Stichting Iris

Stichting Iris Nieuw-Vennep, Nederland
01 jun, 2018
Leraar Frans De afdeling De functie De vacature 0,5417 fte (ca. 13 lesuren), ontstaat per 1 augustus 2018. De lesuren zijn voornamelijk verdeeld over de bovenbouw havo en vwo. Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Wij vragen Het HVC is op zoek naar kandidaten met "hart voor het onderwijs" en met, bij voorkeur, ruime ervaring in het onderwijs. U voelt zich als leraar nauw betrokken bij het werk van uw team en u heeft affiniteit met de leerlingen. U weet betrokkenheid bij de leerlingen en uw collega’s te bevorderen. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Doordat er door de leraren in teamverband gewerkt wordt is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen van uw afdeling. Van de leraren wordt een professionele inbreng in het team verwacht. U beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid. Wij bieden Het Herbert Vissers College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads leraren royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Uiteraard kunt u voor algemene informatie over onze school onze website www.hvc.nl raadplegen. Matyeta Hukom (teamleider), is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, telefoonnummer 0252-661523. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
01 jun, 2018
Docent Biologie (zwangerschapsverlofvervanging) De afdeling “ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo. De functie De vacature ontstaat met ingang 3 september 2018. Het betreft een tijdelijke vacature i.v.m. zwangerschapsverlofvervanging. De verwachting is dat de vervanging zal duren tot aan de kerstvakantie. Het gaat om ca. 16 lesuren biologie en ca. 4 lesuren NL&T (totaal ca. 0,8 fte) voornamelijk in de bovenbouw van het vwo. Wij zoeken een docent biologie met een 1e graads bevoegdheid. Wij vragen Voor deze vacature zoeken we docenten die enthousiast zijn en inspiratie vinden in het onderwijs, waarbij leerlingen een groter deel van de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen en ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van docenten op het Kaj Munk College verwachten we dat het geven van leerlinggerichte feedback en feed forward een soort tweede natuur is en dat zij goed kunnen samen werken, ook over de grenzen van het eigen vak heen. Wij bieden Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Uithoorn, Nederland
02 mei, 2018
Docent Nederlands zwangerschapsverlof vervanging 0,666 fte De afdeling RK Scholengemeenschap Thamen is een school voor vmbo, gevestigd in Uithoorn. De school vervult een streekfunctie voor de regio Amstelland en kent verschillende beroepsgerichte profielen en drie mavo-stromen. De school telt momenteel bijna 900 leerlingen, ruim 110 medewerkers en kent een constante instroom van leerlingen. Belangrijke kenmerken van Thamen zijn de sterke zorgstructuur en de gerichtheid op ontwikkeling van leerlingen en vernieuwing van het onderwijs. Wij zijn een school met hart voor de leerling. Het schoolklimaat op Thamen, ontwikkeld en geformuleerd door het personeel en leerlingen, is gebaseerd op de 3 V’s: verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen. Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Opleiden en Ontwikkelen heeft een prominente plaats in het personeelsbeleid van Stichting IRIS waar Thamen onderdeel van uitmaakt. Thamen is een gecertificeerde opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen zelf nieuwe docenten opleiden en veel stagiaires begeleiden. De functie Van 3 spetember 2018 tot en met 21 decembe 2018 zijn wij wegens zwangerschapsverlof vervanging op zoek naar een docent Nederlands in de 2e graad voor0,6666 fte (16 lessen). De lessen worden gegeven in de bovenbouw basis, kader en mavo. Wij vragen Thamen is voor de vacature Nederlands op zoek naar kandidaten met een 2e graads bevoegdheid Nederlands en ruime ervaring in, bij voorkeur het VMBO, onderwijs. Wij zijn op zoek naar docenten die bewust kiezen voor het werken met VMBO leerlingen. De relatie met de leerlingen, oprechte interesse, het bieden van structuur en duidelijke regels zijn hierbij essentieel. Doordat docenten op Thamen in teamverband werken is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen binnen uw team. Van de docenten wordt een professionele inbreng in het team verwacht. Betrokkenheid en samenwerken zijn hierbij belangrijke voorwaarden. