Docent zorg en welzijn

  • Lentiz | Geuzencollege
  • Vlaardingen
  • 30 dec, 2017
Middelbaar beroepsonderwijs

Functieomschrijving

Docent zorg en welzijn

Vacaturenummer:2017-Geuzencollege-20 december
Publicatiedatum:  20 december 2017


De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep bestaat in totaal uit 11 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft.

Voor het Lentiz | Geuzencollege locatie Geuzenplein in Vlaardingen zoeken wij een:

Docent LB zorg & welzijn (m/v)

Tijdelijk dienstverband tot einde schooljaar 2017-2018

Ingangsdatum: 1 februari 2018
Werktijdfactor: 0,2308 fte  (omvang 6 lesuren in de bovenbouw van het vmbo op de dinsdag)

Lentiz | Geuzencollege is een echte Vlaardingse school die met haar activiteiten midden in de Vlaardingse samenleving staat. Dat doen we door ongeveer 800 leerlingen een goede en veilige leeromgeving te bieden met veel kansen en uitdagingen waarbij we sociaal en maatschappelijk verantwoord handelen zoveel als mogelijk stimuleren en uitvoeren. We luisteren goed naar onze leerlingen om te bepalen welke lessen we aanbieden. De school biedt alle leerwegen van het vmbo aan met de mogelijkheid van Leerwegondersteuning (LWO). Met een breed vmbo-aanbod zoals de kunstklas, de sportmavo, de multimediamavo en de musicalklas maken we de lessen tot een uitdaging. Zo helpen we onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen en bereiden we hen voor op de vervolgopleiding en op een plaats in de maatschappij.

We zijn een christelijke en veilige school en zijn trots op onze duurzame leefomgeving!

Functiebeschrijving:
Wij zoeken een docent die binnen onze locatie een voortrekkersrol voor het vak zorg & welzijn gaat vervullen en het onderwijs bij en met onze vmbo leerlingen vorm gaat geven.

Taakomschrijving:
• Stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren
• Speelt in op de leefwereld van leerlingen in het vmbo en begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen
• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van studieplanners en de afstemming van lessen
• Initieert, in overleg met de leiding, incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen
• Kan vanuit een eigen visie op het vak een inbreng geven aan het overleg binnen de vakgroep Z&W
• Is op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden
• Is ICT vaardig en is bekend met Prowise

Functie-eisen:
• Is in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het vak zorg & welzijn of in een afrondende fase van de opleiding.
• Duidelijke affiniteit met het (vernieuwd) vmbo en met de BBL en KBL-leerweg
• Kennis van didactische methoden en technieken
• Vaardigheid in het motiveren van leerlingen en het opzetten van een leerplannen
• Vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen

Benodigde competenties:
• Betrokken
• Flexibel
• Onderwijskundig wendbaar
• Pedagogisch wendbaar
• Consultatie
• Tactisch en sensitief gedrag

Arbeidsvoorwaarden:
• CAO-VO is van toepassing

Heeft u belangstelling voor deze functie? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw M. te Boome, teamleider van bovenbouw locatie Lentiz | Geuzencollege, 010-434 85 55.

Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mw. Angelique Benne, sr. Adviseur HRM (06 300 73 286).

Reageren
U kunt solliciteren via onderstaand formulier - stuur uw CV mee als bijlage of per email naar mtboome@lentiz.nl.

Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 9 januari 2018

NDU1NA==

Vakgebied

Overig