Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam Ophemertstraat 50, 3089 JE Rotterdam, Nederland
28 jul, 2018
Lerarenopleider Rekenen en Wiskunde (0,6-0,8 fte) Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) is onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Goed onderwijs in de bachelor opleidingen staat centraal. IvL wordt gevormd door de pabo, de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en de masteropleiding Leren & Innoveren. Daarnaast verzorgt IvL post-hbo onderwijs. Het instituut is verder nauw verbonden aan het kenniscentrum Talentontwikkeling. Dit kenniscentrum voert praktijkgericht onderzoek uit dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. IvL leidt startbekwame leraren op die beschikken over vakmanschap en meesterschap. De leeromgeving is uitdagend, innovatief en flexibel, doordat attractief en intensief onderwijs op maat wordt aangeboden. IvL is een kennisinstituut waar praktijkervaring en bewezen praktijkkennis elkaar ontmoeten. Het uitgangspunt voor al ons handelen is: “Teach as you preach!”. Dit is zichtbaar in vier kernwaarden die ons werk binnen het instituut inhoud en richting geven: Studentgericht, Verbonden en betrokken, Innovatief –extern georiënteerd, Resultaat –en doelgericht. Functie Als lerarenopleider Rekenen-Wiskunde ben je met name bezig met het verzorgen van werkcolleges vakdidactiek rekenen-wiskunde en professionele gecijferdheid aan voltijd- en deeltijdstudenten. Daarnaast neem je actief deel aan de onderwijsvernieuwing vanuit jouw vakgebied en verzorg je opleidingsbrede onderdelen zoals studieloopbaancoaching, stagebegeleiding en projectbegeleiding. Profiel Je hebt een afgeronde academische opleiding wiskunde, pedagogiek of onderwijskunde, lesbevoegdheid en ervaring met het vak in het basisonderwijs. Je bent bij voorkeur ervarings- en/of inhoudsdeskundig op het gebied van het jonge kind groep 1/3. Je bent voldoende wiskundig onderlegd om de stof van de kennisbasis te kunnen doceren. Je bent in staat studenten te begeleiden en te coachen in een competentiegerichte opleiding in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling (ook tijdens hun stage). Je bent bekend met recente onderwijsontwikkelingen in het vakgebied. Je bent in staat om voor de student een stimulerende leeromgeving te creëren en de student te enthousiasmeren en te motiveren. Je bent innovatief, samenwerkend en resultaatgericht. Aanbod Hogeschool Rotterdam biedt je een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast (D3 cao hbo). In verband met ziektevervanging zou deze aanstelling tijdelijk kunnen worden uitgebreid met 0,2 fte. De startdatum zal in november 2018 zijn of indien mogelijk eerder. Het salaris bedraagt minimaal €2.638,45 en maximaal €3.994,25 bruto per maand (schaal 10) bij een volledige dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Afhankelijk van opleiding en werkervaring behoort inschaling in schaal 11 tot de mogelijkheden. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Informatie Voor inhoudelijke vragen over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Anita Derks, onderwijsmanager pabo, tel. 0624 966 935. Of met Suzanne Hofman, vakgroepcoördinator rekenen, via mail s.c.hofman@hr.nl.
Hogeschool Rotterdam Rotterdam, Nederland
22 jun, 2018
Docent Communicatie (Nederlands en Engels) (0,6 fte) Het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) is van en voor de Rotterdamse regio, maar met een internationaal kenmerk. Het instituut weerspiegelt de stad met haar culturele diversiteit en een praktische benadering van actuele vraagstukken. Met 300 collega’s leiden we hier zo’n 3200 studenten op. Het instituut verbindt zich met zijn opleidingen aan de problematiek rond de duurzame ontwikkeling van grootstedelijke deltagebieden. Competenties die vereist zijn in het beroepenveld staan centraal en vinden hun weerslag in projecten, hoor- en werkcolleges en andere onderwijswerkvormen. We streven naar een integrale benadering rond waterbeheer, logistiek, infrastructuur en de (herbestemming van) bouw in een leefbare en duurzame omgeving. Het instituut is verbonden aan een kenniscentrum. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Functie Bij opleiding Bouwkunde zijn we op zoek naar een enthousiaste docent communicatie (Nederlands en Engels) die ons team komt versterken. Als docent ontwikkel en verzorg je onderwijs op het gebied van mondelinge en schriftelijke vaardigheden in alle studiejaren. Je hebt affiniteit met het beroepenveld en kan dit verwerken in de onderwijsuitvoering en –ontwikkeling. Hoofdtaken Het verzorgen van onderwijs. Het vormgeven van de communicatieleerlijn. Actief deelnemen aan de onderwijsontwikkeling vanuit je vakgebied waarbij uitgegaan wordt van competentiegericht leren. Begeleiden en coachen van studenten. Begeleiden van projectmatig onderwijs. Profiel Je hebt een afgeronde, relevante Master-opleiding (Communicatie, Nederlands of Engels). Je beschikt over didactische vaardigheden of bent bereid je op dat vlak te bekwamen. Je hebt gevoel voor het werken in een technische omgeving en met bouwkundigen. Je bent in staat om voor studenten een stimulerende leeromgeving te creëren en de student te enthousiasmeren en te motiveren. Je hebt een resultaat- en studentgerichte houding. Je wilt studenten die een taalachterstand hebben begeleiden en coachen. Aanbod Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar (D4 cao hbo) met de mogelijkheid tot verlenging. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €2.638,45 en maximaal €3.994,25 bruto per maand (schaal 10) bij een volledig dienstverband (1,0 fte), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Informatie Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Sander van der Geest, onderwijsmanager Bouwkunde, tel. 010-794 8088. Sluitingsdatum: 4 juli 2018 Je kunt uitsluitend online via onze website solliciteren!
