkelen maakt het een mooie voedingsbodem om te groeien. Van teamleden op !mpulse verwachten we daadkracht, verbeeldingsvermogen, hoffelijkheid en moed om in gezamenlijkheid een cultuur te creëren waar het maximale uit de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en teamleden gehaald kan worden. Kijk voor meer informatie op www.impulse.piterjelles.nl Arbeidsvoorwaarden !mpulse Leeuwarden kan je het volgende bieden: Uren havo/vwo in de bovenbouw Coach Leren en werken in een huis/team waarin overleg en samenwerken centraal staat Een school die volop in ontwikkeling is en streeft naar beter onderwijs geven en krijgen Salarisschaal is in overleg (afhankelijk van wel/niet bevoegdheid). Omvang uren 9 lesuren (6 klassen) Omvang FTE 0,7 fte Vacature met ingang van schooljaar 2018-2019 Contactpersoon vacature Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Wabe Reinsma, te bereiken via: wreinsma@pj.nl, 058-8801683 of 0614938183. Wil je solliciteren? Dat kan heel eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag in één bestand . De vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer PJ!LDCD20181705
Pompeblêd Scholengroep 9076 Sint Annaparochie, Nederland
01 mei, 2018
Docent(e) Economie Functie omschrijving Voor De Foorakker, school van OSG Piter Jelles, zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een 2e graads bevoegd Docent(e) Economie. Je geeft 5 instructie-lessen van 30 minuten + 3 workshop-lessen van 30 minuten aan leerlingen van klas 3 (15 leerlingen vmbo-t + havo) en klas 4 (5 leerlingen vmbo-t). Functie eisen Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat die in het bezit is van een 2e graads onderwijsbevoegdheid voor Docent(e) Economie. Bedrijfsprofiel De Foorakker, school van OSG Piter Jelles, in Sint Annaparochie is een sfeervolle, op de toekomst gerichte school en is geïnsprireerd op het Zweedse Kunskapsskolan. Een school, die onderwijs leuk en persoonlijk maakt, van vmbo-basis tot en met vwo. Een school zonder boeken, maar met digitale lessen, waarin je zelf bepaalt, welke vakken je op welk niveau volgt. Een school, waar je met hard werken een vak op een hoger niveau kunt volgen. Een school met je eigen persoonlijke coach. Een school waar je je eigen persoonlijkheid verder kunt ontwikkelen, waar je onderbouwde meningen leert vormen en discussies leert voeren. Een school die je helpt over je eigen toekomst na te denken. Kortom: De Foorakker is de school van morgen! Lees meer over De Foorakker op www.defoorakker.piterjelles.nl. Omvang FTE 0,19 fte Gewenste competenties De kandidaat die wij zoeken dient breed georiënteerd te zijn en in staat binnen het team zich initiatiefrijk en dienstbaar op te stellen. Een docent die tevens bereid is zich stevig te verdiepen in ons binnen de onderbouw sterk gepersonaliseerde Kunskapsskolan onderwijsmodel. Het goed samenwerkende team vraag een dito teamlid die over de rand van zijn/haar taakgebied heen kan kijken en het begeleiden van vo-leerlingen als zijn/haar vak ziet. Vacature met ingang van Schooljaar 2018-2019 Contactpersoon vacature Wil je meer functie-inhoudelijke informatie over deze vacature? Neem dan contact op met dhr. Sydo de Jong, via het e-mailadres sjong@pj.nl. Na de meivakantie kun je ook telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 058-8801651. Wil je solliciteren? Dat kan eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag samengevoegd in één bestand. Wij zien je reactie graag uiterlijk vrijdag 1 juni tegemoet. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Referentienummer PJDFDE20182604
Pompeblêd Scholengroep Heerenveen, Nederland
01 mei, 2018
