Stichting Iris

Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
19 apr, 2018
Docent Scheikunde De afdeling “ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo. De functie De vacature ontstaat met ingang van het schooljaar 2018-2019. Het betreft ca. 12 lesuren (ca. 0,5 fte; bij 1 fte worden 24 lesuren gegeven) in de onderbouw. Het Kaj Munk College is een school met een sterke bèta profilering. Er zijn dan ook, naast het geven van scheikunde, diverse mogelijkheden voor een bèta docent! Zo kan er bijvoorbeeld les worden gegeven in NL&T (1e graads), bèta-skills (vaardigheden naast het vak O&O /T&T op Technasium) of een Science project. Op het Kaj Munk College vinden wij het belangrijk dat de docenten breed inzetbaar zijn en les kunnen geven op alle niveaus. Wij zijn op zoek naar een docent Scheikunde met een 1e of 2e graads bevoegdheid. Deze vacature is eventueel te combineren met de vacature voor docent Natuurkunde. Het betreft een reguliere vacature waarbij na een tijdelijke aanstelling bij goed functioneren en beschikbare lesuren een vaste aanstelling volgt. Wij vragen Voor deze vacature zoeken we docenten die enthousiast zijn en inspiratie vinden in het onderwijs, waarbij leerlingen een groter deel van de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen en ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van docenten op het Kaj Munk College verwachten we dat het geven van leerlinggerichte feedback en feed forward een soort tweede natuur is en dat zij goed kunnen samen werken, ook over de grenzen van het eigen vak heen. Wij bieden Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Haarlem, Nederland
19 apr, 2018
Docent Aardrijkskunde De afdeling Het Eerste Christelijk Lyceum is een school in Haarlem voor gymnasium, atheneum en havo met circa 1250 leerlingen en ruim 130 medewerkers. Het ECL heeft 2 locaties; ECL-kade en ECL-vaart, waar de brugklassen elk een eigen lokaal hebben. Op school heerst een open en informeel klimaat. Respect, tolerantie en aandacht voor elkaar en de omgeving vormen het uitgangspunt. Leerlingen, ouders en personeel zijn nauw betrokken bij de activiteiten van de school. Het ECL is zowel een cultuurprofielschool als Jet-Net school en aangesloten bij Bèta-partners en GLOBE. We verbinden leren aan cultureel bewustzijn: weten waar je vandaan komt en verbeelden waar je naartoe kunt. Waarneming, verwondering en verbeeldingskracht zien wij als startpunt voor de kennis van de toekomst. Het ECL is een erkende academische opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten zelf nieuwe docenten opleiden en veel stagiaires begeleiden. Alle nieuwe medewerkers krijgen binnen onze school begeleiding op maat. Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, O&O (opleiden en ontwikkelen) heeft een prominente plaats in ons personeelsbeleid. De functie Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn wij op zoek naar een enthousiaste eerste graads docent Aardrijkskunde voor 0,7-0,8 fte (14-16 lesuren). Wij vragen Wij zijn op zoek naar kandidaten met, bij voorkeur, ruime ervaring in het onderwijs en in het bezit van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Wij verwachten van docenten dat zij recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen, hun leerlingen individueel kunnen observeren en begeleiden en leerlingen en ouders serieus nemen. Bovendien verwachten wij van docenten dat zij hun verantwoordelijkheid durven nemen en verantwoording willen afleggen. Docenten op het ECL hebben affiniteit met het profiel Kunst en Cultuur. Wij bieden Wij bieden een uitdagende docentenfunctie met ruime ontwikkelmogelijkheden. Werken op het ECL betekent werken in een collegiale sfeer, waar vertrouwen geven zeer belangrijk is. De functie wordt gewaardeerd in schaal LB (CAO VO). Daarnaast kennen wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Alle nieuwe medewerkers krijgen het eerste jaar coaching en intervisie. Het ECL maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Het ECL is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer en met de auto. Opmerkingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de HR-afdeling. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris
19 apr, 2018
Docent Natuurkunde De afdeling “ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo. De functie De vacature ontstaat met ingang van het schooljaar 2018-2019. Het betreft ca. 15 lesuren (ca. 0,6 fte; bij 1 fte worden 24 lesuren gegeven) in de onderbouw. Het Kaj Munk College is een school met een sterke bèta profilering. Er zijn dan ook, naast het geven van natuurkunde, diverse mogelijkheden voor een bèta docent! Zo kan er bijvoorbeeld les worden gegeven in NL&T (1e graads), bèta-skills (vaardigheden naast het vak O&O /T&T op Technasium) of een Science project. De school beschikt zelfs over een sterrenkoepel. Op het Kaj Munk College vinden wij het belangrijk dat de docenten breed inzetbaar zijn en les kunnen geven op alle niveaus. Wij zijn op zoek naar een docent Natuurkunde met een 1e of 2e graads bevoegdheid. Het betreft een reguliere vacature waarbij na een tijdelijke aanstelling bij goed functioneren en beschikbare lesuren een vaste aanstelling volgt. Wij vragen Voor deze vacature zoeken we docenten die enthousiast zijn en inspiratie vinden in het onderwijs, waarbij leerlingen een groter deel van de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen en ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van docenten op het Kaj Munk College verwachten we dat het geven van leerlinggerichte feedback en feed forward een soort tweede natuur is en dat zij goed kunnen samen werken, ook over de grenzen van het eigen vak heen. Wij bieden Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Nieuw-Vennep, Nederland
19 apr, 2018
