Bonte Pael Groepsleerkracht 5 (REGULIER) wtf 1,0 (INTERN/EXTERN)

  • Laurentius Stichting - Basisschool de Bonte Pael
  • Delft
  • 22 jan, 2018
Basisonderwijs

Functieomschrijving

Bonte Pael Groepsleerkracht 5 (REGULIER) wtf 1,0 (INTERN/EXTERN)

Vacaturemeldingsdatum: 11 januari 2018

Onderhavige reguliere vacature wordt in het kader van het van kracht zijnde mobiliteits- en herplaatsingsbeleid ter beschikking gesteld aan interne en externe sollicitanten.

*Bij gebleken gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang op de externe kandidaat.

Algemene omschrijving Laurentius Stichting

Onder de Laurentius Stichting ressorteren 27 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs, 1 praktijkschool (voortgezet onderwijs) en 1 school voor internationaal basisonderwijs (ISD). Er werken 900 medewerkers samen aan het katholiek onderwijs voor meer dan 9000 leerlingen uit Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Delft, Den Haag, Den Hoorn, Nootdorp en Rijswijk. Directies worden ondersteund door een College van Bestuur en een stafbureau. Deze worden bijgestaan door het administratiekantoor Pro Management Onderwijs Support, dat de personele- en financiële administratie verzorgt.

De Laurentius Stichting wil bijzónder goed onderwijs bieden, vanuit de katholieke grondslag. Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van kinderen tot mensen die leven en werken vanuit een grondhouding waarin een blijvende oriëntatie plaatsvindt op de waarden in de katholieke traditie. Mensen met hoop en vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Samen met leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten bouwen we binnen de Laurentius Stichting aan gemeenschappen waar, in een veilige en opbouwende leef- en werkomgeving, ieder het beste tot zijn recht kan komen. Hierbij staan de begrippen ‘openheid’, ‘groei’, ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’, ‘eigenheid’ en ‘samen’ centraal.

Schoolprofiel

Basisschool de Bonte Pael

Bikolaan 113

2622EE Delft

Contactinformatie school:

Brigitte Schuller-Steijger

bontepael@laurentiusstichting.nl

015-2617660

Karakteristiek van de school

De Bonte Pael is een school voor katholiek, primair onderwijs in Tanthof-West.

Het team werkt bewust aan een positief leef- en leerklimaat. De Kanjertraining staat hierin centraal. Er wordt lesgegeven volgens het model van de expliciete directe instructie om de betrokkenheid van de leerling en de doelgerichtheid van de les te vergroten. Samen met de BSO in eigen beheer vormen we IKC de Bonte Pael. De pedagogisch medewerksters ondersteunen in de uitvoering van de arrangementen.

De school telt 8 groepen en 200 leerlingen. Het team telt 13 groepsleerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, 1 algemeen ondersteunende medewerkster, 2 vrijwillige conciërges en 2 directieleden. Er is een zeer betrokken ouderraad en MR, Samen met het team van basisschool de Regenboog in Tanthof-Oost onderzoeken we hoe we onze toekomstige school vorm gaan geven.

Vacatureomschrijving

Functiebenaming: groepsleerkracht

Inschaling: LA

Werktijdfactor: 1,0; ook voor een parttime functie is je reactie welkom!

Groep 5

Werkdagen: ma t/m vrij

Aantal leerlingen van de groep: 28

Ingangsdatum: 01-02-2018 of zsm daarna

Benoeming: externe kandidaten komen in aanmerking voor een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij voldoende functioneren.

Profiel van de kandidaat

Je geeft met plezier les aan kinderen. Je werkt vanuit een positief en veilig pedagogisch klimaat. Je bent  bereid je de komende jaren te scholen tot het behalen van Kanjerlicentie C en vanuit de visie van de Kanjertraining te handelen.

Je kunt volgens het expliciete directe instructie model doelgericht lesgeven en de leerlingen motiveren voor hun leerproces.

Je kunt goed samenwerken met collega’s.

Onze leerlingen houden van voorspelbaarheid en humor op zijn tijd.

Wij bieden:

De Bonte Pael is fijne werkplek; je werkt samen in een gemotiveerd team met ervaren collega’s, je geeft les aan kanjers van kinderen, krijgt coaching om het lesgeven volgens het expliciete directe instructie model goed in de vingers te krijgen, overlegt met positief betrokken ouders en dit alles in een goed geventileerd energiek gebouw.

Door de ontwikkelingen in de wijk is dit de kans om zelf mee te bouwen aan ons toekomstige onderwijsaanbod op de nieuw te vormen school voor katholiek onderwijs in het Tanthof.

De school is een IKC met een eigen BSO waar VSO, TSO en NSO geboden wordt voor de leerlingen van de Bonte Pael.

De school is goed bereikbaar met het OV en er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Uiterlijke reactietermijn:

Het liefst zsm reageren. Er wordt contact met je opgenomen om een gesprek te plannen.

Sollicitatie

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u per mail zenden naar de school bontepael@laurentiusstichting.nl

NDcyMA==

Type onderwijs

Bijzonder onderwijs

Denominatie

(Rooms-)katholiek

Onderwijsmethode

Overig