Groepsleerkracht Nieuwkomersgroep Middenbouw

  • Obs Holendrecht
  • Amsterdam Zuidoost
  • 16 jan, 2018
Basisonderwijs

Functieomschrijving

Groepsleerkracht Nieuwkomersgroep Middenbouw

Wij zijn op zoek naar:
Leerkracht Nieuwkomersgroep Middenbouw, 1,0 fte tijdelijk, uitzicht op vast

Voor onze nieuwkomersgroep middenbouw (leerlingen van 6-9 jaar) zoeken we een warme en
enthousiaste leerkracht met affiniteit voor het aanleren van de Nederlandse taal en passie voor de doelgroep.

Profiel leerkracht nieuwkomersgroep middenbouw
Ingangsdatum: 1 januari 2018
Omvang betrekking: 1,0 fte
Groep is gevestigd op basisschool Holendrecht

Binnen het Nieuwkomersproject Zuidoost wordt de eerste opvang verzorgd voor kinderen in de basisschoolleeftijd die nieuw in Nederland komen, korter dan een jaar in Nederland zijn en niet of nauwelijks Nederlands spreken en verstaan (zogenaamde nieuwkomers of zij-instromers).
Bij deze vacature gaat het om onderwijs aan leerlingen van de middenbouw. Gedurende een jaar wordt intensief gewerkt aan de verwerving van de mondelinge en schriftelijke (Nederlandse) taalvaardigheid. Tevens wordt aandacht besteed aan andere vakken zoals rekenen en wereldoriëntatie en wordt er veel gedaan aan creativiteit.

Vereisten

Taakomschrijving
De leerkracht is samen met collega’s verantwoordelijk voor het onderwijs aan de nieuwkomers in de groep. In algemene zin gaat het om het creëren van een goed leef- en werkklimaat, waarin leerlingen en ouders zich veilig voelen. De leerlingen moeten goed voorbereid worden op het reguliere onderwijs en goed voorbereid worden op het functioneren in de maatschappij, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.

In het bijzonder gaat het om de volgende kerntaken:
De kinderen laten wennen aan de Nederlandse samenleving.
Het stimuleren van een goede leerhouding.
Het bewaken van de doorgaande lijn en letten op de vastgestelde leerdoelen
Rekening houden met verschillen in aanleg, eerdere schoolloopbaan, en culturele achtergronden.
De leerstof van de basisschool aanpassen, differentiëren en organiseren naar individuele verschillen tussen de leerlingen.
Onderwijs aanbieden op meerdere niveau’s.
Nauwlettend de ontwikkeling van de leerlingen volgen en leerstof aanbieden die de leerling vooruit helpt.

Overige taken:
Contacten onderhouden met de ouders.
In overleg met collega’s en directie van de school een zorgvuldige inhoudelijke intake verzorgen.
In samenwerking met collega’s de vereiste toetsen afnemen en interpreteren.
In samenwerking met collega’s contact met de projectleiding onderhouden.
In samenwerking met collega’s stagiaire aantrekken en begeleiden in de groep.
Overige schoolspecifieke taken (in overleg met de directie).

Benodigde ervaring en vaardigheden
Algemene ervaring als leerkracht.
Ervaring met leerstof van middenbouw
Gemotiveerd om moderne digitale middelen in te zetten die taalontwikkeling stimuleren
In staat zijn een positief pedagogische sfeer te creëren waarin de leerlingen zich veilig voelen om het leerproces op te kunnen pakken.
Goed kunnen differentiëren betreffende verschillende leerniveau’s.
Affiniteit met de doelgroep nieuwkomers.
Kennis van het proces van tweede taalverwerving (bij voorkeur kennis van het Prisma materiaal).
Bereidheid de extra inspanning te leveren die nodig is om onderwijs op maat te kunnen verzorgen.
In staat zijn om de groep zelfstandig te kunnen draaien.

NDcwOA==

Onderwijsmethode

Overig