adviseur Informatiebeveiliging en Privacybeleid (IBP)

 • ZAAM
 • Amsterdam, Zaandam en Monnickendam
 • 30 dec, 2017
Voortgezet onderwijs

Functieomschrijving

Adviseur Informatiebeveiliging en Privacybeleid (IBP)

ZAAM College van Bestuur & Ondersteuningsbureau

Over ZAAM
Wij bestaan uit 23 kleinschalig georganiseerde scholen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Onze scholen bieden verschillende vormen van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkschool. Wij willen onze leerlingen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste wereldburgers.
De scholen en het College van Bestuur worden ondersteund en geadviseerd op het gebied van onderwijsbeleid, financiën, ICT, huisvesting en P&O, door de medewerkers van het ondersteuningsbureau.
 
Ben je op zoek naar een interessante en afwisselende baan in het voortgezet onderwijs? Wil je jouw talenten inzetten voor de ontwikkeling van jonge mensen en tegelijkertijd zelf de kans krijgen om jezelf verder te professionaliseren? Kom dan werken bij ZAAM.
 
ZAAM schept de voorwaarden. Jij vult het in!
Onderwijs geven in de regio waar ZAAM scholen heeft, is uitdagend werk. Dat vraagt wat van je, maar daar krijg je ook wat voor terug. Een aanstelling bij ZAAM geeft, in plaats van bij een individuele school, je zekerheid en tegelijkertijd de mogelijkheden tot mobiliteit. We bieden je arbeidsvoorwaarden conform de cao VO (8% vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, tegemoetkoming reiskosten en ABP-pensioenregeling) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (collectieve zorg-/arbeidsongeschiktheidsverzekering, pakketkorting op andere verzekeringen). Natuurlijk geven we uitvoering aan het Convenant Leerkracht. Daarnaast stimuleren en faciliteren we jouw professionele ontwikkeling en bieden we loopbaanperspectief. Niet alleen voor leraren, maar ook voor ondersteunend personeel en leidinggevenden.

Sector

Voortgezet onderwijs

Omschrijving

Wij zoeken een adviseur Informatiebeveiliging en Privacybeleid (IBP) (m/v) 0,6 – 0,8 fte

Het ondersteuningsbureau 
Het College van Bestuur wordt ondersteund door een kleinschalig ingericht ondersteuningsbureau (OB). De ondersteuning van de scholen die centraal georganiseerd wordt, heeft een duidelijke meerwaarde voor de scholen. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het gebied van onderwijsbeleid, financiën, functioneel beheer, huisvesting en P&O. De concern controller van ZAAM geeft leiding aan de adviseur IBP.

Algemene omschrijving
ZAAM streeft naar een maximale kwaliteit van haar informatiebeveiliging en bescherming van privacy, en heeft daartoe een informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP-beleid) opgesteld. Om de ambities van ZAAM op dit vlak vorm te geven en aan te sturen, wordt een Adviseur IBP aangesteld.

Deze Adviseur IBP is een andere rol dan de rol van verplicht Functionaris Gegevensbescherming zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt, hoewel enkele verantwoordelijkheden overeenkomen.
De Adviseur IBP is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid op het terrein van gegevensbescherming en privacy en doet voorstellen voor mogelijke verbeteringen op dit terrein op overkoepelend niveau én aan de scholen binnen ZAAM.

Taken en verantwoordelijkheden
De Adviseur IBP geeft advies aan de concern controller en aan het College van Bestuur en adviseert en ondersteunt de schooldirecties bij het uitvoeren van het IBP-beleid op schoolniveau. De adviseur IBP:

 • Vertaalt het IBP beleid naar richtlijnen, procedures, maatregelen en documenten voor de gehele instelling in het Privacy handboek en bewaakt de uniformiteit binnen ZAAM

 • Ontwikkelt een evaluatiecyclus van (de implementatie) van het IBP-beleid en levert een bijdrage aan interne en externe rapportages en verantwoordingsdocumenten op het terrein van informatiebeveiliging en privacy

 • Geeft voorlichting over het gebruik van persoonsgegevens en bevordert awareness bij medewerkers rondom hun verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens

 • Signaleert en rapporteert (gevraagd en ongevraagd) over de stand van zaken inzake de naleving van de relevante wet- en regelgeving in onderdelen van de organisatie aan de betreffende directeur, manager ondersteuningsbureau en portefeuillehouder IBP binnen het bestuur

 • Ondersteunt schooldirecteuren bij het toepassen van wet- en regelgeving binnen de eigen organistie en maakt afwijkingen van voorgenoemde wet- en regelgeving bespreekbaar

 • Adviseert over de schooldirecteuren over uitvoering van het overkoepelde IBP- beleid in de eigen organisatie en het evalueren van dit eigen IBP-beleid

 • Adviseert schooldirecteuren over complexe aangelegenheden op het gebied van IBP

 • Ondersteunt bij de uitvoering van risico-analyses 

 • Adviseert en werkt nauw samen met medewerkers binnen ZAAM die vanuit hun rol te maken krijgen met IBP (bijvoorbeeld bij inkoop/ contractbeheer inzake vewerkersovereenkomsten, bij onderwijsadvies inzake de benodigde ondersteuning en advies binnen de school, bij P&O inzake de privacy van personeel van ZAAM).

 • Bouwt bewust aan een netwerk van mensen binnen ZAAM die IBP kennis en bewustzijn opbouwen vanuit hun eigen rol en deze uitdragen binnen ZAAM.

 • Is eerste aanspreekpunt voor medewerkers van ZAAM bij vragen over IBP en treedt op als contactpersoon voor klachten en vragen van betrokkenen

 • Is het aanspreekpunt voor incidenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, alsmede de afhandeling en registratie hiervan intern en waar nodig richting de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval van datalekken.

 • Houdt een bestand van verwerkingen van persoonsgegevens (dataregister) bij

 • Leidt of neemt deel aan overlegvormen, projecten en samenwerkingsverbanden op het gebied van de informatiebeveiliging en privacy, zowel in- als extern, om tot afspraken te komen

 • Signaleert ontwikkelingen binnen een tijdshorizon van maximaal 2 tot 3 jaar.

Eisen

Kennis en vaardigheden
De Adviseur IBP beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Hbo of wo werk- en denkniveau

 • Expertise, zowel algemeen theoretisch als praktisch, van (Informatie)beveiliging en privacy wetgeving

 • Kennis van en inzicht in de taak- en doelstelling en de werkwijze van de organisatie van de onderwijsinstelling

 • Inzicht in de bedrijfs- en onderwijsprocessen binnen de onderwijsinstelling

 • Inzicht in de informatieverwerkende systemen binnen de onderwijsinstelling

 • Doelgerichtheid, probleemoplossend vermogen en ervaring met projectmatig werken

 • Ervaring met het uitvoeren van informatiebeveiligingsassessments, -tests, -reviews en –audits

 • Ervaring met het opstellen van en verweren van draagvlak voor verbetervoorstellen en adviezen

 • Een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn, in staat het juiste klimaat te creëren en mensen te inspireren en motiveren

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Solliciteren

Procedure 
Het streven is de procedure voor 1 februari 2018 a.s. af te ronden. 
Solliciteren kan tot en met 7 januari 2018 (via www.meesterbaan.nl).

Planning gesprekken 
De eerste gespreksronde is op 19 januari  2018 (in de ochtend).
Uiterlijk 15 januari 2018 ontvangt u via de e-mail een bericht als u wordt uitgenodigd voor het gesprek.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

NDU4Nw==

Vakgebied

Overig

Type onderwijs

Bijzonder onderwijs