een onderwijsassistent bovenbouw

  • Stichting Playing for Succes Den Haag
  • 's-Gravenhage
  • 26 jan, 2018
Overig

Functieomschrijving

Wij zoeken een onderwijsassistent (m/v) bovenbouw voor Stichting Playing for Succes Den Haag per 7 maart 2018 voor 0,1796 fte

Vacature Onderwijsassistent (M/V) bovenbouw voor Stichting Playing for Success Den Haag per 7 maart 2018 voor 0.1796fte.

Inleiding
Onder de naam Playing for Success worden in Nederland (na Engels voorbeeld) al 8 jaar succesvolle naschoolse onderwijsprogramma’s aangeboden voor basisschoolkinderen in leercentra bij betaald voetbalclubs. Den Haag heeft een leercentrum in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag en sinds april 2013 een leercentrum in het AFAS Circustheater.

Playing for Success maakt gebruik van de zogenaamde “WOW-factor”; aantrekkingskracht van een bijzondere en inspirerende omgeving.
Playing for Success Den Haag is begonnen als een samenwerkingsproject opgezet door de 3 grote onderwijsbesturen, Betaald Voetbalorganisatie ADO Den Haag en de gemeente Den Haag. Sinds januari 2013 is er een aparte Stichting Playing for Success.

Doelstelling
De doelstelling van Playing for Success Den Haag is het vergroten van het zelfvertrouwen, motivatie en de zelfstandigheid. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de samenwerking. Playing for Success is bedoeld voor zowel jongens als meisjes.
Er is een speciaal ontwikkeld programma wat wordt aangeboden in een motiverende en uitnodigende omgeving. Daardoor kunnen de prestaties op het gebied van taal, rekenen en ICT op termijn sterk verbeteren, zoals inmiddels, met opmerkelijke resultaten, is aangetoond.

Informatie
De lessen van Stichting Playing for Success Den Haag vinden plaats in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag (3 groepen van 15 leerlingen per week, gedurende 12 bijeenkomsten), waar het Perscentrum is ingericht als leercentrum.
In het AFAS Circustheater maakt de stichting gebruik van de Bacharach Salon (1 groep van 15 kinderen per week, gedurende 12 bijeenkomsten). Leerlingen worden na schooltijd gehaald en teruggebracht met busjes van Connexxion.
Sinds de start van het project in 2009 hebben inmiddels meer dan 1000 kinderen aan de lessen deelgenomen.
In het leercentrum gaan “onderpresterende“ kinderen uit de bovenbouwgroepen 6 t/m 8, gedurende 12 weken, één middag in de week na schooltijd, 2 à 3 uur aan de slag met een uitnodigend programma, dat kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties.
Playing for Success staat bol van de dynamiek en is constant bezig te zoeken naar verbetering en groei. Kwaliteit en opbrengsten op cognitief en sociaal-emotioneel gebied hebben wij hoog in ons vaandel staan.

Personeel
Op dit moment werken er 2 leerkrachten, waaronder een centrummanager met lesgevende taak. Het personeel is gedetacheerd vanuit drie Haagse besturen; SCOH, Lucas Onderwijs en Stichting De Haagse Scholen.
Playing for Success wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag.
De leerkrachten worden ondersteund door stagiaires van HBO-opleidingen en MBO opleidingen.

Wij zoeken:
Per 7 maart 2018 een onderwijsassistent voor 0.1796 fte. De assistent zal vanuit Stichting Lucas Onderwijs gedetacheerd worden t.b.v. Stichting Playing for Success Den Haag.
Deze assistent zal op maandag ingezet worden in het AFAS Circustheater van 11.00 uur tot 19.00 uur. Daarnaast vindt er 3 keer per schooljaar een ouderavond plaats op de maandagavond (19.00 uur t/m 20.30 uur)

Profiel leerkracht
Voor dit uitdagende en innoverende project zoeken wij een enthousiaste onderwijsassistent met het volgende profiel:
1. Iemand die kindgericht kan werken en kinderen kan enthousiasmeren en inspireren;
2. Iemand die ervoor zorgt dat kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en welkom zijn;
3. Iemand die kinderen aanspreekt op hun kwaliteiten en talenten;
4. Iemand die ervaring heeft met oplossingsgericht werken;
5. Iemand die probleemloos op verschillende niveaus kan communiceren;
6. Iemand die beschikt over organisatietalent;
7. Een teamspeler, die zowel in teamverband als zelfstandig kan werken;
8. Iemand met affiniteit met ICT (o.a. Office pakket, oplossen van kleine computerproblemen, onderhoud van de website)

