ROC Friese Poort

ROC Friese Poort Meidoornstraat 43, 8922 CK Leeuwarden, Nederland
19 jul, 2018
Docent Nederlands (0,4 fte) ROC Friese Poort verzorgt middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren en volwassenen in Friesland en noordelijk Flevoland en telt circa 14.000 studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en circa 3.000 cursisten in het contractonderwijs. Friese Poort heeft een goede naam door de hoge kwaliteit van het beroepsonderwijs, de diversiteit van het aanbod van opleidingen, cursussen en trainingen, een duidelijke structuur en goede lessen. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid, kleinschaligheid en sterke regionale gebondenheid zijn de belangrijkste kenmerken. Vanuit de christelijke achtergrond wordt op een eigentijdse wijze invulling gegeven aan onderwijs en vorming. We zoeken voor de vestiging Leeuwarden/Dokkum een Docent Nederlands (0,4 fte) Plaats in organisatie: De medewerker wordt ingezet op lessen ten behoeve van het team Zorg en Welzijn Dokkum. Wij zoeken: Een enthousiaste docent Nederlands die naast het lesgeven ook meedenkt over het ontwikkelen van modulair onderwijs. Een collega die zorg draagt voor: het volledig verzorgen van lessen Nederlands; het begeleiden van individuele en groepen studenten; het beoordelen van werkstukken, toetsen en examens; begeleiding van een groep studenten tijdens projecturen. Wij vragen: Een docent die: een tweedegraads bevoegdheid heeft voor het vak Nederlands of hiervoor studeert; op creatieve en professionele wijze naar leerprocessen kijkt en reflecteert op het eigen functioneren daarbinnen; naast lesgeven in staat is studenten adequaat en doelgericht te begeleiden; kennis heeft van de ontwikkelingen van het talenonderwijs in het mbo. ROC Friese Poort vraagt van nieuwe docenten om zich in te schrijven in het lerarenregister. Wij bieden: Een maximumsalaris bij een fulltime dienstverband van € 4019,- (schaal LB, CAO) per maand. Docenten hebben uitzicht op LC (max € 4553,00). tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. collectieve regelingen en het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. ROC Friese Poort is een christelijke instelling. Van medewerkers wordt verwacht dat zij instemmen met de levensbeschouwelijke identiteit van de instelling en op grond hiervan een bijdrage willen leveren aan de verdere invulling daarvan. Wij verwachten dat dit aspect aan de orde komt in je sollicitatiebrief. Interesse? Voor meer informatie met betrekking tot deze functie kun je contact opnemen met de mevrouw M.L. Kamma, opleidingsmanager team Zorg en Welzijn Dokkum, telefoonnummer: 06 158 671 26 . Jouw brief dient uiterlijk 26 augustus 2018 in het bezit te zijn van mevrouw J. Posthumus, vestigingsdirecteur Leeuwarden/Dokkum. Reageren kan via het online sollicitatieformulier op onze website.
ROC Friese Poort Meidoornstraat 43, 8922 CK Leeuwarden, Nederland
19 jul, 2018
Docent Engels (0,4 fte) ROC Friese Poort verzorgt middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren en volwassenen in Friesland en noordelijk Flevoland en telt circa 14.000 studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en circa 3.000 cursisten in het contractonderwijs. Friese Poort heeft een goede naam door de hoge kwaliteit van het beroepsonderwijs, de diversiteit van het aanbod van opleidingen, cursussen en trainingen, een duidelijke structuur en goede lessen. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid, kleinschaligheid en sterke regionale gebondenheid zijn de belangrijkste kenmerken. Vanuit de christelijke achtergrond wordt op een eigentijdse wijze invulling gegeven aan onderwijs en vorming. We zoeken voor de vestiging Leeuwarden/Dokkum een Docent Engels (0,4 fte) Plaats in organisatie: De medewerker wordt ingezet ten behoeve van het team Maatschappelijke Zorg met ingang van schooljaar 2018-2019 Wij zoeken: Een docent die: lessen Engels verzorgt binnen het team Maatschappelijke Zorg; kennis heeft van moderne werkvormen binnen het talenonderwijs; binnen de groepen gedifferentieerd kan werken (niveau 3 en 4); het vermogen heeft om op basis van individueel maatwerk, met enthousiasme kennis en vaardigheden over te dragen; kennis heeft van de ontwikkelingen van het talenonderwijs in het MBO; flexibel inzetbaar is op woensdag en donderdag of vrijdag (op school en Leren op Locatie); Wij vragen: een onderwijsbevoegdheid voor Engels; ervaring binnen het MBO onderwijs; vak- teamoverstijgend denken en werken; flexibiliteit en creativiteit; klantgerichtheid richting studenten, ouders, werkveld en collega’s; enthousiasme gecombineerd met resultaatgerichtheid. ROC Friese Poort vraagt van nieuwe docenten om zich in te schrijven in het lerarenregister. Wij bieden: Een maximumsalaris bij een fulltime dienstverband van € 4019,- (schaal LB, CAO) per maand. Docenten hebben uitzicht op LC (max € 4553,00). tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. collectieve regelingen en het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. ROC Friese Poort is een christelijke instelling. Van medewerkers wordt verwacht dat zij instemmen met de levensbeschouwelijke identiteit van de instelling en op grond hiervan een bijdrage willen leveren aan de verdere invulling daarvan. Wij verwachten dat dit aspect aan de orde komt in uw sollicitatiebrief. Interesse? Voor meer informatie met betrekking tot deze functie kunt u contact opnemen met Feikje Fokkema-Pagani, Opleidingsmanager Maatschappelijke Zorg via telefoonnummer: 058-2655320 of 06-15623006 (bereikbaar tot en met 20 juli 2018) Jouw brief dient uiterlijk 26 augustus 2018 in het bezit te zijn van mevrouw J. Posthumus, vestigingsdirecteur Leeuwarden/Dokkum. Reageren kan via  het online sollicitatieformulier op onze website.