Locatie Norg zoekt een docent wiskunde met passie voor gepersonaliseerd leren

 • Dr. Nassau College - locatie Norg
 • Assen, Nederland
 • 11 jun, 2018
Voortgezet onderwijs

Functieomschrijving

Locatie Norg zoekt een docent wiskunde (m/v) met passie voor gepersonaliseerd leren

Vacaturenummer 22.3

Informatie over de school

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Afgelopen jaren is ons totaal leerlingenaantal licht gestegen.  We verwachten voor komende jaren dat ons leerlingenaantal stabiel blijft, ongeveer 3700 leerlingen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeur regiovestigingen, de directeur Penta en de directeur Quintus vormen het centraal managementteam (CMT) van de instelling. Het CMT vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door kernteams van docenten die worden aangestuurd door een unit-/ afdelings- of vestigingsmanager.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT, marketing & communicatie en facilitair.

Het Dr. Nassau College vormt een netwerk van scholen met een gedeelde bedoeling: in een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie op onze website www.dr.nassaucollege.nl.

Norg: onderzoek en onderneem!

Bij locatie Norg wordt sinds schooljaar 2017-2018 ook onderwijs gegeven op basis van gepersonaliseerd onderwijs.Kernwaarden van het onderwijs in Norg is maatwerk en betrokkenheid . Ruim 200 leerlingen volgen één van de opleidingen kb+, mavo, mavo+, havo of atheneum. Voor havo en atheneum geldt dat de leerling na het derde leerjaar doorgaat naar locatie Quintus in Assen. Bij locatie Norg werken circa 35 medewerkers.

Om de voortgang van iedere leerling goed te kunnen volgen krijgt iedere leerling een coach toegewezen. De coaching vormt het cement in het gepersonaliseerd leren. Iedere leerling heeft wekelijks een coachgesprek van 15 minuten waarin de week geëvalueerd wordt en de leerdoelen en -strategieën worden besproken. Bij gepersonaliseerd onderwijs staat de leerling aan de basis van de lessentabel. De leerlingen volgen verschillende leeractiviteiten van verschillende vakken. Leerlingen volgen leeractiviteiten passend bij het niveau en het tempo dat ze laten zien. Elke dag verloopt volgens een vaste structuur.

De vacature

Je geeft lessen wiskunde aan een gevarieerde groep leerlingen wat betreft leerniveau. De omvang van de aanstelling is circa 0,8 -1,0 fte. Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2019, betaling conform loonschaal LB van de CAO VO. Een aanstelling via de payroll behoort tot de mogelijkheden.

Wat ga je doen?

Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling.

De functie van docent heeft onder andere de volgende taken:

 • het verzorgen van het onderwijsleerproces;

 • het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;

 • het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;

 • het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen, waaronder het mentoraat;

 • het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;

 • het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;

 • het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen.

 • het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;

 • het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen;

 • het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.

Hierbij zijn naast een passende lesbevoegdheid en relevante werkervaring de volgende competenties van belang:

 • Kunnen motiveren van leerlingen;

 • Kunnen omgaan met ouders;

 • Kunnen inspelen op veranderende onderwijsvragen;

 • Kunnen samenwerken en communiceren;

 • Zelfstandig kunnen werken;

 • Kunnen reflecteren;

 • Je bent pedagogisch competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen;

 • Je bent vak- en didactisch competent: je ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;

 • Je bent organisatorisch competent: je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;

 • Je bent interpersoonlijk competent: je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

Specifiek voor deze vacature gelden tevens de volgende functie-eisen:

 • Je hebt affiniteit met gepersonaliseerd onderwijs;

 • Je toont initiatief;

 • Je bent flexibel en veelzijdig;

 • Je kunt goed luisteren en je begeleiding afstemmen op de vraag van de individuele leerling;

 • Bij voorkeur heb je ervaring met leerdoelgestuurd onderwijs.

Wat bieden wij?

Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever. Conform CAO VO ontvang je naast je bruto salaris een eindejaarsuitkering van 7,4%, 8% vakantietoeslag, een goede pensioenregeling en een reiskostenvergoeding. Daarnaast bieden we verschillende collectieve verzekeringen, een werkkostenregeling voor o.a. aanschaf fiets, fitness en winterbanden, en een iPad- en laptopregeling.

Uw sollicitatie

Je kunt voor meer informatie over deze vacature contact opnemen met de heer R. Gerding, vestigingsmanager, tel 0592-675752.

Heb je interesse in deze uitdagende functie? We zien jouw sollicitatie graag tegemoet! Een motivatiebrief met curriculum vitae kan uiterlijk 24 juni 2018 onder vermelding van vacaturenummer 22.3 gestuurd worden naar Karin Venhuizen, medewerker P&O, emailadres ven@dr.nassaucollege.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Nzk0Mw==

Vakgebied

Wiskunde