Leraar worden in

 • Zaam - Over-Y College
 • Amsterdam, Nederland
 • 30 dec, 2017
Voortgezet onderwijs

Functieomschrijving

Directeur met visie en daadkracht

Over-Y College

Het Over-Y College is een frisse, eigentijdse vmbo-tl school midden in Amsterdam-Noord (ca. 550 leerlingen). Met het hele team werken we eraan leerlingen kwalitatief goed onderwijs te geven en ook buiten het curriculum van de vakken een programma  te bieden dat hen klaarstoomt voor een zelfstandig en maatschappelijk betrokken bestaan in de maatschappij. Het Over-Y College is een school voor ondernemend leren, dat is te merken aan de manier waaop het onderwijs wordt aangeboden.

Enkele speerpunten binnen de school zijn:
Ondernemend leren
Projectweken in de onderbouw
Sportklassen in de onderbouw en LO-2 in de bovenbouw 
Intensieve leerling-  en loopbaanbegeleiding
Technologie & Toepassing

Onze docenten hebben, naast een lesgevende bevoegdheid, de volgende kwaliteiten:
·         Stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht en visie; 
·         Inzetbaar in alle leerjaren;
·         Collegiaal;
·         Vernieuwingsgezind in de gekozen koers;
·         Brede kennis van de theorie en van de (praktische) toepassingen van het vakgebied; 
·         Vaardigheid in de omgang met ons soort leerlingen en ouders; 
·         Initiatiefrijk, accuraat, stressbestendig en klantvriendelijk; 
·         Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk).

Sector

Voortgezet onderwijs

Omschrijving

De nieuwe directeur laat het Over-Y College floreren binnen de kaders die we in ZAAM hebben afgesproken en legt verantwoording af aan het College van Bestuur van ZAAM.

Personeel, ouders, leerlingen en aanleverende basisscholen waarderen het Over-Y College vanwege:

 • de kleinschaligheid waarbij je als leerling wordt gemist als je er niet bent;

 • de mogelijkheid om in de bovenbouw –naast het reguliere onderwijsaanbod- te kiezen voor een sportklas en in de bovenbouw voor een breed aanbod aan keuzevakken als T&T, Mens en Maatschappij, Taal en Cultuur, Natuur en Techniek;

 • het aanbod van trainingen Rots & Water, sociale vaardigheden, faalangstreductietraining en diverse bijlessen;

 • de start in de brugklas met negen weken waarin bijna geen vakken gegeven worden, maar wordt gewerkt aan het leren kennen van jezelf, elkaar en de school;

 • de projectweken die plaatsvinden na elke lesperiode;

 • het individuele intakegesprek met de aanstaande brugklasser en ouder(s) waarin een goede kennismaking met thuis, school en de start van het 1e leerjaar centraal staat;

 • de betrokkenheid van de docenten en een informele, open sfeer.

Opdracht

Het Over-Y college staat voor de volgende opdracht:

 • Consolideren en optimaliseren van het onderwijsrendement en het terugdringen van afstroom verdienen blijvende aandacht;

 • Het vanuit de geformuleerde onderwijsvisie richting geven aan de onderwijskundige keuzes waarmee de school zich ten opzichte van andere scholen kan blijven profileren. Het verstevigen van de concurrentiepositie is van belang;

 • Het verder doorvoeren van de ingeslagen ontwikkeling op het gebied van de docent als professional, de kwaliteitscyclus, de feedbackcultuur en het omgaan met de verschillen in de klas;

 • Het verder optimaliseren van de ouderbetrokkenheid en de leerlingenraad;

 • Het leiding geven aan nieuwbouw;

 • Het onderhouden en verder versterken van de netwerken buiten de school;

 • Continueren van het Over-Y college als opleidingsschool.

Daarnaast is de directeur betrokken bij één van de projectgroepen binnen ZAAM en neemt hij of zij deel aan de formele ZAAM-overleggen voor directeuren. De directeur committeert zich aan het Koersplan van ZAAM.

Eisen

Functieprofiel
Het voorgaande leidt tot het volgende functieprofiel:
 
Kennis en ervaring. De directeur heeft

 • eeen Academisch werk- en denkniveau en in het bezit van tenminste een tweedegraads lesbevoegdheid.

 • leservaring in het tweedegraads gebied.

 • leidinggevende ervaring in het onderwijs.

 • beschikt over inzicht in en ervaring met onderwijsontwikkelingsprocessen en de daarbij behorende structuur- en cultuurveranderingen.

 • kennis van en ervaring met de portefeuilles onderwijs, financiën, huisvesting en HRM.

 • inzicht in en ervaring met strategische besluitvormingsprocessen.

Competenties. De directeur heeft aantoonbaar vermogen tot:

 • creatief denken, strategisch opereren en tactisch handelen. Wij verwachten van de nieuwe directeur dat hij/zij een inspirerende en gedreven persoonlijkheid is met een heldere visie

 • het beïnvloeden en bijsturen van de schoolorganisatie

 • binnen de afspraken ruimte geven aan andere leden van de schoolleiding en docenten tot het invullen van voorgenomen beleid

 • resultaatgericht en samenbindend leidinggeven met een opgeruimd humeur, met relativerend vermogen en met gevoel voor humor

 • communiceren en samenwerken

 • het nemen van besluiten

 • het onderhouden van externe contacten met DOVAN, DMO, Stadsdeel Amsterdam Noord, (onderwijs)instellingen en bedrijven, etc.

 • handelen binnen bestuurlijke verhoudingen

Solliciteren

Procedure interne werving
Solliciteren kan tot en met 7 januari 2018 via Meesterbaan ter attentie van mevrouw J. Steenvoorden, voorzitter College van Bestuur. Een informatie pakket is op te vragen via werkenbijzaam@zaam.nl.

Planning gesprekken
Week 2:        1e gespreksronde     - 9 januari 2018 tussen 13.00 – 17.00 uur
Week 3:        2e gespreksronde:    - in week van 15 januari 2018

Geselecteerde kandidaten ontvangen op 8 januari 2018 een uitnodigingsmail voor het eerste gesprek.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

NDU4OQ==

Vakgebied

Overig