Hogeschool Rotterdam Rotterdam, Nederland
22 jun, 2018
Docent Business English (0,8-1,0 fte) Studenten die, bij Hogeschool Rotterdam, Commerciële Economie willen studeren kunnen kiezen uit vier verschillende vierjarige differentiatieprofielen (Community’s). Eén daarvan is de Community Global Marketing & Sales (GMS). De studenten worden opgeleid tot internationaal georiënteerde business marketeer of sales professional. Uitgangspunt is dat ze kennis verwerven uit de praktijk. Daarom werken ze voor echte bedrijven aan verschillende commerciële opdrachten. Naast het feit dat de community GMS algemeen marketing en salesprofessionals opleidt, onderscheidt de community zich door de focus te leggen op global citizenship. Studenten worden gestimuleerd en gefaciliteerd letterlijk over hun grenzen heen te kijken omdat dit hen belangrijke ervaring meegeeft om succesvol te zijn in hun toekomstige beroep. Voor de community Global Marketing & Sales zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe collega. Functie Om ons team te verrijken zijn we op zoek naar een collega die Business English kan verzorgen binnen een commercieel economische context. Concreet betekent dit dat we verwachten dat je ook actuele kennis van marketing-, sales- en bedrijfseconomische concepten hebt en/of bereidt bent te op te doen. Als Global docent verzorg je onderwijs aan voltijdstudenten. Daartoe behoort naast doceren van diverse vakken ook het begeleiden van projectmatig onderwijs en de coaching van studenten. Als docent participeer je in het onderwijsteam van de community Global Marketing & Sales. Je bent betrokken bij kennisontwikkeling op jouw vakgebied, je bent in staat het belang en de onderlinge relatie tussen de verschillende vakgebieden over te brengen en bent bereid actief deel te nemen aan onderwijsvernieuwing. Profiel Een afgeronde masteropleiding met een relevante opleidingsachtergrond is een must*. Je weet dat het onderwijs van nu niet meer bestaat uit louter hoorcolleges en bent in staat de uitdaging aan te gaan studenten op een actieve manier te laten spelen met theorie en praktijkvraagstukken. Je bent in staat actuele ontwikkelingen in het beroepenveld te verbinden met het onderwijs. Je ziet het samen bouwen aan kennis voor nu en de toekomst als een uitdaging. Je bent gezien jouw ervaring in staat studenten te begeleiden bij projecten, stages en afstuderen. Actuele kennis van marketing-, sales- en bedrijfseconomische concepten is een pré en bij het ontbreken van is de wil om deze te verwerven een must. Je beschikt over een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Je hebt aantoonbaar affiniteit met de internationale dimensie van de community. Aanbod Hogeschool Rotterdam biedt je een tijdelijk dienstverband (D4 cao hbo). Er geldt een proeftijd van 1 maand. Het salaris bedraagt minimaal €2.638,45 en maximaal €3.994,25 bruto per maand (schaal 10) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3 % eindejaarsuitkering. Doorgroeimogelijkheden zijn bij gebleken geschiktheid bespreekbaar. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Informatie Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Steffie Theuns, onderwijsmanager community Global Marketing & Sales, telefoon 010-7946650. * Sollicitaties van kandidaten zonder afgeronde masteropleiding worden niet meegenomen in de selectieprocedure . Je kunt uitsluitend online via onze website solliciteren!