groepsleraar

  • Van Leersumschool
  • Veenendaal
  • 22 jan, 2018
Basisonderwijs

Functieomschrijving

EEN GROEPSLEERKRACHT VOOR DE

KLEUTERS (LB)

(WTF 0,4)

Binnen de dokter C.P. van Leersumschool van de Stichting Gewoon Speciaal ontstaat per 01-02-2018 een tijdelijke vacature tot de zomervakantie van 2018.

Deze vacature ontstaat i.v.m. het groeiend aantal leerlingen, met name in de groep 1-2.

Het dienstverband loopt tot 13 juli 2018. Daarna is er altijd de mogelijkheid om in te stromen in de vervangingspool van de Stichting Gewoon Speciaal, maar bestaat ook de kans op een verlenging van het dienstverband.

De Van Leersumschool is een school voor speciaal onderwijs cluster 4 voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Onderwijs wordt gegeven aan kinderen waarvan de ontwikkeling verstoord is of dreigt te raken door kind-specifieke factoren (gedragsproblemen, emotionele problematiek of psychiatrische beelden) of omgevingsfactoren (gezinsomstandigheden, ontoereikend onderwijsaanbod).

De leerlingen kunnen extra specialistische ondersteuning krijgen op de Van Leersumschool.

Aangaande de nieuw te starten groep zijn er diverse problematieken zoals taal- spraak-, pdd-nos-, angst- en hechtingsproblematiek.

Kortom een geweldige uitdaging als je oprecht interesse hebt in kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Wij zijn op zoek naar een groepsleraar die:

Een onderwijsbevoegdheid heeft voor het primair onderwijs;

Het diploma Master-Sen bezit of bereid is deze te gaan behalen (of soortgelijke opleiding) als het tot een voortzetting van het dienstverband komt; (binnen de stichting een prachtig aanbod hier voor)

(Liefst) ervaring heeft in het SO;

geschoold is in en/of ervaring heeft met het competentiegericht werken.

Van onze nieuwe collega verwachten we dat deze:

beschikt over humor;

stressbestendig is;

de kwetsbaarheid van kinderen achter hun gedragsproblematiek ziet;

competentiegericht om kan gaan met (verbale/fysieke) agressie;

ervoor zorgt dat kinderen zich gezien en begrepen voelen;

kan werken in een multidisciplinair team;

orde kan houden;

structuur kan bieden;

kennis heeft van beginnende geletterdheid en gecijferdheid;

open staat voor feedback;

kan reflecteren op eigen handelen.

Voor meer informatie kunt u bellen met de adjunct-directeur van de school, Marieke Steenberg, tel: 0318-554388/06-15851660.

Reageren voor 22 januari per mail, CV en motivatiebrief naar:

m.steenberg.vls@gewoonspeciaal.com

NDcyNQ==

Onderwijsmethode

Overig