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Ook het met enthousiasme aangaan van alle veranderingen die we op de Thamen-agenda (het Thamen Toekomstbestendig-project, de invoering van Passend Onderwijs en de doorontwikkeling van Maatwerkuren om het taal -en rekenniveau schoolbreed te verbeteren) hebben staan en hierin een actieve en creatieve rol in nemen is een voorwaarde. Staat u achter onze visie “het leren van kinderen gaat verder dan alleen de methode volgen”, bent u pro-actief en ziet u het als een uitdaging om onderdeel uit te maken van een zich snel ontwikkelende vakgroep en wilt u meer dan alleen “de lessen draaien” dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet Wij bieden een introductiedag voor al het nieuwe personeel dat op Thamen komt werken. een persoonlijke coach voor iedere nieuwe aangestelde docent. eens per week een intervisiesessie die door een coach begeleid wordt. een vakgroep buddy voor iedere nieuwe docent. ontwikkelmogelijkheden. Thamen maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen van het personeel staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. De CAO VO is van toepassing op de medewerkers van IRIS. Opmerkingen Indien wij, na het ontvangen van uw sollicitatiebrief met cv, nader kennis met u willen maken zal er contact met u worden opgenomen. De verdere procedure zal bestaan uit twee gesprekken en een proefles. Een mini-assessment kan eventueel aan deze procedure worden toegevoegd. Mochten er vragen zijn van uw kant kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw D. Hulsbos-Vreken, HR adviseur. Zij is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, telefoonnummer 0297-563192 Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
02 mei, 2018
Docent CKV en/of Handvaardigheid De afdeling “ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo. De functie De vacature ontstaat met ingang van het schooljaar 2018-2019. Er is ruimte voor ca. 0,8 fte. De vacature is een combinatie van de functie docent CKV (10 lesuren) en docent handvaardigheid (10 lesuren). Het heeft de voorkeur om de volledige vacature in te vullen met één docent. Desalniettemin is het ook mogelijk om te reageren op een deel van de vacature. Het Kaj Munk College is een school met Kunst, Media Cultuur profilering. Op het Kaj Munk College hechten we waarde aan het leren van en door cultuur en kunst. De school staat achter de visie dat kunstonderwijs van groot belang is voor iedereen vanwege de bijdrage aan zowel persoonlijke ontwikkeling als aan vaardigheden als oplossingsgericht denken etc. CKV Op het Kaj Munk College het nieuwe CKV aangeboden. Het lesprogramma hiervoor is reeds ontwikkeld, aangevuld met workshops, excursies en voorstellingen binnen en buiten de school. Wij zoeken een docent CKV die de leerlingen op een actieve en positieve manier kan begeleiden in hun onderzoek naar diverse kunstvormen. Een brede kennis van kunstdisciplines, een rijk vakdidactisch repertoire en een warme en duidelijke houding tegenover de leerlingen zien we graag. De beschikbare lesuren zijn in de bovenbouw havo/vwo. Handvaardigheid Voor de vacature van docent handvaardigheid zoeken wij een docent met passie voor het praktijkvak en die een brede kennis aan materialen aanbiedt en beheerst. Daarbij kan de docent het enthousiasme voor het kunstvak overbrengen aan de leerlingen en is de docent bedreven in klassenmanagement in - in beheer van - een praktijklokaal. De beschikbare lesuren zijn in de onderbouw. De docent die wij zoeken kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van lesmateriaal en kunstactiviteiten op alle niveaus (mavo/havo/vwo) in de onderbouw. Op het Kaj Munk College vinden wij het belangrijk dat de docenten breed inzetbaar zijn en les kunnen geven in zowel de boven- als in de onderbouw. We zoeken voor deze vacature een docent met een eerstegraads lesbevoegdheid. Het betreft een reguliere vacature waarbij na een tijdelijke aanstelling bij goed functioneren en beschikbare lesuren een vaste aanstelling volgt. Wij vragen Voor deze vacature zoeken we docenten die enthousiast zijn en inspiratie vinden in het onderwijs, waarbij leerlingen een groter deel van de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen en ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van docenten op het Kaj Munk College verwachten we dat het geven van leerlinggerichte feedback en feed forward een soort tweede natuur is en dat zij goed kunnen samen werken, ook over de grenzen van het eigen vak heen. Wij bieden Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
01 mei, 2018