Leraar Engels De afdeling De functie De vacature,1 fte, ontstaat per 1 augustus 2018. De 24 lesuren zijn verdeeld over het vmbo, mavo, havo en vwo. Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. We zijn bijzonder trots op onze Cambridge Course. We leiden leerlingen op tot CAE en zelfs tot CPE-niveau. Lessen Cambridge Course kunnen tot het takenpakket behoren. Wij vragen Het HVC is op zoek naar kandidaten met "hart voor het onderwijs" en met, bij voorkeur, ruime ervaring in het onderwijs. U voelt zich als leraar nauw betrokken bij het werk van uw team en u heeft affiniteit met de leerlingen. U weet betrokkenheid bij de leerlingen en uw collega’s te bevorderen. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Doordat er door de leraren in teamverband gewerkt wordt, is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen van uw afdeling. Van de leraren wordt een professionele inbreng in het team verwacht. U beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid. Wij bieden Het Herbert Vissers College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads leraren royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Inschaling vindt plaats in schaal LB. Opmerkingen Uiteraard kunt u voor algemene informatie over onze school onze website www.hvc.nl raadplegen. De heer Meijer (teamleider), is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, telefoonnummer 0252-661566. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
19 apr, 2018
Docent Duits De afdeling “ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo. De functie Voor het schooljaar 2018-2019 zijn wij op zoek naar een collega Duits om de vakgroep te versterken. Kernpunten in het talenonderwijs op het Kaj Munk College zijn differentiatie en ontwikkeling op het gebied van communicatieve vaardigheidstraining. Kwaliteit in de les, door middel van formatieve evaluatie en leren met plezier staan centraal. De collega die wij zoeken is sociaal en communicatief vaardig, werkt graag samen in een team, is ontwikkelingsgericht en innovatief. De toekomstig docent Duits zet de leerling in zijn/haar kracht en heeft oog voor het individuele leerproces. De functie beslaat ca. 1 fte (24 lesuren). De lesuren zijn voornamelijk in de mavo, maar wij vinden het belangrijk dat onze docenten breed inzetbaar zijn en les kunnen geven op alle niveaus. Ervaring met examenklassen is een pré. Voor deze vacature zoeken wij een docent met een 2e graads bevoegdheid. De ingangsdatum van de vacature is 1 augustus 2018. Het betreft een reguliere vacature waarbij na een tijdelijke aanstelling bij goed functioneren en voldoende beschikbare lesuren een vaste aanstelling volgt. Wij vragen Voor deze vacature zoeken we docenten die enthousiast zijn en inspiratie vinden in het onderwijs, waarbij leerlingen een groter deel van de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen en ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van docenten op het Kaj Munk College verwachten we dat het geven van leerlinggerichte feedback en feed forward een soort tweede natuur is en dat zij goed kunnen samen werken, ook over de grenzen van het eigen vak heen. Wij bieden Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
19 apr, 2018
Docent Aardrijkskunde – 1e graads/ 2e graads ca. 0,8-1,0 fte De afdeling De KSH is een middelgrote school in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. De school heeft een mavo, havo, atheneum en gymnasiumafdeling en telt ongeveer 1000 leerlingen. Onze missie: “iedere leerling haalt het beste uit zichzelf, zowel op het gebied van kennis als in de vorming van het persoonlijk karakter”. Persoonlijke aandacht en persoonlijke ontwikkeling zijn onze kernwaarden. We zetten ons met liefde in om leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze vinden. Een leerling haalt het beste uit zichzelf in een veilige, prettige en sfeervolle omgeving met een goed onderwijsaanbod en ruimte voor creativiteit. Door een goed onderwijsaanbod, voortdurende zorg en begeleiding en een breed naschools aanbod op gebied van sport, muziek en cultuur, stimuleren wij leerlingen hun talenten optimaal te benutten, zodat zij goed voorbereid een vervolgopleiding kunnen starten. De functie KSH in Hoofddorp zoekt met ingang van schooljaar 2018-2019: Docent aardrijkskunde – 1e graads/ 2e graads ca. 0,8-1,0 fte Wil jij lesgeven in een omgeving waar het onderwijs volop in ontwikkeling is? Sta jij als docent aardrijkskunde open om mee te gaan in deze onderwijsvernieuwing? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij vragen Jouw profiel Wij zijn op zoek naar een collega die het onderwijs samen met het team blijft vernieuwen en verbeteren. Je bent onderzoekend en leergierig ingesteld, je hebt een duidelijke mening over succesvol lesgeven , je bent flexibel , maar staat ook met beide benen op de grond. Je bent een gedreven docent, een specialist in jouw vakgebied die leerlingen en collega’s weet te enthousiasmeren en uit te dagen om het beste uit hunzelf te halen. Jouw lessen zorgen voor een glimlach op het gezicht van de leerlingen en op die van jezelf. Wat vragen wij van jou? Hbo/academisch werk- en denkniveau. 1e / 2e graads lesbevoegdheid of bijna afgestudeerd. ICT-vaardig, dit vertaalt zich ook naar de inzet van digitale middelen in je lessen. Je bent in staat om activerende didactiek toe te passen. Vaardig in het aanbieden van gedifferentieerde lessen. Wij bieden Ons aanbod Tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019, met uitzicht op verlenging voor schooljaar 2019-2020. Inschaling conform CAO VO. Salderingsregeling woon- werkverkeer. Een eigen device in bruikleen (MacBook). Persoonlijk personeelsbeleid: van passende begeleiding, uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden tot doorgroeimogelijkheden binnen de KSH en onze partnerscholen. Een uniek schoolgebouw als inspirerende werkomgeving. Ruim 1100 enthousiaste leerlingen en 100 gedreven collega’s om samen iedere dag weer tot een mooie onderwijsdag te maken. Opmerkingen Over ons De KSH is de meest sfeervolle school in het hart van Haarlemmermeer met een mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. Persoonlijk is ons motto. Dit vind je terug in hoe wij naar ons onderwijs kijken, maar ook in de ondersteuning van onze leerlingen bij het realiseren van hun ambities. In ons veelzijdige onderwijsconcept vullen wij klassikaal onderwijs aan met o.a. groepsgericht werken, onderzoeksopdrachten, presentaties en individuele opdrachten. Onze uniek vormgegeven onderwijspleinen faciliteren dit concept en zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving. De differentiatie in ons lesaanbod en onze begeleiding - bijvoorbeeld in de vorm van gratis bijlessen - symboliseert ons onderwijs: persoonlijk én op maat. Word jij onze nieuwe collega? Herken jij jezelf in de docent die wij zoeken en spreekt onze school je aan? Twijfel dan niet: stuur ons zo snel mogelijk je cv en vertel ons waarom jij onze nieuwe collega wordt. Heb je toch nog vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Eric Crouse, sectie aardrijkskunde, e.crouse@kshcollege.nl – 023-5677588. De KSH is onderdeel van Stichting IRIS , een WON-schoo l en gecertificeerd opleidingsschool . Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
