Leerkrachten RK Onderwijs Curaçao schooljaar 2018-2019

  • Stichting R.k. Centraal Schoolbestuur
  • Curaçaostraat, 1058 Amsterdam, Nederland
  • 30 dec, 2017
Voortgezet onderwijs

Functieomschrijving

Leerkrachten RK Onderwijs Curaçao schooljaar 2018-2019

Algemene informatie

Werkgever: R.K. Centraal Schoolbestuur

Lokatie: Curaçao

Organisatie

De Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur beheert 53 scholen in het Funderend Onderwijs, Speciaal Onderwijs, VSBO, SBO en HAVO/VWO. Bij de Stichting zijn ruim 1.300 medewerkers werkzaam die onderwijs bieden aan 18.000 leerlingen. De Stichting stelt zich ten doel om de belangen van onderwijs en opvoeding in Rooms Katholieke geest te behartigen.
Het R.K. Centraal Schoolbestuur roept voor het schooljaar 2018/2019 sollicitanten op voor onderstaande functies.

Leerkrachten

Schooltype en bevoegdheid
1. Voor het Voortgezet Onderwijs (VWO/HAVO, SBO,VSBO)
Nederlands 1e , 2e graads
Engels 2e graads
Spaans 2e graads
Biologie 1e , 2e graads
Wiskunde 1e , 2e graads
Natuurkunde 1e ,2e graads
Houtbewerking 2e graads
Instalectro 2e graads
Informatica 2e graads
Elektrotechniek 2e graads
Consumptieve technieken 2e graads
Techniek 2e graads
Economie 1e  graads
Aardrijkskunde / Geschiedenis (Mens en Maatschappij) 2e graads
Aardrijkskunde 1e graads
Verzorging 2e graads
Huishoudkunde 2e graads
Muziek 2e graads
Lichamelijke Opvoeding 2e graads
Beeldende Vorming 2e graads
Cultureel Artistieke Vorming 1e ,2e graads
Remedial Teacher 2e graads
Godsdienst 1e , 2e graads
Haarverzorging 2e graads
Industriële technologie 2e graads
Papiamentu 2e graads
Rekenen 2e graads
Scheikunde 2e graads
Werktuigbouwkunde 2e graads
Bouwkunde 2e graads
Mechanische Techniek 2e graads
Toerisme 2e graads
Maatschappijleer 2e graads
Ecotechniek 2e graads

2. Voor het Funderend en Speciaal onderwijs
LOFO diploma behaald op Curaçao of Aruba, of gelijkwaardig diploma.
Volledig bevoegd onderwijzer

Vereisten

Rooms Katholiek
Bij voorkeur ervaring in het regulier onderwijs
 Het Nederlands en Papiamentu beheersen of zonodig bereid zijn een cursus te volgen
 Ondernemend en dynamisch
Bereid zijn om aan onderwijsinnovaties mee te werken
Bereid zijn nascholingscursussen te volgen

Ons aanbod

Salaris conform Bezoldigingsregeling Onderwijspersoneel Curaçao 2008 (AB 2009 no.1).

Informatie en procedure

Voor meer informatie over het R.K. onderwijs zie: www.rkcs.org: u treft een informatieboekje en uitzendingsinformatie aan voor leerkrachten die woonachtig zijn in Nederland en in dienst worden genomen ter vervulling van een vacature op Curaçao.
Gelieve sollicitaties vóór 10 januari 2018 te richten aan: R.K. Centraal Schoolbestuur. Gaarne in de brief vermelden: "Solliciatie Schooljaar 2018-2019".

NDQ4MA==

Vakgebied

Overig

Type onderwijs

Bijzonder onderwijs

Denominatie

(Rooms-)katholiek