DOCENT Aardrijkskunde 2e graad

  • Het Rijswijks Lyceum
  • Rijswijk ZH
  • 30 dec, 2017
Voortgezet onderwijs

Functieomschrijving

DOCENT Aardrijkskunde 2e graad

Sluitdatum: 18 dec 2017

Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College, beide gevestigd in Rijswijk, tellen circa 145 personeelsleden. Wij verzorgen voortgezet onderwijs voor ongeveer 1450 leerlingen op verschillende niveaus.
Ons personeel vormt een hecht en enthousiast team dat sterk bij de school is betrokken.

Vacature betreft ziektevervanging:

DOCENT Aardrijkskunde 2e graad

* Startdatum: zo spoedig mogelijk
* Bevoegdheid: 2e graad
* Omvang baan: circa 0,3 fte
* Aantal lesuren: circa 9
* Benoeming in schaal LC of LD behoort – afhankelijk van bevoegdheid en ervaring – tot de mogelijkheden
* De lessen worden gegeven in onderbouw MAVO

Informatie over de school
Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College zijn beide in Rijswijk gevestigd, aan de rand van Den Haag. De scholen bieden onderwijs aan leerlingen in een grootstedelijke en internationale omgeving. Onze scholen herbergen ‘een wereld aan talenten’.

Het onderwijs op beide scholen streeft ernaar dat leerlingen binnen klassenverband uitgedaagd worden na te denken over de stof en hun leerproces door middel van activerende opdrachten. Het verwerven van parate kennis is daarbij minstens even belangrijk als het trainen van vaardigheden. De docent heeft hierbij een belangrijke structurerende rol. We streven hiermee naar goede resultaten. Het onderwijs aan jongeren in een grootstedelijke omgeving behelst echter meer dan het nastreven van voldoende examenresultaten.

Wij bieden onze leerlingen ondersteuning om voorbij de hun bekende wereld te kijken, open te staan voor andere opvattingen, hun grenzen op te zoeken en zichzelf te overstijgen. Beweging, lef, betrokkenheid en doelbewustzijn staan centraal binnen onze school en helpen ons om onze doelen te bereiken.

Het doel is om binnen alle afdelingen op het vlak van rendement en examenuitslagen minimaal een voldoende te scoren.

Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College voeren een vooruitstrevend personeelsbeleid. Wij bieden een professionele leeromgeving waarin feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is. Startende docenten worden intensief begeleid. Er is een interne introductiecursus, video-interactie-begeleiding en een intensieve begeleiding door een sectiegenoot en een teamgenoot. De school maakt deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden.

Meer weten?
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van de school, www.rijswijkslyceum.nl of www.vanvredenburchcollege.nl. Hier vindt u ook het telefoonnummer van de rector. U kunt ook contact opnemen met personeelszaken via personeelszaken@rijswijkslyceum.nl of per telefoon op nummer
070-3364943, ma t/m vrij tussen 08.00-13.00 uur (behalve woensdag).

Solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 17 december 2017 per mail via bovengenoemd mailadres onder vermelding van “Vacature docent Aardrijkskunde 2e graad (ziektevervanging)”.
De gesprekken zullen plaatvinden in de week van 18 december.

NDM5MA==

Vakgebied

Aardrijkskunde