Docent CKV en/of Handvaardigheid De afdeling “ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo. De functie De vacature ontstaat met ingang van het schooljaar 2018-2019. Er is ruimte voor ca. 0,8 fte. De vacature is een combinatie van de functie docent CKV (10 lesuren) en docent handvaardigheid (10 lesuren). Het heeft de voorkeur om de volledige vacature in te vullen met één docent. Desalniettemin is het ook mogelijk om te reageren op een deel van de vacature. Het Kaj Munk College is een school met Kunst, Media Cultuur profilering. Op het Kaj Munk College hechten we waarde aan het leren van en door cultuur en kunst. De school staat achter de visie dat kunstonderwijs van groot belang is voor iedereen vanwege de bijdrage aan zowel persoonlijke ontwikkeling als aan vaardigheden als oplossingsgericht denken etc. CKV Op het Kaj Munk College het nieuwe CKV aangeboden. Het lesprogramma hiervoor is reeds ontwikkeld, aangevuld met workshops, excursies en voorstellingen binnen en buiten de school. Wij zoeken een docent CKV die de leerlingen op een actieve en positieve manier kan begeleiden in hun onderzoek naar diverse kunstvormen. Een brede kennis van kunstdisciplines, een rijk vakdidactisch repertoire en een warme en duidelijke houding tegenover de leerlingen zien we graag. De beschikbare lesuren zijn in de bovenbouw havo/vwo. Handvaardigheid Voor de vacature van docent handvaardigheid zoeken wij een docent met passie voor het praktijkvak en die een brede kennis aan materialen aanbiedt en beheerst. Daarbij kan de docent het enthousiasme voor het kunstvak overbrengen aan de leerlingen en is de docent bedreven in klassenmanagement in - in beheer van - een praktijklokaal. De beschikbare lesuren zijn in de onderbouw. De docent die wij zoeken kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van lesmateriaal en kunstactiviteiten op alle niveaus (mavo/havo/vwo) in de onderbouw. Op het Kaj Munk College vinden wij het belangrijk dat de docenten breed inzetbaar zijn en les kunnen geven in zowel de boven- als in de onderbouw. We zoeken voor deze vacature een docent met een eerstegraads lesbevoegdheid. Het betreft een reguliere vacature waarbij na een tijdelijke aanstelling bij goed functioneren en beschikbare lesuren een vaste aanstelling volgt. Wij vragen Voor deze vacature zoeken we docenten die enthousiast zijn en inspiratie vinden in het onderwijs, waarbij leerlingen een groter deel van de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen en ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van docenten op het Kaj Munk College verwachten we dat het geven van leerlinggerichte feedback en feed forward een soort tweede natuur is en dat zij goed kunnen samen werken, ook over de grenzen van het eigen vak heen. Wij bieden Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Uithoorn, Nederland
01 mei, 2018
Docent Nederlands Zwangerschapsverlof Vervanging 0,666 fte De afdeling RK Scholengemeenschap Thamen is een school voor vmbo, gevestigd in Uithoorn. De school vervult een streekfunctie voor de regio Amstelland en kent verschillende beroepsgerichte profielen en drie mavo-stromen. De school telt momenteel bijna 900 leerlingen, ruim 110 medewerkers en kent een constante instroom van leerlingen. Belangrijke kenmerken van Thamen zijn de sterke zorgstructuur en de gerichtheid op ontwikkeling van leerlingen en vernieuwing van het onderwijs. Wij zijn een school met hart voor de leerling. Het schoolklimaat op Thamen, ontwikkeld en geformuleerd door het personeel en leerlingen, is gebaseerd op de 3 V’s: verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen. Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Opleiden en Ontwikkelen heeft een prominente plaats in het personeelsbeleid van Stichting IRIS waar Thamen onderdeel van uitmaakt. Thamen is een gecertificeerde opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen zelf nieuwe docenten opleiden en veel stagiaires begeleiden. De functie Van 3 spetember 2018 tot en met 21 decembe 2018 zijn wij wegens zwangerschapsverlof vervanging op zoek naar een docent Nederlands in de 2e graad voor0,6666 fte (16 lessen). De lessen worden gegeven in de bovenbouw basis, kader en mavo. Wij vragen Thamen is voor de vacature Nederlands op zoek naar kandidaten met een 2e graads bevoegdheid Nederlands en ruime ervaring in, bij voorkeur het VMBO, onderwijs. Wij zijn op zoek naar docenten die bewust kiezen voor het werken met VMBO leerlingen. De relatie met de leerlingen, oprechte interesse, het bieden van structuur en duidelijke regels zijn hierbij essentieel. Doordat docenten op Thamen in teamverband werken is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen binnen uw team. Van de docenten wordt een professionele inbreng in het team verwacht. Betrokkenheid en samenwerken zijn hierbij belangrijke voorwaarden. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Ook het met enthousiasme aangaan van alle veranderingen die we op de Thamen-agenda (het Thamen Toekomstbestendig-project, de invoering van Passend Onderwijs en de doorontwikkeling van Maatwerkuren om het taal -en rekenniveau schoolbreed te verbeteren) hebben staan en hierin een actieve en creatieve rol in nemen is een voorwaarde. Staat u achter onze visie “het leren van kinderen gaat verder dan alleen de methode volgen”, bent u pro-actief en ziet u het als een uitdaging om onderdeel uit te maken van een zich snel ontwikkelende vakgroep en wilt u meer dan alleen “de lessen draaien” dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet Wij bieden een introductiedag voor al het nieuwe personeel dat op Thamen komt werken. een persoonlijke coach voor iedere nieuwe aangestelde docent. eens per week een intervisiesessie die door een coach begeleid wordt. een vakgroep buddy voor iedere nieuwe docent. ontwikkelmogelijkheden. Thamen maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen van het personeel staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. De CAO VO is van toepassing op de medewerkers van IRIS. Opmerkingen Indien wij, na het ontvangen van uw sollicitatiebrief met cv, nader kennis met u willen maken zal er contact met u worden opgenomen. De verdere procedure zal bestaan uit twee gesprekken en een proefles. Een mini-assessment kan eventueel aan deze procedure worden toegevoegd. Mochten er vragen zijn van uw kant kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw D. Hulsbos-Vreken, HR adviseur. Zij is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, telefoonnummer 0297-563192 Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Uithoorn, Nederland
01 mei, 2018
Docent Nederlands Zwangerschapsverlof Vervanging 0,666 fte De afdeling RK Scholengemeenschap Thamen is een school voor vmbo, gevestigd in Uithoorn. De school vervult een streekfunctie voor de regio Amstelland en kent verschillende beroepsgerichte profielen en drie mavo-stromen. De school telt momenteel bijna 900 leerlingen, ruim 110 medewerkers en kent een constante instroom van leerlingen. Belangrijke kenmerken van Thamen zijn de sterke zorgstructuur en de gerichtheid op ontwikkeling van leerlingen en vernieuwing van het onderwijs. Wij zijn een school met hart voor de leerling. Het schoolklimaat op Thamen, ontwikkeld en geformuleerd door het personeel en leerlingen, is gebaseerd op de 3 V’s: verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen. Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Opleiden en Ontwikkelen heeft een prominente plaats in het personeelsbeleid van Stichting IRIS waar Thamen onderdeel van uitmaakt. Thamen is een gecertificeerde opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen zelf nieuwe docenten opleiden en veel stagiaires begeleiden. De functie Van 3 spetember 2018 tot en met 21 decembe 2018 zijn wij wegens zwangerschapsverlof vervanging op zoek naar een docent Nederlands in de 2e graad voor0,6666 fte (16 lessen). De lessen worden gegeven in de bovenbouw basis, kader en mavo. Wij vragen Thamen is voor de vacature Nederlands op zoek naar kandidaten met een 2e graads bevoegdheid Nederlands en ruime ervaring in, bij voorkeur het VMBO, onderwijs. Wij zijn op zoek naar docenten die bewust kiezen voor het werken met VMBO leerlingen. De relatie met de leerlingen, oprechte interesse, het bieden van structuur en duidelijke regels zijn hierbij essentieel. Doordat docenten op Thamen in teamverband werken is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen binnen uw team. Van de docenten wordt een professionele inbreng in het team verwacht. Betrokkenheid en samenwerken zijn hierbij belangrijke voorwaarden. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Ook het met enthousiasme aangaan van alle veranderingen die we op de Thamen-agenda (het Thamen Toekomstbestendig-project, de invoering van Passend Onderwijs en de doorontwikkeling van Maatwerkuren om het taal -en rekenniveau schoolbreed te verbeteren) hebben staan en hierin een actieve en creatieve rol in nemen is een voorwaarde. Staat u achter onze visie “het leren van kinderen gaat verder dan alleen de methode volgen”, bent u pro-actief en ziet u het als een uitdaging om onderdeel uit te maken van een zich snel ontwikkelende vakgroep en wilt u meer dan alleen “de lessen draaien” dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet Wij bieden een introductiedag voor al het nieuwe personeel dat op Thamen komt werken. een persoonlijke coach voor iedere nieuwe aangestelde docent. eens per week een intervisiesessie die door een