InHolland

InHolland Dordrecht, Nederland
11 jul, 2018
Functie: Opleidingsdocent Nederlands Standplaats: Dordrecht (Achterom) Afdeling: Hogeschool Inholland, Domein Onderwijs & Innovatie Aantal fte: 0,8 Soort functie: Onderwijsgevend personeel Het domein Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek. Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken. Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen. Het Domein Onderwijs & Innovatie biedt de student krachtige en innovatieve opleidingen, gericht op de verschillende doelgroepen. Samen met diverse partners verzorgt het domein opleidingen en educatieve diensten. Binnen het domein worden de opleiding leerkracht basisonderwijs (pabo), zestien tweedegraads lerarenopleidingen en de Master Leren en Innoveren aangeboden. Hogeschool Inholland hecht een zeer groot belang aan de samenwerking met het werkveld. Met het werkveld worden programma's uitgewerkt op het gebied van opleiding, onderzoek en professionalisering. Daarnaast profileert het domein zich op het gebied van praktijkgericht onderzoek naar duurzaam opleiden en professionaliseren. De plaats in Het domein Domein Onderwijs & Innovatie, Lerarenopleiding Basisonderwijs, docent Nederlands, Pabo Dordrecht. Taken en verantwoordelijkheden Inholland Pabo Dordrecht is per 13 augustus op zoek naar een docent Nederlands voor 0,8 fte voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot een verlenging. Als docent Nederlands aan de Pabo houd je je bezig met het verzorgen van vaklessen Nederlands en vakdidactiek aan voltijdstudenten en studenten van het (verkorte)digi/deeltijd traject. Daarnaast verzorg je opleidingsbrede onderdelen zoals begeleiding bij de studieloopbaan, bij afstudeeronderzoek en in de praktijk. Opleidingsniveau HBO+ Opleidingsrichting Nederlands Competenties Didactische bekwaamheid Flexibel Analytisch denken Plannen en organiseren Communicatief Punctueel Werkervaring Je hebt een afgeronde master opleiding Nederlands, een lesbevoegdheid en bij voorkeur ervaring met lesgeven in het basisonderwijs. Je bent in staat studenten te begeleiden en te coachen in een competentiegerichte opleiding in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je bent in staat om voor de student een stimulerende leeromgeving te creëren en de student te enthousiasmeren en te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Je bent in staat om een actieve bijdrage te leveren aan het taalniveau van de studenten (eigen vaardigheid). Je bent bekend met recente onderwijsontwikkelingen op het vakgebied Nederlands. Je hebt kennis van taalontwikkeling voor het jongere en oudere kind. Je hebt kennis van NT2 en lees- en spellingsproblematiek. Je bent innovatief, samenwerkend en resultaatgericht Je hebt kennis van, en aantoonbare relaties met het werkveld. Je bent in de mogelijkheid om in de avond te werken (maandagavond) in verband met de digi/deeltijdopleiding. Ervaring in het HBO (lerarenopleiding) en het basisonderwijs. Specifieke eisen Je bent innovatief, vakkundigheid en enthousiast. Het aanvragen en overhandigen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. In de week van 20 augustus worden de brieven geselecteerd In de week van 27 augustus vinden de gesprekken plaats Els van der Pol is niet bereikbaar tussen 21 juli en 13 augustus. Arbeidsvoorwaarden Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 4661,12 (bij fulltime dienstverband), schaal 11 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden. Procedure Gebruik ons online sollicitatieformulier om te solliciteren. Informatie Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Els van der Pol, Opleidingsmanager, telefoonnummer 06-15279721.
InHolland Haarlem, Nederland
22 jun, 2018
Functie: Docent Aardrijkskunde Standplaats: Haarlem (Bijdorplaan) Afdeling: Hogeschool Inholland, Domein Onderwijs & Innovatie Aantal fte: 0,8 Soort functie: Onderwijsgevend personeel Het domein Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek. Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken. Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen. Het Domein Onderwijs & Innovatie biedt de student krachtige en innovatieve opleidingen, gericht op de verschillende doelgroepen. Samen met diverse partners verzorgt het domein opleidingen en educatieve diensten. Binnen het domein worden de opleiding leerkracht basisonderwijs (pabo), zestien tweedegraads lerarenopleidingen en de Master Leren en Innoveren aangeboden. Hogeschool Inholland hecht een zeer groot belang aan de samenwerking met het werkveld. Met het werkveld worden programma's uitgewerkt op het gebied van opleiding, onderzoek en professionalisering. Daarnaast profileert het domein zich op het gebied van praktijkgericht onderzoek naar duurzaam opleiden en professionaliseren. De plaats in Het domein Pabo Haarlem is de oudste pabo van Nederland waar leerkrachten basisonderwijs worden opgeleid in verschillende varianten: de vierjarige voltijd en deeltijd, de tweejarige verkorte deeltijd, de flexibele duale opleiding en de zij-instroom. Haarlem is een zg. Gezonde Pabo' waar studenten extra curriculair worden opgeleid tot Specialist Sportieve en Gezonde School. Ook ICT en nieuwe media spelen in Haarlem een belangrijke rol. Hoe zet je bijvoorbeeld de iPad, computer en het digibord op een slimme en leuke manier in voor jouw lessen? Verbind jij moderne techniek op een sprankelende wijze met traditionele vakken als taal en rekenen? Daarnaast ligt in Haarlem het accent op vakken als Kunst & Cultuur en wereldoriëntatie. Pabo Haarlem heeft een opleidingsschool met de besturen Fedra en Atlant waarmee nauw wordt samengewerkt. Taken en verantwoordelijkheden Verzorgt colleges aardrijkskunde aan alle cohorten en varianten van de lerarenopleiding basisonderwijs; Wordt ingezet als praktijkbeoordelaar, studiebegeleider, werkgroepbegeleider, assessor; Begeleidt studenten bij afstudeeronderzoeken. Opleidingsniveau HBO/Academisch werk-denkniveau Opleidingsrichting Aardrijkskunde / Geografie Competenties Didactische bekwaamheid Enthousiast Flexibel Initiatiefrijk Klantgerichtheid Communicatief en contactueel vaardig Werkervaring Ervaring met lesgeven Recente en aantoonbare ervaring met het basisonderwijs Ervaring met activerende leeractiviteiten Specifieke eisen Het betreft een dienstverband van 12 maanden. Arbeidsvoorwaarden Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 4661,12 (bij fulltime dienstverband), schaal 11 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden. Procedure Gebruik ons online sollicitatieformulier om te solliciteren. Informatie Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Wilbert Zwanenburg, Opleidingsmanager, telefoonnummer 0884-660879.