Talentencampus Venlo

Talentencampus Venlo Venlo, Nederland
01 feb, 2018
Leraar Speciaal Onderwijs voor de vervangerspool (WTF 0,85) Leraar Speciaal Basis Onderwijs (WTF 1,0) Binnen de Talentencampus Venlo werken kinderop- vang, gespecialiseerde kinderopvang, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en expertise zml en gedrag sa- men om een samenhangend continuüm van krachtige leeromgevingen te bieden voor een onbelemmerde brede talentontwikkeling en sociale integratie van kin- deren van 0 tot ca.12 jaar. Dat gebeurt in een veilige omgeving waarin ontmoeting en samen leren centraal staan. Door als TCV medewer- kers zelfverzekerd, krachtig en competent steeds eenvolgende stap te willen en kunnen zetten, helpen we kinderen ‘eruit te halen wat erin zit’ en geven we echt passend onderwijs vorm. De betrokkenheid en participatie van ouders/ verzorgers is daarbij van groot belang; partnerschap met ouders/verzorgers is noodzakelijk om de kansen op een goede ontwikkeling van kinderen te vergroten. De driehoeksrelatie kind – TCV medewerker – ouder is een relatie die door de TCV actief wordt ingezet. Wat vragen we van de kandidaat?  Heeft affiniteit met het onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd met een speciale ondersteuningsvraag op het gebied van expertise gedrag;  Is in het bezit van de vereiste onderwijsbevoegdheid;  Is het boegbeeld voor het onderwijs op de school;  Is innovatief, ondernemend en heeft coachende vaardigheden;  Werkt volgens het principe ‘warme zakelijkheid’ en denkt en handelt vanuit de visie op Campusonderwijs. Wat bieden we jou? Een collegiale werksfeer en een enthousiast deskundig team. De cao PO is van toepassing, schaal LB. Informatie en sollicitatie Voor inhoudelijke informatie kun je bellen met Frans Vullings, Algemeen Directeur Talentencampus Venlo, telefoonnummer: 077-8500026 . Stuur of mail dan jouw sollicitatiebrief voorzien van cv vóór woensdag 31 januari 2018 naar: Talentencampus Venlo , t.a.v. Directie Rijnbeekstraat 8, 5913 GB Venlo info@talentencampusvenlo.nl