Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam Rotterdam, Nederland
22 jun, 2018
Docent Communicatie (Nederlands en Engels) (0,6 fte) Het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) is van en voor de Rotterdamse regio, maar met een internationaal kenmerk. Het instituut weerspiegelt de stad met haar culturele diversiteit en een praktische benadering van actuele vraagstukken. Met 300 collega’s leiden we hier zo’n 3200 studenten op. Het instituut verbindt zich met zijn opleidingen aan de problematiek rond de duurzame ontwikkeling van grootstedelijke deltagebieden. Competenties die vereist zijn in het beroepenveld staan centraal en vinden hun weerslag in projecten, hoor- en werkcolleges en andere onderwijswerkvormen. We streven naar een integrale benadering rond waterbeheer, logistiek, infrastructuur en de (herbestemming van) bouw in een leefbare en duurzame omgeving. Het instituut is verbonden aan een kenniscentrum. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Functie Bij opleiding Bouwkunde zijn we op zoek naar een enthousiaste docent communicatie (Nederlands en Engels) die ons team komt versterken. Als docent ontwikkel en verzorg je onderwijs op het gebied van mondelinge en schriftelijke vaardigheden in alle studiejaren. Je hebt affiniteit met het beroepenveld en kan dit verwerken in de onderwijsuitvoering en –ontwikkeling. Hoofdtaken Het verzorgen van onderwijs. Het vormgeven van de communicatieleerlijn. Actief deelnemen aan de onderwijsontwikkeling vanuit je vakgebied waarbij uitgegaan wordt van competentiegericht leren. Begeleiden en coachen van studenten. Begeleiden van projectmatig onderwijs. Profiel Je hebt een afgeronde, relevante Master-opleiding (Communicatie, Nederlands of Engels). Je beschikt over didactische vaardigheden of bent bereid je op dat vlak te bekwamen. Je hebt gevoel voor het werken in een technische omgeving en met bouwkundigen. Je bent in staat om voor studenten een stimulerende leeromgeving te creëren en de student te enthousiasmeren en te motiveren. Je hebt een resultaat- en studentgerichte houding. Je wilt studenten die een taalachterstand hebben begeleiden en coachen. Aanbod Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar (D4 cao hbo) met de mogelijkheid tot verlenging. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €2.638,45 en maximaal €3.994,25 bruto per maand (schaal 10) bij een volledig dienstverband (1,0 fte), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Informatie Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Sander van der Geest, onderwijsmanager Bouwkunde, tel. 010-794 8088. Sluitingsdatum: 4 juli 2018 Je kunt uitsluitend online via onze website solliciteren!
Hogeschool Rotterdam Rotterdam, Nederland
22 jun, 2018
Docent Business English (0,8-1,0 fte) Studenten die, bij Hogeschool Rotterdam, Commerciële Economie willen studeren kunnen kiezen uit vier verschillende vierjarige differentiatieprofielen (Community’s). Eén daarvan is de Community Global Marketing & Sales (GMS). De studenten worden opgeleid tot internationaal georiënteerde business marketeer of sales professional. Uitgangspunt is dat ze kennis verwerven uit de praktijk. Daarom werken ze voor echte bedrijven aan verschillende commerciële opdrachten. Naast het feit dat de community GMS algemeen marketing en salesprofessionals opleidt, onderscheidt de community zich door de focus te leggen op global citizenship. Studenten worden gestimuleerd en gefaciliteerd letterlijk over hun grenzen heen te kijken omdat dit hen belangrijke ervaring meegeeft om succesvol te zijn in hun toekomstige beroep. Voor de community Global Marketing & Sales zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe collega. Functie Om ons team te verrijken zijn we op zoek naar een collega die Business English kan verzorgen binnen een commercieel economische context. Concreet betekent dit dat we verwachten dat je ook actuele kennis van marketing-, sales- en bedrijfseconomische concepten hebt en/of bereidt bent te op te doen. Als Global docent verzorg je onderwijs aan voltijdstudenten. Daartoe behoort naast doceren van diverse vakken ook het begeleiden van projectmatig onderwijs en de coaching van studenten. Als docent participeer je in het onderwijsteam van de community Global Marketing & Sales. Je bent betrokken bij kennisontwikkeling op jouw vakgebied, je bent in staat het belang en de onderlinge relatie tussen de verschillende vakgebieden over te brengen en bent