Wat hebben wij te bieden
Voor leerkrachten die deze stap durven te wagen bieden wij het volgende:
1. Het lesgeven in een modern, uitnodigend leercentrum , in het AFAS Circustheater;
2. Het werken met kinderen, die buiten schooltijd, deelnemen aan een innoverend programma;
3. Het werken in een centrum met de nieuwste en meest recente ICT apparatuur en multimedia;
4. Het werken in een klein, enthousiast team, dat vele externe relaties onderhoudt;
5. Een nieuwe en unieke ervaring met betrekking tot de eigen professionele ontwikkeling

Interesse?
Stuur een mail met motivatie en cv naar Nicole Pont
Graag reageren voor vrijdag 2 februari. Reageren na deze datum is niet mogelijk.

Inlichtingen
Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Nicole Pont centrummanager Playing for Success Den Haag
Tel: 06 31659880
E-mail: n.pont@playingforsuccess.nl

www.pfsdenhaag.nl
www.playingforsuccess.nl

Contactpersoon Lucas Onderwijs
Dhr. P. van der Niet

Competenties, kwaliteiten, vaardigheden
Helpt de kinderen kennis en vaardigheden te verwerven om zich beter te kunnen ontwikkelen
• stemt zijn/haar doen en laten af op de kinderen en houdt rekening met individuele verschillen;
• motiveert de kinderen, haalt het beste in hen boven en helpt ze opdrachten met succes af te ronden;
• bevordert de zelfstandigheid van de kinderen.

Biedt kinderen hulp met specifieke aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen en de motivatie
• laat aan de kinderen weten dat ze gewaardeerd worden;
• gaat op een respectvolle manier met kinderen om en laat voorbeeldgedrag zien;
• gaat uit van de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie;
• helpt kinderen om te reflecteren;
• heeft inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en hun culturele achtergrond.

Zorgt voor een prettige, professionele, innoverende en veilige leer- en werkomgeving in de groep
• schept een vriendelijke, coöperatieve sfeer;
• geeft op een open en uitnodigende wijze leiding aan de groep kinderen;
• zorgt dat de kinderen zich op hun gemak voelen;
• schept een goed klimaat voor samenwerking met de kinderen en tussen de kinderen onderling;
• biedt ruimte voor ontspanning/ontmoeting.

Draagt zorg voor een overzichtelijke, taakgericht sfeer
• zorgt dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn;
• geeft aan welke ruimte de kinderen hebben voor eigen initiatief;
• hanteert op een consequente manier functionele en door de kinderen gedragen afspraken.

Levert een bijdrage aan een goed pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch klimaat in het leercentrum
• werkt positief mee aan de werkzaamheden om het leercentrum goed te laten functioneren;
• levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het leercentrum;
• toont ondernemerschap en neemt initiatieven.

Bevordert een goede samenwerking met de collega’s in en buiten het leercentrum
• werkt goed met collega’s samen en communiceert helder;
• levert een constructieve bijdrage aan vergaderingen en andere vormen van overleg;
• ontvangt en geeft collegiale consultatie.

Onderhoudt goede contacten met de ouders en/of verzorgers van de kinderen
• informeert de ouders en/of verzorgers over de activiteiten en ontwikkelingen van de kinderen;
• houdt rekening met de beleving van ouders en de culturele achtergrond;
• verantwoordt eigen handelen en communiceert daar open over.

Ontwikkelt zich voortdurend en reflecteert op eigen bekwaamheden en vaardigheden
• heeft een goed beeld van de eigen competenties;
• werkt planmatig aan zijn/haar eigen ontwikkeling en stelt zich daarbij kwetsbaar op;
• handelt vanuit het belang van het individuele kind.

Extra kwaliteiten
• heeft affiniteit met en kennis van ICT;
• heeft een probleemoplossend vermogen;
• heeft humor;
• is stressbestendig;
• is betrokken.

NDg3Mw==