een invalleerkracht verlengde leertijd

  • De Vuurvlinder
  • 's-Gravenhage
  • 29 dec, 2017
Basisonderwijs

Functieomschrijving

Wij zoeken een invalleerkracht verlengde leertijd, voor groep 8 en groep 5/6 met ingang van 8 januari 2018 voor 32 uur

De Vuurvlinder en iedereen die aan de school is verbonden werkt vanuit de volgende kernwaarden: veiligheid, nieuwsgierigheid, verbinding & samenwerking en een open houding. Deze kernwaarden vormen de basis van ons dagelijks handelen en sluiten aan bij de missie van Lucas Onderwijs, de stichting waar de Vuurvlinder onderdeel van is.

Onze school heeft de missie om ieder kind in zijn kracht te laten staan. Onze slogan is dan ook 'Kind in Kracht' . Of als we het in breder perspectief van het toekomstig Kindcentrum Mariahoeve zien: 'Mens in kracht' Mensen die in hun kracht staan:
• hebben plezier in hun werk, in hun leven
• zijn energiek en creatief
• zien mogelijkheden en kansen
• werken aanstekelijk en verbindend op hun omgeving
• kunnen bergen verzetten

Dit uitgangspunt geldt dit niet alleen voor de leerlingen, ook voor alle andere mensen die betrokken zijn bij de school en de leerling, jong of oud. Wij geven dat vorm door samen te werken vanuit onze kwaliteiten.
Wij zijn:
• Toegewijd en betrokken
• Open en toegankelijk
• Innovatief, creatief en idealistisch
• Actief en flexibel
• Gespecialiseerd in (tweede-) taalonderwijs

De Vuurvlinder heeft zichzelf het volgende doel gesteld:
Wij geven in 2019 thematisch onderwijs, waarbinnen leerlingen keuzes kunnen maken en zich verantwoordelijk voelen voor hun leerproces. Taal en rekenen worden ook methodisch aangeboden

Met ingang van 1 januari 2018 hebben we een vacature Inval Leerkracht verlengde leertijd, groep 8 en groep 5/6 - 32 uur.
Respectievelijk 16 uur, 8 uur en 8 uur

Als inval leerkracht verlengde leertijd vervang je in eerste instantie een zieke vakleerkracht, Je mag zelf invulling geven aan deze uren of het programma van de vakleerkracht overnemen.
Als leerkracht voor groep 8 en 5/6 heb je 1 dag in de week de verantwoordelijkheid voor deze groep onder supervisie van de vaste groepsleerkracht.
Je kan dus kiezen voor deze gevarieerde baan van 32 uur of voor een gedeelte daarvan.

Wij zoeken iemand die:
- Houdt van flexibele inzetbaarheid zonder eindverantwoordelijkheid
- Goed kan samenwerken met team en ouders
- Bekend is met 21st Century Skills
- Affiniteit heeft met de multiculturele doelgroep
- Enthousiast, flexibel, betrokken en positief ingesteld is
- Kan relativeren
- Kan denken in kansen en mogelijkheden
- een PABO onderwijsbevoegdheid heeft
- Eigen verantwoordelijkheid heeft en neemt

Wij bieden:
- een creatief, divers en bevlogen team
- een prettige werkomgeving
- een professionele organisatie
- kansen om te ontwikkelen
- een dynamische en steeds veranderende omgeving

We verzoeken u zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor 10 december 2017 een brief sturen met je motivatie en CV naar rrosier@vuurvlinder.lucasonderwijs.nl

NDI2OA==

Type onderwijs

Bijzonder onderwijs

Denominatie

(Rooms-)katholiek

Onderwijsmethode

Overig