19 apr, 2018
Docent Biologie – 1e graads ca. 0,8-1,0 fte De afdeling De KSH is een middelgrote school in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. De school heeft een mavo, havo, atheneum en gymnasiumafdeling en telt ongeveer 1000 leerlingen. Onze missie: “iedere leerling haalt het beste uit zichzelf, zowel op het gebied van kennis als in de vorming van het persoonlijk karakter”. Persoonlijke aandacht en persoonlijke ontwikkeling zijn onze kernwaarden. We zetten ons met liefde in om leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze vinden. Een leerling haalt het beste uit zichzelf in een veilige, prettige en sfeervolle omgeving met een goed onderwijsaanbod en ruimte voor creativiteit. Door een goed onderwijsaanbod, voortdurende zorg en begeleiding en een breed naschools aanbod op gebied van sport, muziek en cultuur, stimuleren wij leerlingen hun talenten optimaal te benutten, zodat zij goed voorbereid een vervolgopleiding kunnen starten. De functie KSH in Hoofddorp zoekt met ingang van schooljaar 2018-2019: Docent biologie – 1e graads ca. 0,8-1,0 fte Wil jij lesgeven in een omgeving waar het onderwijs volop in ontwikkeling is? Sta jij als docent biologie open om mee te gaan in deze onderwijsvernieuwing? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij vragen Jouw profiel Wij zijn op zoek naar een collega die het onderwijs samen met het team blijft vernieuwen en verbeteren. Je bent onderzoekend en leergierig ingesteld, je hebt een duidelijke mening over succesvol lesgeven , je bent flexibel , maar staat ook met beide benen op de grond. Je bent een gedreven docent, een specialist in jouw vakgebied die leerlingen en collega’s weet te enthousiasmeren en uit te dagen om het beste uit hunzelf te halen. Jouw lessen zorgen voor een glimlach op het gezicht van de leerlingen en op die van jezelf. Wat vragen wij van jou? Hbo/academisch werk- en denkniveau. 1e graads lesbevoegdheid of bijna afgestudeerd. ICT-vaardig, dit vertaalt zich ook naar de inzet van digitale middelen in je lessen. Je bent in staat om activerende didactiek toe te passen. Vaardig in het aanbieden van gedifferentieerde lessen. Wij bieden Ons aanbod Tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019, met uitzicht op verlenging voor schooljaar 2019-2020. Inschaling conform CAO VO. Salderingsregeling woon- werkverkeer. Een eigen device in bruikleen (MacBook). Persoonlijk personeelsbeleid: van passende begeleiding, uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden tot doorgroeimogelijkheden binnen de KSH en onze partnerscholen. Een uniek schoolgebouw als inspirerende werkomgeving. Ruim 1100 enthousiaste leerlingen en 100 gedreven collega’s om samen iedere dag weer tot een mooie onderwijsdag te maken. Opmerkingen Over ons De KSH is de meest sfeervolle school in het hart van Haarlemmermeer met een mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. Persoonlijk is ons motto. Dit vind je terug in hoe wij naar ons onderwijs kijken, maar ook in de ondersteuning van onze leerlingen bij het realiseren van hun ambities. In ons veelzijdige onderwijsconcept vullen wij klassikaal onderwijs aan met o.a. groepsgericht werken, onderzoeksopdrachten, presentaties en individuele opdrachten. Onze uniek vormgegeven onderwijspleinen faciliteren dit concept en zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving. De differentiatie in ons lesaanbod en onze begeleiding - bijvoorbeeld in de vorm van gratis bijlessen - symboliseert ons onderwijs: persoonlijk én op maat. Word jij onze nieuwe collega? Herken jij jezelf in de docent die wij zoeken en spreekt onze school je aan? Twijfel dan niet: stuur ons zo snel mogelijk je cv en vertel ons waarom jij onze nieuwe collega wordt. Heb je toch nog vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Edwin Ran, sectie biologie, e.ran@kshcollege.nl – 023-5677588. De KSH is onderdeel van Stichting IRIS , een WON-schoo l en gecertificeerd opleidingsschool . Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
19 apr, 2018
Docent Spaans – 2e graads ca. 0,5 fte De afdeling De KSH is een middelgrote school in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. De school heeft een mavo, havo, atheneum en gymnasiumafdeling en telt ongeveer 1000 leerlingen. Onze missie: “iedere leerling haalt het beste uit zichzelf, zowel op het gebied van kennis als in de vorming van het persoonlijk karakter”. Persoonlijke aandacht en persoonlijke ontwikkeling zijn onze kernwaarden. We zetten ons met liefde in om leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze vinden. Een leerling haalt het beste uit zichzelf in een veilige, prettige en sfeervolle omgeving met een goed onderwijsaanbod en ruimte voor creativiteit. Door een goed onderwijsaanbod, voortdurende zorg en begeleiding en een breed naschools aanbod op gebied van sport, muziek en cultuur, stimuleren wij leerlingen hun talenten optimaal te benutten, zodat zij goed voorbereid een vervolgopleiding kunnen starten. De functie KSH in Hoofddorp zoekt met ingang van schooljaar 2018-2019: Docent Spaans – 2e graads ca. 0,5 fte Wil jij lesgeven in een omgeving waar het onderwijs volop in ontwikkeling is? Sta jij als docent Spaans open om mee te gaan in deze onderwijsvernieuwing? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij vragen Jouw profiel Wij zijn op zoek naar een collega die het onderwijs samen met het team blijft vernieuwen en verbeteren. Je bent onderzoekend en leergierig ingesteld, je hebt een duidelijke mening over succesvol lesgeven , je bent flexibel , maar staat ook met beide benen op de grond. Je bent een gedreven docent, iemand met passie voor de Spaanse taal en cultuur, die leerlingen weet te enthousiasmeren om Spaans als examenvak te kiezen. Naast lesgeven organiseer je graag samen met collega’s aanvullende activiteiten, zoals een studiereis naar Spanje. Wat vragen wij van jou? Hbo/academisch werk- en denkniveau. 