coach begeleid wordt. een vakgroep buddy voor iedere nieuwe docent. ontwikkelmogelijkheden. Thamen maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen van het personeel staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. De CAO VO is van toepassing op de medewerkers van IRIS. Opmerkingen Indien wij, na het ontvangen van uw sollicitatiebrief met cv, nader kennis met u willen maken zal er contact met u worden opgenomen. De verdere procedure zal bestaan uit twee gesprekken en een proefles. Een mini-assessment kan eventueel aan deze procedure worden toegevoegd. Mochten er vragen zijn van uw kant kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw D. Hulsbos-Vreken, HR adviseur. Zij is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, telefoonnummer 0297-563192 Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
01 mei, 2018
Docent CKV en/of Handvaardigheid De afdeling “ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo. De functie De vacature ontstaat met ingang van het schooljaar 2018-2019. Er is ruimte voor ca. 0,8 fte. De vacature is een combinatie van de functie docent CKV (10 lesuren) en docent handvaardigheid (10 lesuren). Het heeft de voorkeur om de volledige vacature in te vullen met één docent. Desalniettemin is het ook mogelijk om te reageren op een deel van de vacature. Het Kaj Munk College is een school met Kunst, Media Cultuur profilering. Op het Kaj Munk College hechten we waarde aan het leren van en door cultuur en kunst. De school staat achter de visie dat kunstonderwijs van groot belang is voor iedereen vanwege de bijdrage aan zowel persoonlijke ontwikkeling als aan vaardigheden als oplossingsgericht denken etc. CKV Op het Kaj Munk College het nieuwe CKV aangeboden. Het lesprogramma hiervoor is reeds ontwikkeld, aangevuld met workshops, excursies en voorstellingen binnen en buiten de school. Wij zoeken een docent CKV die de leerlingen op een actieve en positieve manier kan begeleiden in hun onderzoek naar diverse kunstvormen. Een brede kennis van kunstdisciplines, een rijk vakdidactisch repertoire en een warme en duidelijke houding tegenover de leerlingen zien we graag. De beschikbare lesuren zijn in de bovenbouw havo/vwo. Handvaardigheid Voor de vacature van docent handvaardigheid zoeken wij een docent met passie voor het praktijkvak en die een brede kennis aan materialen aanbiedt en beheerst. Daarbij kan de docent het enthousiasme voor het kunstvak overbrengen aan de leerlingen en is de docent bedreven in klassenmanagement in - in beheer van - een praktijklokaal. De beschikbare lesuren zijn in de onderbouw. De docent die wij zoeken kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van lesmateriaal en kunstactiviteiten op alle niveaus (mavo/havo/vwo) in de onderbouw. Op het Kaj Munk College vinden wij het belangrijk dat de docenten breed inzetbaar zijn en les kunnen geven in zowel de boven- als in de onderbouw. We zoeken voor deze vacature een docent met een eerstegraads lesbevoegdheid. Het betreft een reguliere vacature waarbij na een tijdelijke aanstelling bij goed functioneren en beschikbare lesuren een vaste aanstelling volgt. Wij vragen Voor deze vacature zoeken we docenten die enthousiast zijn en inspiratie vinden in het onderwijs, waarbij leerlingen een groter deel van de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen en ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van docenten op het Kaj Munk College verwachten we dat het geven van leerlinggerichte feedback en feed forward een soort tweede natuur is en dat zij goed kunnen samen werken, ook over de grenzen van het eigen vak heen. Wij bieden Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
25 apr, 2018
Docent waar muziek in zit! – 2e graads ca. 0,51 fte De afdeling De KSH is een middelgrote school in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. De school heeft een mavo, havo, atheneum en gymnasiumafdeling en telt ongeveer 1000 leerlingen. Onze missie: “iedere leerling haalt het beste uit zichzelf, zowel op het gebied van kennis als in de vorming van het persoonlijk karakter”. Persoonlijke aandacht en persoonlijke ontwikkeling zijn onze kernwaarden. We zetten ons met liefde in om leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze vinden. Een leerling haalt het beste uit zichzelf in een veilige, prettige en sfeervolle omgeving met een goed onderwijsaanbod en ruimte voor creativiteit. Door een goed onderwijsaanbod, voortdurende zorg en begeleiding en een breed naschools aanbod op gebied van sport, muziek en cultuur, stimuleren wij leerlingen hun talenten optimaal te benutten, zodat zij goed voorbereid