bereid actief deel te nemen aan onderwijsvernieuwing. Profiel Een afgeronde masteropleiding met een relevante opleidingsachtergrond is een must*. Je weet dat het onderwijs van nu niet meer bestaat uit louter hoorcolleges en bent in staat de uitdaging aan te gaan studenten op een actieve manier te laten spelen met theorie en praktijkvraagstukken. Je bent in staat actuele ontwikkelingen in het beroepenveld te verbinden met het onderwijs. Je ziet het samen bouwen aan kennis voor nu en de toekomst als een uitdaging. Je bent gezien jouw ervaring in staat studenten te begeleiden bij projecten, stages en afstuderen. Actuele kennis van marketing-, sales- en bedrijfseconomische concepten is een pré en bij het ontbreken van is de wil om deze te verwerven een must. Je beschikt over een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Je hebt aantoonbaar affiniteit met de internationale dimensie van de community. Aanbod Hogeschool Rotterdam biedt je een tijdelijk dienstverband (D4 cao hbo). Er geldt een proeftijd van 1 maand. Het salaris bedraagt minimaal €2.638,45 en maximaal €3.994,25 bruto per maand (schaal 10) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3 % eindejaarsuitkering. Doorgroeimogelijkheden zijn bij gebleken geschiktheid bespreekbaar. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Informatie Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Steffie Theuns, onderwijsmanager community Global Marketing & Sales, telefoon 010-7946650. * Sollicitaties van kandidaten zonder afgeronde masteropleiding worden niet meegenomen in de selectieprocedure . Je kunt uitsluitend online via onze website solliciteren!
Hogeschool Rotterdam Rotterdam, Nederland
15 jun, 2018
Docent Chemie (0,8-1,0 fte) Instituut voor Engineering en Applied Science De (laboratorium)opleiding Chemie, met de aandachtsgebieden Analytische, Bio-, Fysische en Organische chemie, leidt studenten op tot Bachelor of Science. De opleiding maakt onderdeel uit van het Instituut voor Engineering en Applied Science. De vormgeving, inrichting en uitvoering van de opleiding is in handen van een team van docenten en instructeurs. Het Instituut voor Engineering en Applied Science leidt studenten op om duurzame technologische oplossingen te leveren voor de maatschappij van de toekomst. Het curriculum van de opleiding Chemie is opgebouwd vanuit dit uitgangspunt en is gericht op een toenemend probleemoplossend vermogen en een toenemende zelfstandigheid van de student. Bij de vormgeving en uitvoering van het onderwijs wordt nauw samengewerkt met de andere opleidingen binnen het instituut en met het externe beroepenveld. Het instituut is verbonden aan een kenniscentrum. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Binnen de opleiding is een vacature ontstaan voor een docent Chemie. Functie Je verzorgt de onderwijsuitvoering van een aantal specifieke cursussen binnen de opleiding Chemie, zowel theorie als praktijk. Je coacht studenten bij hun studie. Je begeleidt studenten tijdens hun stage, waarbij je tevens de contacten met het beroepenveld onderhoudt. Je volgt de externe ontwikkelingen binnen het beroepenveld en jouw vakgebied en vertaalt deze naar de opleiding. Profiel Je hebt een relevante afgeronde WO-opleiding, liefst aangevuld met enkele jaren ervaring binnen het bedrijfsleven. Je beschikt over goede praktische vaardigheden op het gebied van de chemie. Je beschouwt het als een uitdaging om studenten te begeleiden in hun ontwikkeling en je beschikt over de motivatie om jongvolwassenen op te leiden tot chemicus. Je hebt een flexibele instelling en je kunt goed in teamverband werken. Je hebt een permanent oog voor verbeteringen en innovaties vanuit opleidingsperspectief. Aanbod Hogeschool Rotterdam biedt je een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar (D4 cao hbo) met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij positieve beoordeling. Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, minimaal €2.638,45 en maximaal 3.994,25 bruto per maand (schaal 10), bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Afhankelijk van gebleken geschiktheid en persoonlijke interesse bestaan er diverse mogelijkheden om door te groeien. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Informatie Voor nadere informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Veroniek Beke, onderwijsmanager, telefoon 010-794 4878 of e-mail v.o.m.beke@hr.nl. Je kunt uitsluitend online via onze website solliciteren!