Docent(e) Engels Functie omschrijving Voor OSG Sevenwolden, locatie Fedde Schurer, zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een 1e graads bevoegd Docent(e) Wiskunde. Je geeft les aan bovenbouw VWO. Functie eisen Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat die in het bezit is van een 1e graads onderwijsbevoegdheid Docent(e) Engels. Bedrijfsprofiel OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 3100 leerlingen. Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.osg-sevenwolden.nl. De leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuzeadvies mavo (vmbo theoretisch), havo en vwo kunnen instromen op de locaties Buitenbaan en Fedde Schurer in Heerenveen. De betere vwo-leerling kan al vanaf de eerste klas starten in het gymnasium op locatie Fedde Schurer. Met ruim 1000 leerlingen is Fedde Schurer onze grootste locatie. Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich hier toch thuis voelen, is de school in zes ‘deelscholen’ opgedeeld. Leerlingen hebben de meeste lessen in hun eigen deelschool en hier zijn ook de kluisjes en de garderobe. Er is één gezellige kantine waar leerlingen de andere leerlingen kunnen ontmoeten. De locatie Fedde Schurer heeft prima faciliteiten voor sport en cultuur. Omvang uren 20 lesuren (vervangingsuren) Omvang FTE 0,8 fte Vacature met ingang van 1 augustus 2018, het betreft een vacature ter vervanging t/m half november 2018. Contactpersoon vacature Voor meer (functie-inhoudelijke) informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. Atte Visser, bereikbaar via het e-mailadres a.visser@sevenwolden.nl. Vanaf 14 mei is hij ook telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0513-657310. Wil je solliciteren? Dat kan eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag samengevoegd in één bestand. Wij zien je reactie graag uiterlijk woensdag 16 mei a.s. tegemoet. Referentienummer SWFSDE20182604
Pompeblêd Scholengroep Heerenveen, Nederland
01 mei, 2018
Docent(e) Natuurkunde Functie omschrijving Voor OSG Sevenwolden, locatie Buitenbaan, zoeken wij met ingang van het nieuwe schooljaar een 2e graads bevoegd Docent(e) Natuurkunde. Je geeft les aan onderbouw VMBO t/m HAVO/VWO. Functie eisen Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat die in het bezit is van een 2e graads onderwijsbevoegdheid Docent(e) Natuurkunde. Bedrijfsprofiel OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 3100 leerlingen. Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.osg-sevenwolden.nl. De leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en wijde omgeving met schoolkeuzeadvies mavo (vmbo theoretisch), havo en vwo kunnen instromen op de locaties Buitenbaan en Fedde Schurer in Heerenveen. In de eerste fase spelen we in op het talent en de mogelijkheden van iedere leerling en halen alles uit de leerling wat er in zit. De eerste fase van OSG Sevenwolden vertegenwoordigt de eerste drie leerjaren van de mavo, havo en vwo en het vierde jaar van de mavo. Met het brede palet aan opleidingen sluiten we aan op de verschillen in leerstijl, wensen en mogelijkheden: er valt veel te kiezen! Leerlingen kunnen kiezen uit drie stromen met elk een eigen onderwijsconcept: SportLifeStyle Bestemd voor sportieve leerlingen en talentvolle (top)sporters die d.m.v. een uitdagend programma onderwijs en sport willen combineren Jenaplan Bestemd voor leerlingen die het accent willen leggen op samenwerkend, projectmatig en creatief leren; op weg naar zelfstandigheid AVO Plus Bestemd voor de leerlingen die gericht aan hun succes willen werken en hun talenten willen inzetten. Je wilt verder uitbouwen, waar je goed in bent. Omvang FTE 1,0 fte Vacature met ingang van Schooljaar 2018-2019, in principe voor de duur van het hele schooljaar. Contactpersoon vacature Voor meer (functie-inhoudelijke) informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. Erik de Vries, bereikbaar via het e-mailadres ej.devries@sevenwolden.nl. Vanaf 14 mei is hij ook telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0513-644960. Wil je solliciteren? Dat kan eenvoudig via onderstaande button 'Direct Solliciteren'. Wij ontvangen je CV + sollicitatiebrief graag samengevoegd in één bestand. Wij zien je reactie graag uiterlijk woensdag 16 mei a.s. tegemoet. Referentienummer SWBBDN20182604