Docent Nederlands, 1e graads

  • Landstede
  • Zwolle, Nederland
  • 14 feb, 2018
Voortgezet onderwijs

Functieomschrijving

Docent Nederlands, 1e graads

Aanvang

Zo spoedig mogelijk

Opleidingsniveau

Bevoegd docent 1e graads Nederlands

Contract

ca. 6 lessen

Einddatum

Einde vervanging

Locatie

Carolus Clusius College

Sluitingsdatum

15 februari 2018

Over deze functie

Het Carolus Clusius College is een Zwolse school voor internationaal gymnasium Orfeo, tweetalig onderwijs op gymnasiumen atheneum, havo en vmbo-tl. Daarnaast zijn we gestart met Engelstalig onderwijs in havo en vmbo. Wij geven onderwijs aan bijna 1700 leerlingen. Het CCC is een Wereldschool. Dat betekent dat er veel aandacht is voor andere culturen en de wereld om leerlingen heen. Er zijn veel internationale uitwisselingen, -projecten en grensverleggende excursies. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor Wereldvakken en extra talen leren. Vanuit de christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers en willen we van waarde zijn voor de omgeving. Zingeving, respect, ontmoeting, verantwoordelijkheid en talentontwikkeling staan centraal, evenals autonomie, samenwerking en competentie. Dat geldt zowel voor de leerlingen als medewerkers. Voor beide bieden we een uitdagende leeromgeving waarin men kan groeien en zichzelf kan ontplooien. Onze christelijke identiteit is vooral terug te zien in de dagelijkse bezinning en in de viering van christelijke feesten. Tegelijkertijd zijn we een 'pluriforme' school, die ook volop ruimte biedt aan mensen met andere overtuigingen.

Het Carolus Clusius College maakt samen met andere VO scholen deel uit van de Landstede Groep. Deze scholen hebben allemaal op hun eigen manier een algemeen christelijke achtergrond met aandacht voor geloofs- en levensvragen. Elke afzonderlijke school heeft daarbij een eigen identiteit en persoonlijkheid, een eigen sfeer en eigen prioriteiten. Door deel uit te maken van Landstede Groep kunnen ervaringen gedeeld worden en worden gezamenlijke initiatieven ontplooid die anders buiten bereik blijven. Landstede Groep gaat voor waarde(n)vol leren, leven en werken en heeft door brede verankering in de regio een stevige binding met de samenleving in al haar facetten.

Functie-inhoud:
Er is een vacature ontstaan van minimaal 6 lessen Nederlands 1e graads wegens vervanging.
Er is een aantal lessen vacant wegens vervanging ziekte tot eind van het schooljaar.
Dit vak maakt deel uit van het combinatiecijfer.

Wij vragen:
Het VWO bovenbouw team zoekt een betrokken docent die bovenal ook bevoegd is voor het geven van deze lessen.

Wij bieden:
• Aard dienstverband: tijdelijk
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO VO

Voor  meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met dhr. W. Moleman, teamleider VWO bovenbouw of mw. J. Drok, directeur. U kunt solliciteren via onderstaande button. Uw brief kunt u richten ter attentie van mw. R. Couprie.

NTA5OA==

Vakgebied

Nederlands

Type onderwijs

Bijzonder onderwijs

Denominatie

Protestants-christelijk