Leraar worden in

  • Basisschool Klaverblad
  • Amsterdam-Zuidoost, Nederland
  • 26 jan, 2018
Basisonderwijs

Functieomschrijving

Leerkracht Onderbouw

basisschool Klaverblad

Stichting Bijzonderwijs verzorgt in Amsterdam Zuidoost voor circa 2.100 leerlingen het basisonderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. De Stichting bestaat uit 7 basisscholen en twee nevenvestigingen. Er zijn ongeveer 236 personeelsleden werkzaam.

Onze scholen staan voor modern, aantrekkelijk en eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer voor leerlingen en waarbij wij voortdurend aandacht hebben voor de kwaliteit van ons onderwijs.
Ons onderwijs wordt gevoed door de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit, waar vooral het kind centraal staat. Samen met ouders, kinderen, medewerkers en bestuur geven we daar invulling aan.

Sector

Basisonderwijs

Eisen

Wij vragen:

  •  in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid PO, PABO-diploma

  • recente vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden

  • bekend met het Piramide-model

  • het kunnen creëren van een veilig pedagogisch klimaat

  • flexibiliteit en sociale vaardigheden zoals relativerings- en invoelingsvermogen

Omschrijving

Werken op basisschool Klaverblad betekent flexibel zijn en veel willen investeren in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. De school is gehuisvest in een mooi nieuw energiebewust schoolgebouw en heeft 300 leerlingen. De school heeft veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en is positief in beweging. Een goede sfeer en een goed pedagogisch klimaat zijn belangrijke uitgangspunten van de school.

Wegens vertrek van een medewerker zoeken wij per 1 februari 2018 een:

Leerkracht onderbouw (wtf 0,6)
dinsdag, woensdag en donderdag

Solliciteren

Informatie:

Mocht je meer informatie willen neem dan contact op met Michel Zegwaard, directeur Klaverblad, tel.: 020 – 6950062. Zie voor informatie over de stichting: www.bijzonderwijs.nl

Wijze van solliciteren:
Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie voorzien van een CV vóór 28 januari 2018 te mailen naar: personeelszaken@bijzonderwijs.nl o.v.v. 18-2-KB-OB

NDg4MQ==

Onderwijsmethode

Overig