2e graads lesbevoegdheid of bijna afgestudeerd. ICT-vaardig, dit vertaalt zich ook naar de inzet van digitale middelen in je lessen. Je bent in staat om activerende didactiek toe te passen. Vaardig in het aanbieden van gedifferentieerde lessen. Kennis van de lesmethode Compañeros is een pré. Wij bieden Ons aanbod Tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019, met uitzicht op verlenging voor schooljaar 2019-2020. Inschaling conform CAO VO. Salderingsregeling woon- werkverkeer. Een eigen device in bruikleen (MacBook). Persoonlijk personeelsbeleid: van passende begeleiding, uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden tot doorgroeimogelijkheden binnen de KSH en onze partnerscholen. Een uniek schoolgebouw als inspirerende werkomgeving. Ruim 1100 enthousiaste leerlingen en 100 gedreven collega’s om samen iedere dag weer tot een mooie onderwijsdag te maken. Opmerkingen Over ons De KSH is de meest sfeervolle school in het hart van Haarlemmermeer met een mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. Persoonlijk is ons motto. Dit vind je terug in hoe wij naar ons onderwijs kijken, maar ook in de ondersteuning van onze leerlingen bij het realiseren van hun ambities. In ons veelzijdige onderwijsconcept vullen wij klassikaal onderwijs aan met o.a. groepsgericht werken, onderzoeksopdrachten, presentaties en individuele opdrachten. Onze uniek vormgegeven onderwijspleinen faciliteren dit concept en zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving. De differentiatie in ons lesaanbod en onze begeleiding - bijvoorbeeld in de vorm van gratis bijlessen - symboliseert ons onderwijs: persoonlijk én op maat. Word jij onze nieuwe collega? Herken jij jezelf in de docent die wij zoeken en spreekt onze school je aan? Twijfel dan niet: stuur ons zo snel mogelijk je cv en vertel ons waarom jij onze nieuwe collega wordt. Heb je toch nog vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Eva Cramer, sectie Spaans, e.cramer@kshcollege.nl – 023-5677588. De KSH is onderdeel van Stichting IRIS , een WON-schoo l en gecertificeerd opleidingsschool . Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
19 apr, 2018
Docent Levensbeschouwing – 2e graads ca. 0,6 fte De afdeling De KSH is een middelgrote school in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. De school heeft een mavo, havo, atheneum en gymnasiumafdeling en telt ongeveer 1000 leerlingen. Onze missie: “iedere leerling haalt het beste uit zichzelf, zowel op het gebied van kennis als in de vorming van het persoonlijk karakter”. Persoonlijke aandacht en persoonlijke ontwikkeling zijn onze kernwaarden. We zetten ons met liefde in om leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze vinden. Een leerling haalt het beste uit zichzelf in een veilige, prettige en sfeervolle omgeving met een goed onderwijsaanbod en ruimte voor creativiteit. Door een goed onderwijsaanbod, voortdurende zorg en begeleiding en een breed naschools aanbod op gebied van sport, muziek en cultuur, stimuleren wij leerlingen hun talenten optimaal te benutten, zodat zij goed voorbereid een vervolgopleiding kunnen starten. De functie KSH in Hoofddorp zoekt met ingang van schooljaar 2018-2019: Docent levensbeschouwing – 2e graads ca. 0,6 fte Wil jij lesgeven in een omgeving waar het onderwijs volop in ontwikkeling is? Sta jij als docent levensbeschouwing open om mee te gaan in deze onderwijsvernieuwing? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij vragen Jouw profiel Wij zijn op zoek naar een collega die het onderwijs samen met het team blijft vernieuwen en verbeteren. Je bent onderzoekend en leergierig ingesteld, je hebt een duidelijke mening over succesvol lesgeven , je bent flexibel , maar staat ook met beide benen op de grond. Je bent een gedreven docent, een specialist in jouw vakgebied die leerlingen en collega’s weet te enthousiasmeren en uit te dagen om het beste uit hunzelf te halen. Jouw lessen zorgen voor een glimlach op het gezicht van de leerlingen en op die van jezelf. Wat vragen wij van jou? Hbo/academisch werk- en denkniveau. 2e graads lesbevoegdheid of bijna afgestudeerd. ICT-vaardig, dit vertaalt zich ook naar de inzet van digitale middelen in je lessen. Je bent in staat om activerende didactiek toe te passen. Vaardig in het aanbieden van gedifferentieerde lessen. Wij bieden Ons aanbod Tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019, met uitzicht op verlenging voor schooljaar 2019-2020. Inschaling conform CAO VO. Salderingsregeling woon- werkverkeer. Een eigen device in bruikleen (MacBook). Persoonlijk personeelsbeleid: van passende begeleiding, uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden tot doorgroeimogelijkheden binnen de KSH en onze partnerscholen. Een uniek schoolgebouw als inspirerende werkomgeving. Ruim 1100 enthousiaste leerlingen en 100 gedreven collega’s om samen iedere dag weer tot een mooie onderwijsdag te maken. Opmerkingen Over ons De KSH is de meest sfeervolle school in het hart van Haarlemmermeer met een mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. Persoonlijk is ons motto. Dit vind je terug in hoe wij naar ons onderwijs kijken, maar ook in de ondersteuning van onze leerlingen bij het realiseren van hun ambities. In ons veelzijdige onderwijsconcept vullen wij klassikaal onderwijs aan met o.a. groepsgericht werken, onderzoeksopdrachten, presentaties en individuele opdrachten. Onze uniek vormgegeven onderwijspleinen faciliteren dit concept en zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving. De differentiatie in ons lesaanbod en onze begeleiding - bijvoorbeeld in de vorm van gratis bijlessen - symboliseert ons onderwijs: persoonlijk én op maat. Word jij onze nieuwe collega? Herken jij jezelf in de docent die wij zoeken en spreekt onze school je aan? Twijfel dan niet: stuur ons zo snel mogelijk je cv en vertel ons waarom jij onze nieuwe collega wordt. Heb je toch nog vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Ron Steenbergen, sectie levensbeschouwing, r.steenbergen@kshcollege.nl – 023-5677588. De KSH is onderdeel van Stichting IRIS , een WON-schoo l en gecertificeerd opleidingsschool . Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