Hogeschool Rotterdam Rotterdam, Nederland
10 mei, 2018
Docent Engels & Projectonderwijs Leerjaar 1 (0,8 fte) Instituut voor Commercieel Management De economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn samengebracht op locatie Kralingse Zoom en vormen daar de Hogeschool Rotterdam Business School. Wij leiden onze studenten op tot breed inzetbare professionals in een commerciële werkomgeving. Sinds 2015 profileert de opleiding Ondernemerschap & Retail Management zich als de community Entrepreneurship. In de community Entrepreneurship begeleiden we studenten met een passie voor ondernemerschap. Commerciële young professionals die volop met ideeën en concepten in de weer zijn. Ze jagen resultaatgericht targets na, innoveren, inspireren en creëren nieuwe banen voor de stad Rotterdam. Voor de community Entrepreneurship zijn wij op zoek naar een docent Engels & Projectonderwijs. Als lid van de community Entrepreneurship weten de docenten de studenten te betrekken en activeren. Zij kunnen de context van het ondernemen verbinden aan het onderwijs. Zij zijn in staat innovatieve ondernemers en ondernemende managers op te leiden binnen zowel een startup (entrepreneur) als venturing (intrapreneur) context, maar altijd gericht op het creëren van nieuwe banen. Het instituut is verbonden aan een kenniscentrum. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Functie Je verzorgt, als Docent Engels & Projectonderwijs, onderwijs aan studenten van de Community Entrepreneurship. Het gaat hierbij om lessen Engelse taal in jaar 1 en 2 en projectonderwijs, aangevuld met talentontwikkeling. De laatste twee onderdelen spitsen zich toe op leerjaar 1. Profiel Je hebt recentelijk een relevante masteropleiding afgerond* en bent op zoek naar een eerste of tweede uitdaging op de arbeidsmarkt. Bij voorkeur heb je reeds onderwijsgevende ervaring. Je corebusiness is het doceren van Engels, maar ook in projectonderwijs in jaar 1 draai je mee als projectbegeleider en coach. Je bent bekend met actuele economische basisprincipes als ‘Build, Measure, Learn’ en ‘Business Model Canvas’. Je kunt deze kennis inzetten binnen het projectonderwijs. Je hebt affiniteit of ervaring met ondernemerschap en kunt dat toepassen in je lessen. Je bent bereid om je didactische en coachende vaardigheden actief te ontwikkelen. Je bent in staat actuele ontwikkelingen in het beroepenveld te verbinden met het onderwijs. Je bent in staat om als rolmodel te fungeren voor studenten. Aanbod Hogeschool Rotterdam biedt je een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar (D4 cao hbo), per 20 augustus 2018. Er geldt een proeftijd van 1 maand. Het salaris bedraagt minimaal €2.638,45 en maximaal €3.994,25 bruto per maand (schaal 10) bij een volledige dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3 % eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Je krijgt een inwerk- en coachingstraject voor de startende docent en indien nodig de cursus Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en Basiskwalificatie Examinering (BKE). Doorgroeimogelijkheden zijn bij gebleken geschiktheid bespreekbaar. Informatie Het onderwijsmanagement van de opleiding Ondernemerschap & Retail Management wordt gevormd door Janine Slootmaekers en Berry Andeweg. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Berry Andeweg, bereikbaar op berry.andeweg@hr.nl, onder vermelding van: vacature docent Engels & projectonderwijs. let op: dit emailadres is uitsluitend voor vragen! Meer informatie over onze opleiding vind je op www.hr.nl/orm. Een online assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld. *Sollicitaties van kandidaten zonder afgeronde masteropleiding worden niet meegenomen in de selectieprocedure. Sluitingsdatum: 21 mei 2018 Je kunt uitsluitend online via de website solliciteren!
