Leerkracht (2 fte)

 • Onderwijscentrum Leijpark
 • Tilburg, Nederland
 • 22 jan, 2018
Voortgezet onderwijs

Functieomschrijving

Vacature Leerkracht (2 fte)

Omvang: 2 fte

Werkdagen: Invulling bij voorkeur door fulltimers, parttime op aaneengesloten dagen is bespreekbaar

Periode: 1 februari 2018 tot 7 juli 2018.

De uitbreiding van de formatie vindt plaats binnen een drietal afdelingen, te weten kleuters SO, onderbouw SO en VSO/VMBO. De beschikbare omvang per afdeling wordt op dit moment nader bepaald. Je wordt als leerkracht toegevoegd aan de afdelingsformatie en binnen diverse groepen ingezet. Voor de extra formatie binnen het VSO/VMBO geldt dat ondersteunende IB-taken wellicht ook tot de werkzaamheden behoren.

We verwachten dat je in de motivatiebrief duidelijk aangeeft voor hoeveel dagen per week je beschikbaar bent en binnen welke afdeling je werkzaam zou willen zijn.

Kleuters SO
Kleuteronderwijs binnen Onderwijscentrum Leijpark wordt geboden aan de leerlingen van ongeveer 4 tot 6 jaar. Tijdens deze periode wordt nog geen expliciet onderscheid gemaakt in niveaus. Hoewel onze leerlingen in principe bekend zijn met functionele beperkingen in fysieke en/of cognitieve zin wordt de kleuterperiode gezien als een ontwikkelings- en observatieperiode om de leerlingen daarna in een best passende leerlijn in te laten stromen.

Onderbouw SO
Onderwijs in de onderbouw van het SO wordt geboden aan leerlingen tot ongeveer 8 jaar. Tijdens deze periode wordt in principe nog geen expliciet onderscheid gemaakt in niveaus. Weliswaar is er sprake van een gedifferentieerd onderwijsaanbod zodat de leerlingen na deze ontwikkelingsperiode in het best passende profiel instromen.

VSO/VMBO
Deze leerstromen zijn bestemd voor leerlingen vanaf 12/13 jaar. Binnen het VSO is het profiel gericht op dagbesteding of arbeid. Het leerstofaanbod kent een fasegewijze opbouw, waarbij binnen de lessentabel de theorielessen stapsgewijs plaats maken voor praktijkuren naar mate de leerling ouder wordt.

Het VMBO is voor leerlingen die cognitieve en functionele mogelijkheden hebben om door te stromen naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Onderwijs wordt aangeboden op niveau BBL, KBL en TL.

Functie-eisen

 • Afgeronde PABO-opleiding;

 • Een aanvullende afgeronde opleiding (Master EN) is een pré maar geen vereiste;

 • Affiniteit met het (voortgezet) speciaal onderwijs in het algemeen en met onze doelgroep in het bijzonder.

Als leerkracht:

 • Ben je pedagogisch en didactisch bekwaam. Je weet leerlingen te binden en te inspireren;

 • Kun je ontwikkelingsgericht denken;

 • Ben je vaardig met betrekking tot klassenmanagement en in staat om gedifferentieerd te werken, waarbij je afstemt op de behoefte van de leerlingen;

 • Beschik je over goed ontwikkelde reflectieve en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden:

 • Een tijdelijke benoeming tot aan de zomervakantie. Een eventuele voorzetting van het dienstverband na de zomervakantie behoort tot de mogelijkheden maar is afhankelijk van het functioneren en de beschikbare formatieruimte;

 • Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO (schaal LB, maximaal €3826,- op fulltime basis).

Informatie: Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Arjen Vredeveld, afdeling P&O, telefoon: 013 5398850.

Reageren kan uiterlijk tot 13 januari 2018 door een motivatiebrief en CV te sturen naar werken@ocleijpark.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 22 januari 2018 vanaf 13.00 uur. Een oriënterende dag waarbij je meedraait binnen de afdeling maakt onderdeel uit van de procedure.

NDc3Ng==

Vakgebied

Overig