Leraar Theater (20180111)

  • Het Koning Willem I College
  • 's-Hertogenbosch
  • 14 feb, 2018
Middelbaar beroepsonderwijs

Functieomschrijving

Vacature Leraar Theater (20180111)

Functieprofiel

Functierol: Leraar

Vakgebied: Theater

Functieniveau: LB

Open sinds: 30 januari 2018

Soort: Regulier

Ingaand: 1 maart 2018

Te richten aan:Organisatie onderdeel: Academie voor Media, Art & Performance

Werktijdfactor: 0,4000 is ± 16 uur per week

Algemeen

Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijscentrum voor beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. Het Koning Willem I College is een echt Community College, geen educatief eiland maar een bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten die het leren bevorderen. Constant in beweging en met een grote maatschappelijke betrokkenheid die meteen ook de belangrijkste drijfveer is: alles in dienst van de community; de samenleving. Onlangs ontving het Koning Willem I College uit handen van stichting de Nieuwe Draai de prijs voor meest ideale mbo-leeromgeving.

Binnen de afdeling Media, Art & Performance worden de volgende (niveau 4) opleidingen verzorgd:

- Acteer/theateropleiding

- Av specialist / filmmaker

- Fotograaf

- Media vormgever

Voor de opleiding Artiest zijn we op zoek naar een enthousiaste leraar. Je verzorgt met name lessen op het gebied van theatertheorie, concept & beeld, podiumteksten schrijven, theatervormgeving, theater & taal en studieloopbaanbegeleiding en communicatie.

We zoeken een dramaturg of iemand met sterke affiniteit met dramaturgie en conceptontwikkeling. We zoeken expliciet geen docent Spel. De geschikte kandidaat heeft een duidelijke visie op het beroep en is bereid om die te delen met het team. Affiniteit met onze specifieke doelgroep is een must. Tevens levert deze een bijdrage aan het aanbrengen van structuur binnen de opleiding die past in de kaders van bestaande regelgeving. Ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs is een belangrijke taak. Ook taken buiten het onderwijs (o.a. intakes, examinering, begeleiding, voorlichting) worden binnen het team verdeeld. Een netwerk binnen de beroepspraktijk en/of het theateronderwijs is een pré.

Taakomschrijving

- de leerlingen op een plezierige en effectieve wijze lesgeven, afgestemd op hun opleiding, leerwensen en beginniveau.

- het begeleiden van leerlingen op school en/of in de praktijk.

- het samenstellen van leer- en oefenmateriaal en van de les- en leermethode, alsmede de begeleiding en beoordeling van werkstukken en afstudeerprojecten.

- het leveren van een bijdrage aan het samenstellen van onderwijsprogramma’s, het ontwikkelen van voorstellen voor (onderwijs)vernieuwing en de advisering van het management op dat gebied.

- een bijdrage leveren aan de afstemming van het proces m.b.t. toetsing en examinering alsmede het leveren van een bijdrage aan de toetsontwikkeling.

- het uitvoeren van taken rondom het onderwijs

Kennis

- algemene theoretische kennis van actuele beroepspraktijk

- algemene kennis van didactische methoden en technieken

- inzicht in nieuwe technologieën

- inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling

Vaardigheden

- vaardig in het motiveren van leerlingen en het opzetten van onderwijsprogramma's

- vaardig in het signaleren van veranderende onderwijsvragen

- vaardig in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken

Opleidingseisen

Relevante Docentenopleiding, eventueel aangevuld met een opleiding Theaterwetenschappen/ Theater/Dramaturgie.

Bijzonderheden

Het salaris voor een bevoegde leraar ligt afhankelijk van kennis en ervaring tussen de € 2687,- en € 4019,- bruto op basis van een fulltime aanstelling (LB schaal, cao MBO). Kandidaten die niet aan de benoembaarheidseisen voldoen, worden aangesteld in een ontwikkeltraject in de aanloopschaal (schaal 9, € 2411,- tot € 3610,-) en worden in tijd (gedeeltelijk) en onkosten (studiekosten 100%) gefaciliteerd.

Verder biedt het Koning Willem I College opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en kan er gerekend worden op goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een aantrekkelijke vakantieregeling en een eindejaarsuikering.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 7 maart 2018.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula van Dijnen (teamleider) via het telefoonnummer 06-41674918.

Reageren

Via de knop 'Solliciteer' voor 19 februari 2018.

Te richten aan:

Dienst HRM

NTA4Mw==

Vakgebied

Overig