InHolland

InHolland Alkmaar, Nederland
11 jun, 2018
Functie: Docent Aardrijkskunde Standplaats: Alkmaar (Bergerweg) Afdeling: Hogeschool Inholland, Domein Onderwijs & Innovatie Aantal fte: 0,5 Soort functie: Onderwijsgevend personeel Het domein Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek. Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken. Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen. Het Domein Onderwijs & Innovatie biedt de student krachtige en innovatieve opleidingen, gericht op de verschillende doelgroepen. Samen met diverse partners verzorgt het domein opleidingen en educatieve diensten. Binnen het domein worden de opleiding leerkracht basisonderwijs (pabo), zestien tweedegraads lerarenopleidingen en de Master Leren en Innoveren aangeboden. Hogeschool Inholland hecht een zeer groot belang aan de samenwerking met het werkveld. Met het werkveld worden programma's uitgewerkt op het gebied van opleiding, onderzoek en professionalisering. Daarnaast profileert het domein zich op het gebied van praktijkgericht onderzoek naar duurzaam opleiden en professionaliseren. De plaats in Het domein Het team van pabo Alkmaar heeft afgelopen jaar gewerkt aan een visiedocument. Drie thema's zijn belangrijk, het zijn de pijlers waarop de opleiding de komende tijd zich verder in wil ontwikkelen: 1. Onderlinge afhankelijkheid 2. Ondernemend leren 3. Kunst en Cultuur Onderlinge afhankelijkheid Mensen zijn van elkaar afhankelijk. Een mens groeit niet alleen dankzij zichzelf, zijn of haar eigen mogelijkheden, mensen groeien vooral aan elkaar. 'Ik' word pas een 'ik' dankzij de verbondenheid met anderen (Krog, 2017). Een goede leraar word je ook alleen maar samen met anderen, medestudenten, docenten, collega's in de basisscholen. Met de keuze van dit uitgangspunt nemen we ook uitdrukkelijk afstand van een individualistische benadering van leren en leraarschap en van het idee dat studenten klanten zijn van een opleiding. Van ieder die aan onze pabo studeert en werkt wordt gevraagd: wat draag jij bij aan deze opleiding? We zoeken liever de samenwerking op met elkaar, met elkaar kom je veel verder, ben je meer waard dan ieder voor zich. Ondernemend leren Ondernemend leren is een vorm van leren waarin leerlingen (bij ons studenten) gezamenlijk een project, een activiteit, een onderneming opzetten, waarvoor zij gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. Een onderneming die studenten met elkaar hebben opgezet is bijv. Bij Elkaar, een activiteit voor vluchtelingenkinderen uit het AZC aan de overkant. Zo leren studenten in de werkelijkheid, leren ze door te doen. Ondernemend leren heeft echter een veel bredere betekenis. Het gaat dan om onderwijs dat ruimte geeft voor initiatieven, nieuwsgierigheid, creativiteit en authenticiteit. 'Ondernemers' volgen hun passie, zetten hun eigen plan uit, en gaan aan de slag. Kunst en cultuur Binnen de pabo wordt er in het kader van brede vorming gestreefd naar het ontplooien van allerlei menselijke kwaliteiten. Het gaat daarbij veel verder dan het verwerven van algemene kennis. Het gaat om het ontwikkelen van vermogens tot moreel oordelen en kritisch denken, de zelfrealisatie in de producten die we voortbrengen, en aandacht voor ambachtelijkheid. De kunstzinnige werkstukken die de studenten voortbrengen, tonen niet alleen de beschouwer daarvan hoe de maker over de wereld denkt, de wereld waarneemt en beleeft, het geeft de maker ook zelfinzicht. Ook de maker kan, als een kind, verrast zijn over wat het werkstuk toont; 'ik wist niet dat ik dat in mij had!' Taken en verantwoordelijkheden Verzorgt colleges aardrijkskunde aan alle cohorten en varianten van de lerarenopleiding basisonderwijs; Wordt ingezet als praktijkbeoordelaar, studiebegeleider, werkgroepbegeleider, assessor; Begeleidt studenten bij afstudeeronderzoeken. Opleidingsniveau HBO/Academisch werk-denkniveau Competenties Didactische bekwaamheid Enthousiast Initiatiefrijk Ondernemend Communicatief en contactueel vaardig Werkervaring Ervaring met lesgeven Recente en aantoonbare ervaring met het basisonderwijs Ervaring met activerende leeractiviteiten Specifieke eisen Functie-eisen: Eerstegraadsbevoegdheid aardrijkskunde; In het bezit van een master; Teamgericht (zowel naar collega's als naar studenten). Het betreft een dienstverband van 12 maanden. Arbeidsvoorwaarden Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 4661,12 (bij fulltime dienstverband), schaal 11 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden. Procedure Gebruik ons online sollicitatieformulier om te solliciteren. Informatie Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Cobie Bruin, Manager O&I, pabo Alkmaar, telefoonnummer 072-5183570.