Hogeschool Rotterdam Rotterdam, Nederland
02 mei, 2018
Docent Projectonderwijs en Security-onderwijs (0,6-1,0 fte) In het hart van Rotterdam, gehuisvest aan de Wijnhaven, verzorgt het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie de bacheloropleidingen Informatica, Technische Informatica, Creative Media and Game Technologies, Communicatie en Communicatie & Multimedia Design. De opleiding Technische Informatica zoekt versterking. Binnen deze opleiding maken wij tastbare producten met behulp van ICT-oplossingen (hardware en software). Sensortechnologie, security, programmeren, IoT, professionele beroepsvaardigheden en elektrotechniek zijn basiscomponenten van het curriculum. Wij zijn een opleiding van uitvinders die het een uitdaging vindt om moeilijke technische problemen op te lossen. Het instituut is verbonden aan een kenniscentrum. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Functie Bij de opleiding Technische Informatica zijn we er van overtuigd dat security een integraal onderdeel moet zijn van alles wat we maken. Daarom zoeken wij een ICT-docent met een affiniteit voor cybersecurity die onze opleiding kan helpen security toe te voegen aan de gehele leerlijn. Een deel van de functie bestaat uit het begeleiden van projectgroepen waarbij je als securityspecialist optreedt en technisch-inhoudelijke vragen beantwoordt. Een ander deel is het inrichten, geven en bijhouden van de securitycomponent van de theorievakken. Profiel Must haves: Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van de security-aspecten van embedded systemen, Internet of Things en software development. Je hebt een goede beheersing van Nederlands en Engels. Should haves: Je hebt affiniteit (en bij voorkeur ook enige ervaring) met het beroepsonderwijs. Je hebt een afgeronde bachelor- of masteropleiding. Nice to have: Je beschikt over didactische en coachende vaardigheden. Je hebt een professionele werkhouding: flexibel, zelfstandig en student- en teamgericht. Je bent bereid om jezelf continu te ontwikkelen, bijvoorbeeld door scholing. Je bent in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs of bereid deze op termijn te halen. Aanbod Hogeschool Rotterdam biedt je een tijdelijk dienstverband van in eerste instantie een jaar (D4 cao hbo), met mogelijkheid tot verlenging. Afhankelijk van ervaring en opleiding vindt de aanstelling plaats in minimaal schaal 10 (€2.638,45) of maximaal schaal 12 (€5.301,29) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3 % eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Informatie Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Erik van Dijk, onderwijsmanager, 010-794 6053 of e.van.dijk@hr.nl (uitsluitend voor vragen). Je kunt uitsluitend online via onze website solliciteren! Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Hogeschool Rotterdam Rotterdam, Nederland
02 mei, 2018
Docent Beleggen in Vastgoed (0,2-0,4 fte) Het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) is van en voor de Rotterdamse regio, maar met een internationaal kenmerk. Het instituut weerspiegelt de stad met haar culturele diversiteit en een praktische benadering van actuele vraagstukken. Met 300 collega’s leiden we hier zo’n 3200 studenten op. Het instituut verbindt zich met zijn opleidingen aan de problematiek rond de duurzame ontwikkeling van grootstedelijke deltagebieden. Competenties die vereist zijn in het beroepenveld staan centraal en vinden hun weerslag in projecten, hoor- en werkcolleges en andere onderwijswerkvormen. We streven naar een integrale benadering rond waterbeheer, logistiek, infrastructuur en de (herbestemming van) bouw in een leefbare en duurzame omgeving. Het instituut is verbonden aan een kenniscentrum. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Functie De opleiding Vastgoed & Makelaardij is een financieel-economische opleiding. Voor de opleiding Vastgoed & Makelaardij zijn wij op zoek naar een docent die ruime ervaring heeft in het beleggen in vastgoed en die studenten wil begeleiden tijdens de minor Beleggen in Vastgoed. Ook het begeleiden van studenten tijdens hun stage in het derde jaar is een taak. Hoofdtaken Het verzorgen van onderwijs (zowel hoorcolleges, werkcolleges en coaching); Actief deelnemen aan de onderwijsontwikkeling vanuit je vakgebied Begeleiden en coachen van studenten; Begeleiden van projectmatig onderwijs. Profiel Je hebt een afgeronde, relevante, universitaire opleiding. Je beschikt over WO werk- en denkniveau. Je hebt een didactische aantekening, of de bereidheid die te behalen. Je hebt een ondernemende en op samenwerking gerichte instelling. Je bent in staat om voor studenten een stimulerende leeromgeving te creëren en de student te enthousiasmeren en te motiveren. Je beschikt over didactische en coachende kwaliteiten en hebt passie voor het leerproces van studenten. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van curricula en programmaonderdelen. Bij voorkeur beschik je over een netwerk dat betrokken kan worden bij het vormgeven en uitvoeren van het onderwijs. Aanbod Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van een jaar (D4 cao hbo) met de mogelijkheid tot verlenging. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €2.638,45 en maximaal €3.994,25 (schaal 10) bij een volledig dienstverband (1,0 fte), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Informatie Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Martine Borggreve-Weenink, onderwijsmanager Vastgoed & Makelaardij, tel. 010-794 6475 of per mail: m.c.weenink@hr.nl. Sluitingsdatum: 14 mei 2018 Je kunt uitsluitend online via onze website solliciteren!