een vervolgopleiding kunnen starten. De functie KSH in Hoofddorp zoekt met ingang van schooljaar 2018-2019: Docent waar muziek in zit! Lesgeven in een omgeving waar het muziekonderwijs volop in ontwikkeling is? Waar je werkt in prachtige, volledig uitgeruste muziekstudio’s in de meest swingende school van Haarlemmermeer? Word dan muziekdocent op de KSH! Wij vragen Wie ben jij? Jij bent die nieuwe collega die het muziekonderwijs samen met het team vernieuwt en verbetert. Je bent onderzoekend en leergierig , je hebt een duidelijke mening over succesvol lesgeven , je bent flexibe l, maar staat ook met beide benen op de grond. Je bent creatief, gedreven en een specialist in muziekonderwijs. Een expert in leerlingen hun eigen muziek te laten maken zonder de leerdoelen uit het oog te verliezen. Wat vragen wij van jou? Hbo/academisch werk- en denkniveau. Tweedegraads lesbevoegdheid of bijna afgestudeerd. Kennis van en vaardig met het standaard popinstrumentarium in de klas. Vaardig in het aanbieden van gedifferentieerde lessen en het toepassen van activerende didactiek. In staat om leerlingen voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid te geven zonder dat dit doorslaat. Wij bieden Ons aanbod Tijdelijke aanstelling van ca. 0,51 fte voor schooljaar 2018-2019, met uitzicht op verlenging. Vijf oefenstudio’s als inspirerende werkomgeving. Zeer uitgebreid popinstrumentarium én mogelijkheden voor elektronische muziek. Muziekklas in de onderbouw en muziek als examenvak voor havo/vwo. Ruimte voor eigen initiatief en het ontwikkelen van lesmateriaal. Persoonlijk scholingsbudget, passende begeleiding, prima doorgroeimogelijkheden. Ruim 1100 enthousiaste leerlingen en 100 gedreven collega’s om mee samen te werken. Opmerkingen Over ons De KSH is de meest sfeervolle school in het hart van Haarlemmermeer met een mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. Persoonlijk is ons motto. Dit vind je terug in hoe wij naar ons onderwijs kijken, maar ook in de ondersteuning van onze leerlingen bij het realiseren van hun ambities. In ons veelzijdige onderwijsconcept vullen wij klassikaal onderwijs aan met o.a. groepsgericht werken, onderzoeksopdrachten, presentaties en individuele opdrachten. Onze uniek vormgegeven onderwijspleinen faciliteren dit concept en zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving. De differentiatie in ons lesaanbod en onze begeleiding - bijvoorbeeld in de vorm van gratis bijlessen - symboliseert ons onderwijs: persoonlijk én op maat. Word jij onze nieuwe collega? Klinkt deze vacature je als muziek in de oren? Herken jij jezelf in de muziekdocent die wij zoeken en spreekt onze school je aan? Twijfel dan niet: stuur ons zo snel mogelijk je cv en vertel ons waarom jij onze nieuwe collega wordt. Heb je toch nog vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Erik Bogers, sectie muziek, e.bogers@kshcollege.nl – 023-5677588. De KSH is onderdeel van Stichting IRIS , een WON-schoo l en gecertificeerd opleidingsschool . Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
25 apr, 2018
Docent Scheikunde De afdeling “ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo. De functie De vacature ontstaat met ingang van het schooljaar 2018-2019. Het betreft ca. 12 lesuren (ca. 0,5 fte; bij 1 fte worden 24 lesuren gegeven) in de onderbouw. Het Kaj Munk College is een school met een sterke bèta profilering. Er zijn dan ook, naast het geven van scheikunde, diverse mogelijkheden voor een bèta docent! Zo kan er bijvoorbeeld les worden gegeven in NL&T (1e graads), bèta-skills (vaardigheden naast het vak O&O /T&T op Technasium) of een Science project. Op het Kaj Munk College vinden wij het belangrijk dat de docenten breed inzetbaar zijn en les kunnen geven op alle niveaus. Wij zijn op zoek naar een docent Scheikunde met een 1e of 2e graads bevoegdheid. Deze vacature is eventueel te combineren met de vacature voor docent Natuurkunde. Het betreft een reguliere vacature waarbij na een tijdelijke aanstelling bij goed functioneren en beschikbare lesuren een vaste aanstelling volgt. Wij vragen Voor deze vacature zoeken we docenten die enthousiast zijn en inspiratie vinden in het onderwijs, waarbij leerlingen een groter deel van de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen en ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van docenten op het Kaj Munk College verwachten we dat het geven van leerlinggerichte feedback en feed forward een soort tweede natuur is en dat zij goed kunnen samen werken, ook over de grenzen van het eigen vak heen. Wij bieden Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.