19 apr, 2018
Docent Nederlands (zwangerschapsverlofvervanging) De afdeling “ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo. De functie De vacature ontstaat met ingang 3 september 2018. Het betreft een tijdelijke vacature i.v.m. zwangerschapsverlofvervanging. De verwachting is dat de vervanging zal duren tot aan de kerstvakantie. Het gaat om ca. 20 lesuren (ca. 0,8 fte) in de bovenbouw van het vwo. Wij zoeken een docent Nederlands met een 1e graads bevoegdheid. Wij vragen Voor deze vacature zoeken we docenten die enthousiast zijn en inspiratie vinden in het onderwijs, waarbij leerlingen een groter deel van de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen en ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van docenten op het Kaj Munk College verwachten we dat het geven van leerlinggerichte feedback en feed forward een soort tweede natuur is en dat zij goed kunnen samen werken, ook over de grenzen van het eigen vak heen. Wij bieden Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris
19 apr, 2018
Docent Frans De afdeling “ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasiumstroom in het vwo en bètadesign voor de mavo. De functie De vacature ontstaat met ingang van het schooljaar 2018-2019. Het betreft ca. 12 lesuren (ca. 0,5 fte) in de onderbouw. Voor de vakgroep Frans zoeken wij een collega die de verbinding zoekt met de collega's van de vakgroep en daar een betrokken en actieve houding laat zien. De nieuwe collega is pro-actief, innovatief, in staat om te reflecteren op eigen handelen, schroomt niet om vragen te stellen en is communicatief vaardig. Wij zoeken een docent Frans met een 2e graads bevoegdheid. Affiniteit met het Technasium en daarmee de leerlingen, is een pré. Het betreft een reguliere vacature waarbij na een tijdelijke aanstelling bij goed functioneren en voldoende beschikbare lesuren een vaste aanstelling volgt. Wij vragen Voor deze vacature zoeken we docenten die enthousiast zijn en inspiratie vinden in het onderwijs, waarbij leerlingen een groter deel van de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen en ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van docenten op het Kaj Munk College verwachten we dat het geven van leerlinggerichte feedback en feed forward een soort tweede natuur is en dat zij goed kunnen samen werken, ook over de grenzen van het eigen vak heen. Wij bieden Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads docenten royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Heemstede, Nederland
19 apr, 2018
Docent Engels, 2e graad ca. 0.6 - 1.0 fte De afdeling De functie Sta jij stevig in je schoenen, ben je proactief en wil je een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze (t)huiswerkvrije school? Dan ben jij de collega die wij zoeken! Wie zijn wij? Wij zijn HBM , de school met aandacht voor jou! De leukste mavo van Heemstede. En waarom? Omdat onze school het verhaal is van leerlingen én docenten, samen maken wij ons onderwijs. Aandacht voor verbinding, daar draait het bij ons om. Zo krijgen alle leerlingen en collega’s de aandacht die zij verdienen. En er is voor ieder wat wils: we hebben een sportklas, een businessclass en een kunstplein. Onze (t)huiswerkvrije school zorgt er met het flexrooster (vaklessen van 80 minuten afgewisseld met studiewerktijd uren van 40 minuten) voor dat wij nog beter in staat zijn om maatwerk te leveren aan onze leerlingen. Bij ons op school ben je docent én coach; je begeleidt leerlingen in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dat doen we met een enthousiast en hecht team, waar ruimte is om te lachen. Het is niet alleen maar onderwijs wat de klok slaat; hier kennen collega’s elkaar echt en zijn sociale activiteiten ingebed in de schoolcultuur. Samen zijn wij HBM. Wij vragen Wie zoeken wij? Ben jij die gedreven docent met ervaring die staat te springen de school verder te ontwikkelen waarbij volop ruimte is voor eigen inbreng? Dan is HBM de plek voor jou. Wij zijn op zoek naar kandidaten met ruime ervaring in het onderwijs. Bij voorkeur in de bovenbouw. Toepassen van activerende werkvormen in de lessen is voor jou geen enkel probleem. Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar je kunt ook in teamverband - zowel binnen de sectie als het schoolteam - goed functioneren. Je bent innovatief, een pedagoog in hart en nieren én je hebt oog voor elke leerling. Haal jij plezier uit het werken met een diverse leerlingenpopulatie en wil je een rolmodel zijn in de school? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij bieden Waarom zou je kiezen voor de HBM? HBM is onderdeel van stichting IRIS en heeft je als werkgever veel te bieden. Een uitdagende baan binnen een dynamische organisatie. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling, waarvan de startdatum in gezamenlijk overleg bepaald zal worden. Onze school biedt goede carrièreperspectieven. Inschaling geschiedt conform de CAO-VO, beschrijving en functie-eisen voor LB en LC zijn aanwezig. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Er is ook veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit gebeurt in de vorm van scholing, loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Word jij onze nieuwe collega? Ben jij de gedreven en enthousiaste docent die wij zoeken? Gebruik dan onderstaande link om te solliciteren! Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw M.M. Smits-Jansen, directeur – 023 528 2380/ m.smits@haemstede-barger.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. De HBM – Koediefslaan 73 – 2101 BT Heemstede – 023-5282380 – www.haemstede-barger.nl Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Nieuw-Vennep, Nederland
19 apr, 2018
