Aeres (V)MBO is een maatschappelijk betrokken opleidingsinstituut met 11 kleinschalige locaties in Midden-Nederland. Vanuit een christelijke levensvisie wordt gewerkt aan aantrekkelijk, betekenisvol onderwijs voor (jonge) mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving (gaan) werken. Binnen onze school is veel aandacht voor het beroepsgerichte gedeelte (voorbereidend  en opleidend) van zowel ons VMBO als ons MBO. De onderwijsteams hebben een centrale plaats binnen de school en werken vanuit resultaatverantwoordelijke kaders.

De school groeit in beide afdelingen door. Leerlingen, studenten en hun ouders geven een hoge waardering voor begeleiding en veiligheid.

De school heeft zowel lokaal als regionaal een goede naam.

De komende jaren zal nadrukkelijker dan ooit ingezet worden op thema’s als gezondheid en duurzaamheid in aansluiting op de ontwikkeling van de stad en de regio waarbij de komst van de Floriade ook voor onze school een ijkpunt is.