onderwijsassistent(e

  • Leersumschool
  • Zeist, Nederland
  • 22 jan, 2018
Basisonderwijs

Functieomschrijving

EEN ONDERWIJSASSISTENT(E) (schaal 4)

(WTF 1,0)

Binnen de Stichting Gewoon Speciaal, locatie de Van Leersumschool Zeist, ontstaat uiterlijk per 05-03-2018 een vacature voor onderwijsassistent(e). Deze vacature ontstaat doordat de school, door groei van het leerlingaantal, extra assistentie in gaat zetten.

De VLS is een school voor primair speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Zij richt zich op die kinderen waarvan de ontwikkeling verstoord is of dreigt te raken door kind-specifieke factoren (gedragsproblemen, emotionele problematiek of psychiatrische beelden) of omgevingsfactoren (gezinsomstandigheden, ontoereikend onderwijsaanbod).

De leerlingen kunnen extra specialistische ondersteuning krijgen op de VLS.

Wij zijn op zoek naar een onderwijsassistent(e) die:

bij voorkeur diploma SPH, SPW of onderwijsassistent heeft;

ervaring heeft in het SO of dit als een uitdaging ziet;

flexibel inzetbaar is, volgens afspraak.

Verder:

beschikt over humor;

alert en stressbestendig is;

de kwetsbaarheid van kinderen achter hun gedragsproblematiek ziet;

competentiegericht om kan gaan met (verbale/fysieke) agressie;

ervoor zorgt dat kinderen zich gezien en begrepen voelen;

zich laat aansturen door een leerkracht;

kan samenwerken met een leerkracht;

kan samenwerken in een team;

open staat voor feedback en feedback kan geven.

Het betreft een vacature in de bovenbouwgroepen. Hier zitten 4 groepen (2 groepen 7 en 2 groepen 8) met maximaal 15/16 leerlingen met complexe gedrags- en psychiatrische problematiek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur van de school, Sionne Nieuwboer , tel: 030-6924745

Motivatie en C.V. kunnen worden gericht aan Sionne Nieuwboer: s.nieuwboer.vls@gewoonspeciaal.com

Graag ontvangen we uw reactie voor maandag 22-01-2018.

NDcyMg==

Onderwijsmethode

Overig