Leraar Nederlands 1e graad De afdeling De functie De vacature 0,5 fte (12 lesuren), ontstaat per 1 augustus 2018. De lesuren zijn voornamelijk verdeeld over de bovenbouw havo en vwo. Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Wij vragen We zoeken leraren Nederlands voor de havo en het vwo die proactief, collegiaal, betrouwbaar en gedisciplineerd zijn en bereid zijn actief binnen de vakgroep te zijn. We zoeken leraren die boven de lesstof staan, op verschillende manieren kunnen uitleggen en de lesmethode hooguit als springplank naar goed onderwijs gebruiken, eclectisch omgaan met die methode en de leerlingen, niet het onderwijsprogramma, centraal stellen in de vaklessen. Het HVC is op zoek naar kandidaten met 'hart voor het onderwijs' . U voelt zich als leraar nauw betrokken bij het werk van uw team en u heeft affiniteit met de leerlingen. U weet betrokkenheid bij de leerlingen en uw collega’s te bevorderen. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Doordat er door de leraren in teamverband gewerkt wordt, is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen van uw afdeling. Van de leraren wordt een professionele inbreng in het team verwacht. Het geven van een proefles kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. U beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid. Wij bieden Het Herbert Vissers College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweedegraads leraren royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Uiteraard kunt u voor algemene informatie over onze school onze website www.hvc.nl raadplegen. De heer Meijer (teamleider), is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, telefoonnummer 0252-661566. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Nieuw-Vennep, Nederland
19 apr, 2018
Leraar Nederlands De afdeling De functie De vacature 1 fte (24 lesuren), ontstaat per 1 augustus 2018. De lesuren zijn voornamelijk verdeeld over de mavo, havo en vwo en mogelijk nog een paar uur over het vmbo b/k. Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. U kunt ook op een deel van deze vacature solliciteren. Wij vragen Het HVC is op zoek naar kandidaten met "hart voor het onderwijs" en met, bij voorkeur, ruime ervaring in het onderwijs. U voelt zich als leraar nauw betrokken bij het werk van uw team en u heeft affiniteit met de leerlingen. U weet betrokkenheid bij de leerlingen en uw collega’s te bevorderen. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Doordat er door de leraren in teamverband gewerkt wordt is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen van uw afdeling. Van de leraren wordt een professionele inbreng in het team verwacht. U beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid. Het geven van een proefles kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Wij bieden Het Herbert Vissers College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweedegraads leraren royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Uiteraard kunt u voor algemene informatie over onze school onze website www.hvc.nl raadplegen. De heer Meijer (teamleider), is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, telefoonnummer 0252-661566. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Nieuw-Vennep, Nederland
19 apr, 2018
Leraar Aardrijkskunde De afdeling De functie De vacature, 0,7 fte (ca. 16 lesuren), ontstaat per 1 augustus 2018. De lesuren zijn voornamelijk verdeeld over het vmbo b/k. Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Wij vragen Het HVC is op zoek naar kandidaten met "hart voor het onderwijs" en met, bij voorkeur, ruime ervaring in het onderwijs. U voelt zich als leraar nauw betrokken bij het werk van uw team en u heeft affiniteit met de leerlingen. U weet betrokkenheid bij de leerlingen en uw collega’s te bevorderen. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Doordat er door de leraren in teamverband gewerkt wordt is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen van uw afdeling. Van de leraren wordt een professionele inbreng in het team verwacht. U beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid. Wij bieden Het Herbert Vissers College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads leraren royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Inschaling vindt plaats in schaal LB. Opmerkingen Uiteraard kunt u voor algemene informatie over onze school onze website www.hvc.nl raadplegen. De heer Engelvaart (teamleider) telefoonnummer 0252-661580, is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Nieuw-Vennep, Nederland
19 apr, 2018
Leraar Scheikunde De afdeling De functie De vacature, 0,5 fte (12 lesuren), ontstaat per 1 augustus 2018. De lesuren zijn voornamelijk verdeeld over de mavo, havo en het vwo. Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Wij vragen Het HVC is op zoek naar kandidaten met "hart voor het onderwijs" en met, bij voorkeur, ruime ervaring in het onderwijs. U voelt zich als leraar nauw betrokken bij het werk van uw team en u heeft affiniteit met de leerlingen. U weet betrokkenheid bij de leerlingen en uw collega’s te bevorderen. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Doordat er door de leraren in teamverband gewerkt wordt is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen van uw afdeling. Van de leraren wordt een professionele inbreng in het team verwacht. U beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid. Wij bieden Het Herbert Vissers College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads leraren royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Uiteraard kunt u voor algemene informatie over onze school onze website www.hvc.nl raadplegen. De heer Nagtegaal (teamleider), is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, telefoonnummer 0252-661550. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Nieuw-Vennep, Nederland
19 apr, 2018
Leraar Natuurkunde De afdeling De functie De vacature, 0,875 fte (21 lesuren), ontstaat per 1 augustus 2018. De lesuren zijn voornamelijk verdeeld over de mavo. Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Wij vragen Het HVC is op zoek naar kandidaten met "hart voor het onderwijs" en met, bij voorkeur, ruime ervaring in het onderwijs. U voelt zich als leraar nauw betrokken bij het werk van uw team en u heeft affiniteit met de leerlingen. U weet betrokkenheid bij de leerlingen en uw collega’s te bevorderen. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Doordat er door de leraren in teamverband gewerkt wordt is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen van uw afdeling. Van de leraren wordt een professionele inbreng in het team verwacht. U beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid. Wij bieden Het Herbert Vissers College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads leraren royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Uiteraard kunt u voor algemene informatie over onze school onze website www.hvc.nl raadplegen. De heer Nagtegaal (teamleider), is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, telefoonnummer 0252-661550. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Nieuw-Vennep, Nederland
19 apr, 2018
Leraar Klassieke Talen De afdeling De functie De vacature, 0,17 fte (4 lesuren), ontstaat per 1 augustus 2018. Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Wij vragen Het HVC is op zoek naar kandidaten met "hart voor het onderwijs" en met, bij voorkeur, ruime ervaring in het onderwijs. U voelt zich als leraar nauw betrokken bij het werk van uw team en u heeft affiniteit met de leerlingen. U weet betrokkenheid bij de leerlingen en uw collega’s te bevorderen. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Doordat er door de leraren in teamverband gewerkt wordt is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen van uw afdeling. Van de leraren wordt een professionele inbreng in het team verwacht. U beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid. Wij bieden Het Herbert Vissers College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS ( www.stichtingiris.nl ). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor zowel eerste als tweede graads leraren royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal. Opmerkingen Uiteraard kunt u voor algemene informatie over onze school onze website www.hvc.nl raadplegen. De heer Meijer (teamleider), is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, telefoonnummer 0252-661566. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
19 apr, 2018
Docent Maatschappijleer – 1e graads ca. 0,6 fte De afdeling De KSH is een middelgrote school in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. De school heeft een mavo, havo, atheneum en gymnasiumafdeling en telt ongeveer 1000 leerlingen. Onze missie: “iedere leerling haalt het beste uit zichzelf, zowel op het gebied van kennis als in de vorming van het persoonlijk karakter”. Persoonlijke aandacht en persoonlijke ontwikkeling zijn onze kernwaarden. We zetten ons met liefde in om leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze vinden. Een leerling haalt het beste uit zichzelf in een veilige, prettige en sfeervolle omgeving met een goed onderwijsaanbod en ruimte voor creativiteit. Door een goed onderwijsaanbod, voortdurende zorg en begeleiding en een breed naschools aanbod op gebied van sport, muziek en cultuur, stimuleren wij leerlingen hun talenten optimaal te benutten, zodat zij goed voorbereid een vervolgopleiding kunnen starten. De functie KSH in Hoofddorp zoekt met ingang van schooljaar 2018-2019: Docent maatschappijleer – Eerstegraads ca. 0,6 fte Wil jij lesgeven in een omgeving waar het onderwijs volop in ontwikkeling is? Sta jij als docent maatschappijleer open om mee te gaan in deze onderwijsvernieuwing? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij vragen Jouw profiel Wij zijn op zoek naar een collega die het onderwijs samen met het team blijft vernieuwen en verbeteren. Je bent onderzoekend en leergierig ingesteld, je hebt een duidelijke mening over succesvol lesgeven , je bent flexibel , maar staat ook met beide benen op de grond. Je bent een gedreven docent, een specialist in jouw vakgebied die leerlingen en collega’s weet te enthousiasmeren en uit te dagen om het beste uit hunzelf te halen. Met jouw zelfontwikkelde lessen weet je de wereld in de school te halen en andersom. Wat vragen wij van jou? Hbo/academisch werk- en denkniveau. 1e graads lesbevoegdheid of bijna afgestudeerd. ICT-vaardig, dit vertaalt zich ook naar de inzet van digitale middelen in je lessen. Je bent in staat om activerende didactiek toe te passen. Vaardig in het aanbieden van gedifferentieerde lessen. Netwerk in brede maatschappelijke sector is een pré. Affiniteit met debatteren. Wij bieden Ons aanbod Tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019, met uitzicht op verlenging voor schooljaar 2019-2020. Inschaling conform CAO VO. Salderingsregeling woon- werkverkeer. Een eigen device in bruikleen (MacBook). Persoonlijk personeelsbeleid: van passende begeleiding, uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden tot doorgroeimogelijkheden binnen de KSH en onze partnerscholen. Een uniek schoolgebouw als inspirerende werkomgeving. Ruim 1100 enthousiaste leerlingen en 100 gedreven collega’s om samen iedere dag weer tot een mooie onderwijsdag te maken. Opmerkingen Over ons De KSH is de meest sfeervolle school in het hart van Haarlemmermeer met een mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. Persoonlijk is ons motto. Dit vind je terug in hoe wij naar ons onderwijs kijken, maar ook in de ondersteuning van onze leerlingen bij het realiseren van hun ambities. In ons veelzijdige onderwijsconcept vullen wij klassikaal onderwijs aan met o.a. groepsgericht werken, onderzoeksopdrachten, presentaties en individuele opdrachten. Onze uniek vormgegeven onderwijspleinen faciliteren dit concept en zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving. De differentiatie in ons lesaanbod en onze begeleiding - bijvoorbeeld in de vorm van gratis bijlessen - symboliseert ons onderwijs: persoonlijk én op maat. Word jij onze nieuwe collega? Herken jij jezelf in de docent die wij zoeken en spreekt onze school je aan? Twijfel dan niet: stuur ons zo snel mogelijk je cv en vertel ons waarom jij onze nieuwe collega wordt. Heb je toch nog vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Dianne Hoefakker, sectie maatschappijleer, d.hoefakker@kshcollege.nl – 023-5677588. De KSH is onderdeel van Stichting IRIS , een WON-schoo l en gecertificeerd opleidingsschool . Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.
Stichting Iris Hoofddorp, Nederland
19 apr, 2018
Docent Natuurkunde, 1e graads 0,8 - 1,0 fte De afdeling De KSH is een middelgrote school in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. De school heeft een mavo, havo, atheneum en gymnasiumafdeling en telt ongeveer 1000 leerlingen. Onze missie: “iedere leerling haalt het beste uit zichzelf, zowel op het gebied van kennis als in de vorming van het persoonlijk karakter”. Persoonlijke aandacht en persoonlijke ontwikkeling zijn onze kernwaarden. We zetten ons met liefde in om leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze vinden. Een leerling haalt het beste uit zichzelf in een veilige, prettige en sfeervolle omgeving met een goed onderwijsaanbod en ruimte voor creativiteit. Door een goed onderwijsaanbod, voortdurende zorg en begeleiding en een breed naschools aanbod op gebied van sport, muziek en cultuur, stimuleren wij leerlingen hun talenten optimaal te benutten, zodat zij goed voorbereid een vervolgopleiding kunnen starten. De functie KSH in Hoofddorp zoekt met ingang van schooljaar 2018-2019: Docent natuurkunde – 1e graads ca. 0,8-1,0 fte Wil jij lesgeven in een omgeving waar het onderwijs volop in ontwikkeling is? Sta jij als docent natuurkunde open om mee te gaan in deze onderwijsvernieuwing? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij vragen Jouw profiel Wij zijn op zoek naar een collega die het onderwijs samen met het team blijft vernieuwen en verbeteren. Je bent onderzoekend en leergierig ingesteld, je hebt een duidelijke mening over succesvol lesgeven , je bent flexibel , maar staat ook met beide benen op de grond. Je bent een gedreven docent, een specialist in jouw vakgebied die leerlingen en collega’s weet te enthousiasmeren en uit te dagen om het beste uit hunzelf te halen. Jouw lessen zorgen voor een glimlach op het gezicht van de leerlingen en op die van jezelf. Wat vragen wij van jou? Hbo/academisch werk- en denkniveau. 1e graads lesbevoegdheid of bijna afgestudeerd. ICT-vaardig, dit vertaalt zich ook naar de inzet van digitale middelen in je lessen. Je bent in staat om activerende didactiek toe te passen. Vaardig in het aanbieden van gedifferentieerde lessen. Wij bieden Ons aanbod Tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019, met uitzicht op verlenging voor schooljaar 2019-2020. Inschaling conform CAO VO. Salderingsregeling woon- werkverkeer. Een eigen device in bruikleen (MacBook). Persoonlijk personeelsbeleid: van passende begeleiding, uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden tot doorgroeimogelijkheden binnen de KSH en onze partnerscholen. Een uniek schoolgebouw als inspirerende werkomgeving. Ruim 1100 enthousiaste leerlingen en 100 gedreven collega’s om samen iedere dag weer tot een mooie onderwijsdag te maken. Opmerkingen Over ons De KSH is de meest sfeervolle school in het hart van Haarlemmermeer met een mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. Persoonlijk is ons motto. Dit vind je terug in hoe wij naar ons onderwijs kijken, maar ook in de ondersteuning van onze leerlingen bij het realiseren van hun ambities. In ons veelzijdige onderwijsconcept vullen wij klassikaal onderwijs aan met o.a. groepsgericht werken, onderzoeksopdrachten, presentaties en individuele opdrachten. Onze uniek vormgegeven onderwijspleinen faciliteren dit concept en zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving. De differentiatie in ons lesaanbod en onze begeleiding - bijvoorbeeld in de vorm van gratis bijlessen - symboliseert ons onderwijs: persoonlijk én op maat. Word jij onze nieuwe collega? Herken jij jezelf in de docent die wij zoeken en spreekt onze school je aan? Twijfel dan niet: stuur ons zo snel mogelijk je cv en vertel ons waarom jij onze nieuwe collega wordt. Heb je toch nog vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Marlinda Schreur, sectie natuurkunde, m.schreur@kshcollege.nl – 023-5677588. De KSH is onderdeel van Stichting IRIS , een WON-schoo l en gecertificeerd opleidingsschool . Solliciteren Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.